Svar på kritik angående blogginlägg om hatbrott mot romer

söndag 9 augusti 2015

När jag läser My Vingrens svarmin bloggtext om hatbrott mot romer i Kista är det lite svårt att förstå vad hon egentligen är ute efter. Texten är så full av konstiga tolkningar, vinklingar och ren okunskap att det blir väldigt förvirrande att försöka följa. Jag skall hur som helst försöka bemöta hennes anklagelser en efter en.

Det första som My helt verkar ha missförstått är min och närpolisen i Kistas roll i utredningarna. Ingen av dem har legat hos oss, de handläggs alla på kriminalenheten i Solna. Jag har ingen som helst insyn i de olika förundersökningarna och vet alltså bara det jag själv har varit med om, det jag har fått berättat för mig, eller undantagsvis det jag har gått in i systemen och läst in/tagit reda på själv. Mitt blogginlägg handlar om mina egna möten med "Kistamannen", inte om de olika utredningarna. Sen nämner jag också att vi på närpolisen har varit väldigt angelägna om att få slut på hans brott och trakasserier mot fattiga romer i vårt område. Men det blir underligt när jag personligen (eller mina Kistakollegor) hålls ansvariga för eventuella misstag som har begåtts vid utredningsåtgärder som vi inte har haft något alls att göra med och inte heller känner till.

Därför blir det också svårt för mig att bemöta de detaljer Vingren tar upp om händelsen när det hälldes tändvätska på en kvinna. Som jag förstår det gäller det att polisen missade att få med det brottet då Kistamannen häktades första gången, och inte den gången jag nämnde i inlägget (se mitt PS)? Jag har som sagt inte koll på alla detaljer och kan säkert (vilket jag skriver i inlägget) ha blandat ihop kronologin för en del av händelserna. Det jag ville förmedla med den meningen var främst att det var välkänt hos oss på närpolisen att Kistamannens attacker på romer i vårt område var ett stort problem.

Det vi faktiskt har gjort på närpolisen är att driva nya ärenden mycket längre än vad som är brukligt när man hanterar ett nytt jobb, exempelvis jobbade vi fram ett anhållningsbeslut och en husrannsakan som vi även verkställde. Det är ovanligt att en yttre närpolisgrupp driver ett ärende så långt innan det lämnas över till den aktuella utredningsenheten. Men främst har vi försökt (och lyckats) arbeta upp en kontakt med den romska gruppen EU-migranter i Kista och därigenom fått dem att anmälan brott som troligtvis annars aldrig hade anmälts.

Vingren skriver att jag skall ha sagt att det är "på grund av uteblivna vittnesmål från omgivningen och romer som den så kallade Kistamannen inte har blivit åtalad ". Det stämmer inte. Jag har som sagt ingen insyn i utredningarna. Jag har dock noterat att mannen har släppts snabbt flera gånger efter att vi har gripit honom trots att vi då har fått tag på målsägare och förhört dessa (med tolk, så klart). Det har skapat en frustration hos mig (och flera av mina kollegor) då vi trodde att enbart våra förstahandsåtgärder (initiala förhör mm vid ett nytt brott innan utredningen lämnas över till krim/utredare) skulle vara tillräckliga för att få mannen anhållen och häktad med tanke på hur frekvent hans brottslighet var (recidivfara). Uppenbarligen har inte åklagaren (som beslutar om anhållande/frisläppande) delat den uppfattningen, och åklagaren har både bättre juridisk kunskap och koll på förundersökningarna.

Jag har inte heller recenserat varken åklagarens eller den polisiära handläggaren/utredarens arbete (vilket dessutom hade varit svårt eftersom jag som sagt inte har den insynen i utredningarna). Det jag har gjort är att spekulera i om att det är höga beviskrav (som leder till att ärenden där målsägarens ord står ensamt mot "Kistamannens" verkar läggas ner) och rättssystemets tafatthet när det gäller att beivra den här sortens brott som har lett till att hans brottslighet har kunnat fortsätta.

Vingren anklagar oss dessutom för att vi "varken häktar, omhändertar eller sätter in mer skydd för romerna i Kista" trots att vi känner till att han utgör en fortsatt risk för dem. Här kan jag bara konstatera att polisen inte häktar någon, det gör en domstol på begära av en åklagare (och det var det vi hoppades skulle ske). Än mindre kan vi "omhänderta" någon i förebyggande syfte för att vi anser att risken är stor för fortsatt brottslighet. Det hade varit praktiskt många gånger, men strider mot väldigt grundläggande värden i en rättsstat, vilket Vingren rimligtvis borde känna till. Slutligen så har vi försökt befinna oss på plats för att skydda mot/förebygga fler attacker i vårt område. Det kunde vi säkert ha gjort bättre. Men att sätta in specifik/fast bevakning på alla romer som rör sig i Kista, som Vingren verkar efterfråga, skulle dock kräva en extremt mycket större resurs till polisen. Om närpolisen i Kista skulle hantera det så hade det inte räckt att tiodubbla vårt antal.

Vingren anklagar mig för att "skryta" och "ägna mig åt polisens pr-arbete". Jag har helt enkelt berättat om mina möten med Kistamannen, samt reflekterat över den frustration som har funnits på min närpolisstation över att han har kunnat fortsätta sina attacker. Om det är skryt, så gäller det nog alla mina blogginlägg. Vad gäller att jag skulle vara pr-makare åt polisen så är det lite ironiskt att jag anklagas för det då jag är en av relativt få som faktiskt kritiserar polisen inifrån då jag tycker att det finns fog (exempelvis "romregistret" och dödsskjutningen i Husby).

Sammanfattningsvis så delar jag Vingrens frustration att vi inte har kunnat hjälpa den här utsatta gruppen genom att få ett stopp på Kistamannens attacker. Jag har dock svårare att förstå varför den frustrationen riktas mot mig.

PS*
Angående händelsen med tändvätsan, som jag som sagt inte känner till några detajer kring, så fick jag följande information ifrån närpolischefen, som var den person Vingren intervjuade och som vid det tillfället inte kände till det brottet:

"Hon ringde mig och höll en telefonintervju och jag berättade mycket om det fina samarbetet vi hade med gruppen ute i Kista. Svårigheterna med deras utanförskap, dåliga förtroende för myndigheter och deras försök att påbörja integrering i samhället i och med att de bildade sin förening och valde Geta som ordförande. Jag pratade hur vi arbetade med att förbättra deras förtroende för polisen genom att pusha dem att anmäla, att se till att det funnits poliser på plats på stationen i Solna för att ta hand om dem. Hur det hade varit förhörsledare ute i centrum och letat vittnen. Hur vi i en del ärenden jagat målsäganden osv. En bit in i intervjun upplevde jag att hon försökte överraska mig med uppgifter ifrån ett av förundersökningsprotokollen: "På sidan xx i protokollet står det i ett förhör att en kvinna ska ha fått tändvätska på sig"
Jag hade förstås inte en aning om vad som stod på den sidan, men det kanske var den effekten som hon var ute efter. Frågan hon borde grävt lite till i var varför det inte var polisanmält. Om hon brytt sig om att göra det hade hon fått reda på att vi på den lokala polisen tack vare min och din kontakt med gruppen tidigare hade hört talas om att något "kanske" hade hänt en kvinna. Jag hade bjudit upp dem och bokat tolk. Vår förundersökningsledare tog emot och förhörde henne med tolk. Bienvenido var också med. Dock var de jättetydliga med att det bara hänt något med den manlige besökaren. De ville då bara anmäla ett brott som ingick i de tidigare händelserna. Det som vi inte visste vid anmälningsupptagningen var att vi inte lyckades att få henne att trotsa hennes manlige bekant som sade åt henne att inte berätta. Vi lyckades inte få henne att berätta trots att förundersökningsledaren verkligen försökte. Detta hade sedan kommit till Bienvenidos kännedom varför han sedan bland annat mailade mig (och My) och beklagade. Det var inget My svarade på eller valde att göra ett reportage kring. I reportaget var även kommentarer ifrån Stefan Holgersson med flera och där hade de ju förstås rätt, men i det här fallet förstärkte de grunduppgifter som inte var så grundliga.
Både du och jag vet ju att det är klart att det alltid finns utrymme att lära och förbättra och med ännu fler poliser i yttre tjänst och ännu fler på krimjouren hade vi kanske lyckats höra alla målsäganden på plats den första natten, men de brotten lyckades vi styrka och dessutom få en fällande dom i."

Bienvenido Flores är talesperson för de romska EU-migranterna i Kista
Geta Iorgu är ordförande i deras förening

Read more...