Är skatt girighet?

lördag 16 april 2016

Läste precis Lena Anderssons artikel om att skatt är girighet.
Det är för mig helt obegriplig hur vanligtvis intelligenta människor (både Lena och dem som hyllar artikeln) kan ha sådan massiv kollektiv otur i hur de tänker om skatt.
Det handlar inte ens bara om moral, om tanken att man solidariskt hjälper dem som har det svårare till ett drägligt liv där man har mat att äta, en chans till en utbildning och en framtid, sjukvård som hjälper även dem med tom plånbok. Dumheten går så mycket längre än så.
Skatten är för det första demokratiskt beslutad, så att dra paralleller med en furste blir rätt missvisande. Man kan så klart hävda att även majoritetsbeslut kan kränka mänskliga rättigheter (exempelvis mot minoriteter). I det här fallet är det precis tvärtom. Ingen skatt => ingen stat som kan tillgodose medborgarnas rätt till exempelvis utbildning och hälsa, vilket innebär brott mot ett antal internationellt överenskomna MR-konventioner.
Dessutom är ideologin om äganderätt knappast särskilt frihetlig om den tillämpas så fundamentalistiskt som Andersson verkar vilja. Med en absolut äganderätt har en person vars förfäder lyckats väl ekonomiskt och köpt upp mer och mer mark till slut möjligheten att helt diktera villkoren för att övriga mindre tursamma skall ens ha rätten att dricka vattnet i bäckarna. Det öppnar upp för ett trälsamhälle som är beroende av just furstens godhet mot de fattiga, då dessa i praktiken inte har några egna rättigheter. Men Andersson och hennes gelikar verkar helt ha missat att äganderätten är en konstruktion, en modell som funkar bra i vissa sammanhang men som, liksom de flesta modeller, blir absurd om man drar den för långt.
Slutligen, och kanske mest anmärkningsvärt, så verkar Andersson med flera totalt blunda för det faktum att de som nu sitter vid köttgrytorna med pengahögar som de vill gömma undan för att slippa att dela med sig av har kommit dit med hjälp av det samhälle som vi har byggt upp tillsammans med hjälp av en skattefinansierad välfärd. Eller tror man att det i det nyliberala utopia utan skatt som Andersson förespråkar skulle gå att tjäna sina miljoner på skrivande eller aktieklipp? Utan ett utbildningsväsende som skapade så väl kvalificerade arbetare och intresserade konsumenter? Utan en administrativ infrastruktur i samhället? Utan ett rättssamhälle som inte bara hjälper de svagaste mot övergrepp och kränkningar, utan också skyddar det ägande som är så heligt för Andersson. Knappast...
Jag saknar det mesta i den här sortens argumentation. Logisk stringens. Empati. Ödmjukhet inför den hjälp man själv har fått av samhället. Verklighetsanknytning. Gör om, gör rätt.
PS. Att skattebasen behöver skiftas kraftigt ifrån att beskatta arbete till att beskatta resursförbrukning, nyttjande av gemensamma tillgångar och ägande är en annan sak.

12 kommentarer:

Anonym,  16 april 2016 kl. 17:26  

Otur när de tänker? Är nog snarare du som har otur. Eller förresten. Du är ju miljöpartist. Det är förklaringen. Vad jag vet så är det i samhällssystem som kommunismen där staten äger allt som ditt resonemang kommer från. Ditt resonemang är ju att staten äger allt och att privatpersonen bara ska göra det staten tycker. Med samma resonemang så skänker väl du allt du tjänar till staten? Eller gäller det bara andra?

Knapsu 18 april 2016 kl. 14:06  

Till Anonym: Vem betalade förlossningsvården när du föddes? Vem betalade för din skolgång? Dina skolböcker, maten i skolan och lärarnas löner?
Vem har betalat för att du har rinnande vatten i din bostad? Vem har betalat vägarna du kör på?

Anonym,  18 april 2016 kl. 20:23  

När man som jag drabbats av en kronisk sjukdom och blir beroende av såväl vistelse på sjukhus, läkarbesök, sjukgymnastik, många mediciner, sjukresor till div vårdinrättningar etc. Är jag glad att jag bor i ett land där vi betalar skatt. Jag har ju själv innan i många år via skatten bidragit varje månad med min del till den vård, kostsamma undersökningar, högkostnadskydd på mediciner, mm.mm vilket jag nu utan att behöva skuldsätta mig eller avstå ifrån tvings välja om eller inte. Jag vet att många säger det finns ju privata försäkringar, man får väl se om sitt hus redan i unga år mm.mm. Men dels är det inte lätt i unga år att prioritera och veta vad satsa på och dels om inkomsten är låg risk prioritera bröd för dagen. Sedan finns det ju de som drabbas även innan arbetsför ålder men de bidrar jag gärna till. Jag hade tur att hinna jobba nästan ett helt arbetsliv (och skatta)innan sjukdom drabbade mig.

Pathfinder,  21 april 2016 kl. 20:25  

En rubrik som "Skatt är girighet" kan knappast leda till annat än en onödig fajt. I dagens läge är skatt snarare en del av det sociala kontraktet, såsom Rousseau kallade det. Utbildning, Vård, Försvar och diverse tjänster som Staten erbjuder är knappast något som vårt samhälle skulle klara sig utan. I alla fall inte med standarden som vi strävar efter (!) Därför tror jag inte att de finns någon själ inom vare sig höger- eller vänsterkretserna som vill bli av med tillgången. Men vill man understrycka demokratins oumbärlighet, måste man även lyfta fram dessa två sidor av landets försörjning: "input" och "output". Den egentliga frågan, källan till de flesta tvister, är hur skatten används, och hur den delas ut... samt vad som ska beskattas (som noterat på slutet av inlägget). I alla sammanhang, om man börjar med att enas om "output", blir det lättare att samsas om "input". Folkomröstningar är ett utmärkt vertyg i det här fallet.

Charlie Spartan 23 april 2016 kl. 16:21  

Oj Vilken missuppfattning Martin fått om artikeln.

Uppfattar den snarare som ett filosofiskt inlägg, med frågeställningen "VAD ÄR SKATT" Och vad är moraliskt försvarbart.

Går till min egen inkomst som privatanställd i ett mindre företag med totalt 5 st anställda inklusive de två som äger företaget.

Grovt så behöver företaget betala ca 60% till skatteverket och jag får 40%.

Alltså staten tar mer än vad jag får av det som jag tjänar ihop.

Att behovet att ta ut så stor andel i skatt uppmuntrar till svartarbete för vinsten är väldigt stor. Och väldigt ofta kommer jag kontakt med svartarbete, upplever att den växer och frodas i hög grad.

Skatt måste finnas, för vi behöver Polis och rättsväsendet, skolor, sjukvård, mm.

Vårt skattesystem uppmuntrar till fusk, och metoderna hur vi tar ut skatt är väldigt invecklade med undantag och avdrag i all oändlighet.

Jag uppfattar Svenskt skattesystem som omoraliskt och girigt, inte för att skall inte behövs utan för det sätt det tas ut på, sättet att använda skattemedel utan eftertanke och aktsamhet. Staten är väldigt duktiga på ineffektivitet och slöseri av våra gemensamma resurser. Och det måste lyftas upp.

unohansson 11 maj 2016 kl. 20:45  

Jag håller helt med om det som DU skriver i den text som jag citerar här: "... de som nu sitter vid köttgrytorna med pengahögar som de vill gömma undan för att slippa att dela med sig av har kommit dit med hjälp av...//... en skattefinansierad välfärd. Eller tror man att det i det nyliberala utopia utan skatt som Andersson förespråkar skulle gå att tjäna sina miljoner på skrivande eller aktieklipp?..." Precis som du så menar jag att just dessa få procent... inkl. rikspolitikerna m.fl. av Sveriges befolkning inte hade haft så mycket pengar och tillgångar utan korporativism, lobbyism, patent, upphovsrätt och inkomst och utgiftsbeskattning av alla dem som inte har den möjligheten att "rösta med fötterna" angående sin inskrivningshemort för sig själva och/eller sina tillgångar.

unohansson 11 maj 2016 kl. 20:49  

Jag håller helt med om det som DU skriver i den text som jag citerar här: "... de som nu sitter vid köttgrytorna med pengahögar som de vill gömma undan för att slippa att dela med sig av har kommit dit med hjälp av...//... en skattefinansierad välfärd. Eller tror man att det i det nyliberala utopia utan skatt som Andersson förespråkar skulle gå att tjäna sina miljoner på skrivande eller aktieklipp?..." Precis som du så menar jag att just dessa få procent... inkl. rikspolitikerna m.fl. av Sveriges befolkning inte hade haft så mycket pengar och tillgångar utan korporativism, lobbyism, patent, upphovsrätt och inkomst och utgiftsbeskattning av alla dem som inte har den möjligheten att "rösta med fötterna" angående sin inskrivningshemort för sig själva och/eller sina tillgångar.

Sven Larson 14 augusti 2016 kl. 20:40  

Det här var något av det mest ologiska och ointelligenta jag läst på länge. Du, Martin Marmgren, har själv lagt moraliska värderingar i hur offentliga resurser används, med samma fundamentalism som du tillskriver Lena Andersson. Du skulle aldrig acceptera att en majoritet av svenskarna vill låta SD definiera hur skattemedlen ska användas - du politiserar i stället polisen och menar att du aldrig skulle kunna jobba i det yrket om SDs politik fick råda.

Däremot kräver du av Lena Andersson att hon ska vackert finansiera den offentliga sektor du vill ha utan att lägga några moraliska värderingar i vågskålen. Detta gör du trots att det är hon, inte du, som jobbar ihop de skattepengar du så gärna tar emot (bara du inte behöver göra något i jobbet som du tycker strider mot dina egna värderingar...).

Det ligger en djup arrogans och okunnighet i att påstå, som du gör, att enbart skattebetalda institutioner kan tillgodose behoven för samhällets svagaste. Den katolska kyrkan är världens största välgörande organisation - och den är en privat organisation, kanske jag ska tillägga för tydlighets skull. Men kanske ännu tydligare blir okunnigheten i ditt inlägg när man betänker att det amerikanska folket donerar mer till privat välgörande verksamhet än alla andra människor på jorden tillsammans. Här finns tusentals organisationer som gör allt från hjälpa fattiga med sjukvård till att tillhandahålla utbildningsstipendier för barn med svår bakgrund. Här i landet finns organisationer som hjälper människor både här i USA och i praktiskt taget vartenda land på jordklotet. Med privat donerade pengar, som sagt.

Det oroar mig djupt att någon med dina skeva värderingar arbetar som polis. Det du säger om SD och din framtid som polis leder mig till att undra hur du reagerar om du blir kallad till ett larm där några miljöpartister står och misshandlar en Sverigedemokrat. Jag oroas över att du kommer att ställa dig vid sidan om, med händerna i byxfickorna och titta på, eftersom du inte respekterar Sverigedemokratens värderingar.

Du är uppenbarligen för ung för att ha några minnen av det sovjetiska imperiet. Jag däremot besökte både Sovjetunionen och flera av dess satellitstater i Östeuropa. Där var all polisverksamhet politiskt styrd, i vissa länder med precis samma etiska godtycke som du ger prov på.

Anonym,  20 november 2016 kl. 20:47  

Om Sven Larsons inlägg. Oj då, du har totalt sågat Martins inlägg. Som jag uppfattar ditt inlägg verkar för dig frågan mera handlar om politisk tillhörighet och är personlig och inte rätt eller fel i själva skattefrågan.

Att politikerna regeringen/kommunerna använder skattepengarna på felaktigt sätt det håller jag med. Det är mycket laglöshet som många olika politiker/tjänstemän/myndigheter missbrukar skattebetalarnas pengar på, vilket enligt mig är faktiskt ett av de största problemen som är nästan dold, ingen vågar ta upp, ta i tu med.

Om man vill bygga upp ett samhälle så mycket som det går frid och fröjd och med välfärdsinsatser för alla oavsett partipolitiska åsikter m.m. Ett samhälle som är lika för alla, vilket har många fördelar inte minst för just de med tjocka plånböcker och med makt som har ännu mera nytta av, att betala skatt är väldigt viktigt. Hur högt skatten måste vara och vad som ska beskattas måste anpassas utifrån den tid som samhället befinner sig i. Samhället är också beroende av omvärldspolitiken, andra länders politiska och ekonomiska situation som påverkar Sverige mycket mera än vad man tror.

Två viktiga faktorer till att Sverige varit det land som varit bland de bästa i världen varit: ett Sverige har haft ett välfärdssystem ”lika för alla”, och två ”alla människors lika värde” detta oavsett bakgrund, hudfärg m.m. Dessa två är mycket beroende av skatt och det skattesystem vi har i Sverige. Jag oroar mig för Sveriges framtid för dessa två håller på försämras mycket.

Det är skillnader mellan privata organisationers insatser och regeringens/politiska insatser. T.ex. privata insatser är inte lagstadgad och inte når alla i samhället, medan politiska insatser är och kan lagstadgas och är för alla i samhället. Även om detta i praktiken inte fungerar d.v.s. alla behandlas inte lika och får inte lika vård och lika behandling men i alla fall finns en lag om det. Samt insatser som görs av politiker påverkar samhället på annat sätt. Därför går inte jämföra privata insatser med regeringens/politikernas insatser på det sätt som du beskrivit. Men både är nödvändiga för en fungerande samhälle.

Så oavsett vem Martin än är och vad han har för politiska åsikter, faktiskt han har skrivit mycket i inlägget som är väldigt viktigt och väldigt bra för Sverige som ett land och för Sveriges framtid. Ett land utan välfärd och eller med svag välfärd, där det finns tydliga om inte höga skillnader mellan bl.a. rika och fattiga m.m. till slut kraschar. Detta oavsett vems politik som styr Sverige.

Rebecca Novo 21 april 2017 kl. 00:42  

Hej! Jag går juridik på gymnasiet. I psykologin så har jag fått ett påhittat fall där jag ska göra en gärningsmannaprofilering samt komma med rekommendationer kring hur polisen skall jobba vid brottsplatsen men även vid förhören. Skulle du kunna komma med lite tips och tankar om jag skickar det korta fallet till dig? Skulle vara oerhört uppskattat. Tycker även verkligen att du borde återuppta din andra blogg för den är väldigt intressant att läsa.

Mvh
Rebecca Novo

Anonym,  12 april 2019 kl. 16:55  

Varför skall dina kollegor som sköt en med down syndrom åtalas? En gud skall inte åtalas. Det får poliserna lära sig, när de går på sk utb i personligt utveckling. Där de får lära sig att "Allt finns INOM dig" dvs att du är ofelbar god, det finns ingen synd, du är GUD och som gud du kan styra din egen vilja som du önskar. Att det inte finns någon gott eller ont, det är som du "känner för" "din poliskänsla, mage" säger " Jag gjorde inget fel, det är invandrare som skall åtalas och fängslas". "How god Im" Allt detta tänkande och handlande har sina rötter i österlänsk mysticism och Wicca (Witchcraft) där du genom ditt inre och sätta dig i trans i dig själv kan finna din egen så kallade lycka. Det är vad den Onde vill att du söka i dig, frälsaren finns inom dig. Men när du gör allt detta så kommer du i kontakt med de ondas makter i himla rymderna. Om poliserna hade lärt sig att se upp till Herren Jesus som är i himlen vid sin Faders tron och gör förbön även för de så skulle denna händelse aldrig inträffat. En avskyvärd synd har begått och Gud i himlen håller kungarna och världshärskare ansvariga för allt ont som sker och skett på jorden. "När dessa inte straffar de som göra ont skall Gud själv göra det, genom att han löser de ondskas andemakter i himlarymderna så att en rad händelser inträffar så att synd straffas med synd" ;-)Burn Child hates fire;-)
Fruktar inte dina kollegor Gud och hans son Jesus Kristus som är i himlen?

Unknown 19 november 2019 kl. 01:04  

Jag har lyckats få en särskild eloge hos Diego Zumerle, villkoren är bra liksom återbetalningsmetoden. Det är allvarligt, räntan är tre procent. Om du behöver en kredit på 5000€ upp till 500.000€, så är hans e-postadress : diegozumerle71@gmail.com

Skicka en kommentar