Polisen och makten

fredag 12 februari 2010

Polisen har en unik makt i Sverige, liksom i många andra länder. Vi har laglig rätt att göra saker som annars anses strida emot grundläggande mänskliga rättigheter, vi kan tex frihetsberöva människor, ta deras ägodelar i beslag, och tom bruka våld. Och allt detta är som sig bör, då polisen behöver dessa möjligheter för att bekämpa och utreda brott, för att skapa trygghet och upprätthålla ordning. I grunden handlar det om att arbeta för ett samhälle där människor skyddas ifrån olika sorters övergrepp och kränkningar. Men makt måste brukas varligt. Naturligtvis bör man hålla sig inom de ramar som lagen sätter upp för hur man som polis kan bruka olika tvångsmedel. Kanske ännu viktigare är dock vilket syfte man har med att använda ett tvångsmedel, handlar det om att försöka lösa en situation på bästa sätt, eller handlar det om att hävda sin egen position, prestige eller att skydda sig själv ifrån obehag. Min uppfattning är att de flesta poliser som jag har jobbat med har haft fokus på att göra ett bra jobb, att tjäna allmänheten oavsett om detta är genom att lösa en brottsutredning eller genom att se till att en berusad person får vård och hjälp. Det finns dock exempel på när makten används på ett mer tveksamt sätt. En lag som ofta debatteras är LOB, Lagen om Omhändertagande av Berusade personer, som ger en polis möjlighet att tillfälligt omhänderta en person som anses vara så berusad att han inte kan ta vara på sig själv eller anses vara en fara för sig själv eller andra. Lagen är rätt använd ett absolut nödvändigt verktyg, och har ett syfte att hjälpa den berusade, men det finns poliser som "LOBar" personer mer för att de är uppkäftiga mot polisen, vilket i sig inte är olagligt, än för att de är berusade. Då handlar det om ett maktmissbruk som både är kränkande för den utsatte och som skadar förtroendet för polisen. Ett annat exempel är polisens rätt att kontrollera personer och fordon vid misstanke om förekomst av farliga föremål (polislagen 19 respektive 20a). De är välskrivna lagar som behövs och används flitigt på rätt sätt, men som även de kan missbrukas. På DN har idag en artikel om hur bloggaren Jesper Nilsson trakasserats av två poliser ifrån Citys ungdomsrotel seglat upp som dagens populäraste. Enligt Jesper själv så blev han efter att ha fotat de två civila poliserna hotad med att omhändertas för kroppsbesiktning på grund av misstanke om narkotikabrott (dvs för att pissas av på stationen) om han inte raderade fotona. Om detta är sant, och den inspelning som gjorts med Jespers mobil verkar till viss del kunna styrka Jespers berättelse, så är det alltså frågan om att hota med att använda ett maktmedel i ett sammanhang där det inte fanns något belägg för detta bara för att tvinga personen att utföra en helt okopplad handling, att radera fotona. Och än värre är att syftet verkar bara ha varit att undvika att hamna på bild i ett sammanhang där fotografen har haft laglig rätt att fotografera. Polisernas chef, den kunnige David Beukelmann, säger att en anmälan upprättats om brott mot personuppgiftslagen, PUL, mot Jesper Nilsson. Jag har dock själv svårt att se hur Jespers foton skulle kunna vara brottsliga enligt PUL, och även om så vore fallet så påverkar inte det frågan om polisernas agerande emot Jesper. En aspekt av polisarbetet som aktualiseras av den här historien är hur viktigt det är med ett vänligt och professionellt bemötande, som avspeglar att de avsikter du har med mötet med människor, oavsett om du skall och bör använda tvångsmedel på dem, är att lösa en situation och inte att kränka eller hävda en maktposition. Om det är som Jesper skriver att han har blivit greppad om halsen av en av poliserna i ett försök att skrämma honom efter en helt laglig fotografering, så är det mycket allvarligt. Polisens själva syfte är ju att skydda människor ifrån kränkningar och övergrepp, och det är naturligtvis oacceptabelt om det skulle vara så att poliser själva utan anledning utsätter någon för kränkningar eller övergrepp.

5 kommentarer:

David Beukelmann,  14 februari 2010 kl. 09:25  

Jag uppskattade det du skrivit om händelsen i tunnelbanan. Jag delar också din inställning till vårt uppdrag och hur polisen skall jobba. Vårt förtroende hos allmänheten är mycket viktigt och helt klart är att händelsen som den framställts upprört många. Anklagelserna är allvarliga och oavsett vad det rättsliga efterspelet blir så måste vi ta lärdom av detta. Sedan skall vi inte förhasta oss när det gäller att utmäta straff innan vi har hela bilden klar för oss.

David Beukelmann

Martin 14 februari 2010 kl. 11:57  

Tack för kommentaren David. Jag håller med om att man inte skall dra några förhastade slutsatser, och jag vet att det alltid finns två sidor av en sån här historia. Därför välkomnar jag den åklagarledda utredning som jag läste har startats, och hoppas att man på så sätt skall få mer klarhet i vad som egentligen hände. Dessutom tror jag att det är sunt att polisen, liksom alla institutioner med makt, diskuteras i media då det är ett verktyg mot maktmissbruk och för självkritik och kontinuerlig förbättring. Än viktigare är dock den interna diskussionen och det interna ledarskapet inom polisen, så därför känns det bra att du betonar att vi måste ta lärdom av händelsen, och jag hoppas att kollegor runt om i myndigheten tänker på samma sätt.

Anonym,  15 mars 2010 kl. 05:19  

Jag vet att detta är lite OT men:

Ni poliser kränker mina mänskliga rättigheter när ni tar mej för att jag har rökt eller haft lite cannabis på fickan. Så enkelt är det. Det finns inga argument för att ha en så snäv lagstiftning överhuvudtaget. Om jag får odla växten själv, röker den själv, förklara då för mej och alla andra där ute, skadan som är skedd för samhällets räkning. Och kom inte dragandes med att det är farligt att röka hasch, för med det argumentet skulle vi inte kunna ha vispgrädde i matdiskarna, eller socker, kaffe, eller rengöringsmedel heller för den delen.

Jag har brukat cannabis i tjugo år. Jag har ett vanligt arbete, jag har tre stora intressen och mängder av vänner och inga missbrukartendenser överhuvudtaget. Jag dricker inte alkohol, tar inga andra droger med undantag för att ibland (läs: någon gång var annat år) "festa till det" och då kanske jag tar lite LSD eller dricker öl.

Ni förföljer människor och förstör deras liv i mycket högre grad genom ert agerande som det ser ut idag. Hjälp de som vill ha hjälp och verkligen behöver det istället och lägg pengarna på preventiva åtgärder och vård istället för dyra polisinsatser och meningslöst våld. Den "Svenska modellen" har vi erfarenhet av sen 80-talet och den fungerar ju inte. Det har vi ju svart på vitt. Låt människor få göra sina egna bedömningar, vi är faktiskt vuxna. Barn och ungdomar är en helt annan fråga, där har vi ett gemensamt ansvar i hela samhället, men när man nått vuxen ålder så ska väl andra människor bara skita i vad jag stoppar i mej så länge jag inte spårar ur totalt?

Nu vet jag ju att det inte är ni poliser som dikterar dessa villkor, men där finns ju onekligen en klar tendens och ett förfarande som visar på okunskap och ibland även en rädsla och ett hat mot de/det som betecknas som främmande och avvikande från normen, såsom just jag själv, bland er poliser. vad är ni så rädda för?

Mvh /J.Ö.

Anonym,  15 mars 2010 kl. 06:25  

Glömde att tacka för ett bra blogginlägg av dej Martin! Det behövs lite stake i kåren för att ta tag i svinen som tyvärr ställer till det. Vi behöver poliser i samhället, men inga äckliga grisar som tar lagen i sina egna händer. Vi behöver inte den sortens polis heller för den delen, som de i skåne som lade till med uttryck som apejävlar och dylikt. Tyvärr är polisen fullt av dessa desillusionerade, iq-befriade idioter och ska man se krasst på det så kommer detta nog inte förändras inom överskådlig framtid..

Som sagt, sorry för ett OT inlägg, men när jag såg Davids namn i en kommentar så var jag bara tvungen att lätta på trycket lite. För ett tryck byggs upp när man ständigt trycks ner av ordningsmakten helt utan anledning.

Martin 15 mars 2010 kl. 16:20  

Tack för kommentaren J.Ö. Vad gäller mina tankar om svensk narkotikapolitik, så sparar jag det till ett framtida inlägg. Jag lovar dock att ta upp ämnet. Sen håller jag med om att polisen mår bättre utan de individer som saboterar allmänhetens förtroende för hela kåren.

Skicka en kommentar