Företagen förorenar för miljardbelopp

fredag 8 oktober 2010

I En FN-studie har det räknats ut att kostnaderna för miljöskadorna i världen totalt var 6 600 miljarder dollar under 2008. En tredjedel av de här kostnaderna orsakades av 3 000 storföretag, många av dem inom gruv-, olje- och stålindustrin. Koldioxidutsläpp är det största problemet, andra problem är föroreningar av vatten och utsläpp av miljögifter.

Vad gäller 2010 hade vi bland annat BPs Deepwater Horizon utsläpp och nu senast utsläppet av giftigt slam i Donau i Ungern. Men dessa är enbart punktutsläpp, de största kostnaderna kommer ifrån de klimatförändringar som världens ledare ännu så länge visat sig oförmögna att hantera.

Den enda rimliga vägen att få stopp på föroreningarna som både hotar människors hälsa och försörjning, naturliga ekosystem och stabiliteten i världsekonomin är naturligtvis att den som förorenar tvingas betala, den så kallade "Polluter Pays" principen. Det är dock inga regeringar som verkar villiga att gå tillräckligt långt, och speciellt då inte vad gäller de lokala utsläpp som förorsakar globala problem, som t.ex. koldioxid/växthuseffekten. I miljömedvetna Sverige så skriks det högt om bensinskatten höjs med någon krona, trots att det behövs mångdubbelt större höjningar för att konsumtionen av bensin skall bära sina egna kostnader. Och i resten av världen ser det ännu sämre ut.

Så de 6 600 miljarder som miljöskadorna beräknades kosta 2008 är nog en betydligt mindre siffra än vad de kommer att kosta 2010, och kostnaderna kommer att fortsätta att öka...

Read more...

Värdig fredspristagare

Jag skall villigt erkänna att jag inte är någon expert på den nye fredspristagaren, Liu Xiaobo eller hans gärning, men jag är ändå glad över att han har fått priset. I en tid då Kina är mäktigare än någonsin i modern historia och då ledare som den förre fredspristagaren president Obama numera väljer att inte kritisera den kinesiska regimens kontinuerliga brott mot mänskliga rättigheter så känns markeringen att ge fredspriset till Liu viktig. Man kan inte nöja sig med att kritisera brott mot mänskliga rättigheter hos stater som man inte är beroende av eller till vilka man inte har några politiska band. Mänskliga rättigheter är universella och övergrepp mot dem bör uppmärksammas oavsett var de sker och vem förövaren är. Det är mycket möjligt att priset inte gör någon konkret nytta för varken Liu själv eller för alla andra kinesiska dissidenter och demokratikämpar, men det gör inte utnämningen mindre relevant som markering och moraliskt stöd.

Read more...

Ett israeliskt/nazistiskt tankeexperiment

torsdag 7 oktober 2010

Föreställ er att Sveriges regeringschef föreslår att en lag stiftas som säger att alla som vill bli svenska medborgare skall avkrävas en ed där de svär trohet mot Sverige som ett land för de etniskt svenska svenskarna. Detta gäller dock inte de invandrare som kan visa att de etnisk faktiskt är svenska (som t.ex. om någon av de familjer som utvandrat till USA på 1800-talet nu vill tillbaka), de blir ändå automatiskt medborgare. Övriga invandrare måste alltså både inse och avge en formell ed som säger att de är och alltid kommer att förbli andra klassens medborgare. Regeringschefen har inte klargjort vad som gäller för alla de som redan är svenska medborgare men som inte är etniska svenskar. Hans utrikesminister har dock varit tydlig med att alla bör avkrävas en trohetsed till Sverige som ett land för de etniska svenskarna, d.v.s. dit alla andra egentligen inte hör hemma.

Eventuellt kan det finnas en väg runt detta om man lyckas genomföra en godkänd konvertering till den svenska statskyrkan, men där är regeringschefens inställning ännu inte klargjord. Det är inte heller klargjort hur man vet om någon är etnisk svensk, och därför hör till dem som hör hemma i Sverige. Kanske kan det avgöras med ett gentest? Det verkar dock inte ha kommit några förslag om att markera ut de medborgare som inte är etniska svenskar och därför egentligen inte hör hemma i Sverige, men som redan är medborgare i landet och därför har svenska pass. Normalt sett så kanske man kan avgöra det ifrån om de har ett svensk-klingande namn, men för att undvika misstag vore det nog bra om de som inte är etniska svenskar gavs en speciell bokstav i passet?

Om ett sådant förslag hade framförts i Sverige så hade Sverigedemokraterna, det mest främlingsfientliga partiet i det svenska politiska samtalet, antagligen protesterat och dömt ut det, det ligger så pass mycket längre ut på den rent rasistiska extremhögerkanten än vad deras politik gör. Kanske hade det lilla nazistiska "Svenskarnas parti", som precis tagit ett mandat i kommunfullmäktige i Grästorp, gillat idén. Nu kommer dock förslaget självklart inte ifrån ett svenskt kontext. Det är (förutom det raljerande andra stycket om gentest och bokstäver i pass) direktöversatt ifrån Israel, där premiärminister Benjamin Netnyahu gått ut med att han vill ha en lagstiftning enligt vilken de som vill bli israeliska medborgare måste svära lojalitet inte bara mot staten Israel utan också mot Israel som judisk stat. Utrikesminister Avigdor Lieberman har tidigare klargjort att alla medborgare ska svära lojalitet mot Israel som "judisk, sionistisk och demokratisk stat, till dess symboler och värderingar".

Jag är medveten om att jag har gjort det förbjudna då jag drog paralleller till nazism. Jag vill tydliggöra att jag inte på något sätt försöker likställa Israels ledare med nazister eller dess politik med förintelsen. Israel bedriver inte något folkmord, det finns inga gaskamrar undangömda någonstans. Däremot finns det rasism i landet Israel, i hur det hanterar sina icke-judiska medborgare, och än mer i hur det behandlar de människor lever under ockupationen. Det var bland annat den rasismen som jag ville demonstrera med tankeexperimentet ovan. Jag ville dock också tydliggöra det orimliga med att en stat definieras utifrån "etnicitet". Enligt min mening bör varken etnicitet eller religion tillåtas vara relevant för några som helst medborgerliga eller politiska rättigheter, som t.ex. medborgarskap, utan snarare hållas utanför den politiska sfären till så stor utsträckning som möjligt.

Read more...

Om "moskébygget" i New York

tisdag 5 oktober 2010

Det har varit, och pågår fortfarande, en stor konflikt kring det som har kallats planerna på att bygga en moské vid Ground Zero i New York, platsen där World Trade Center stod. Högergrupper har rasat mot bygget som de kallat för en "segermoské". Det är då intressant att få redan på lite mer om vad som planeras byggas. Projektet avser att uppföra ett multireligiöst och sekulärt center med bland annat idrottsanläggningar och en minnesplats för de drabbade av terrordådet den elfte september, och en davidsstjärna planeras synas bland mönstren på byggnaden. Och den aktuella platsen ligger inte ens vid Ground Zero, utan två kvarter bort. Att planerna ändå skapat så pass starka och hatiska reaktioner ifrån den kristna högern i USA visar på en radikalisering av en redan radikal rörelse som både har ett brett folkligt stöd, enorma ekonomiska muskler och ett stort politiskt inflytande. Och det är oroväckande.

Read more...

Milisledare fångad i Kongo

Tydligen har FN-styrkan Monusco i Kongo tillsammans med den kongolesiska armén nu gripit ledaren för Mai-Mai milisen, en av de grupperingar som misstänks ligga bakom horribla brott mot civila, speciellt systematiska, grymma våldtäkter. Nu hindras överste Mayele ifrån att leda och uppvigla till fler attacker, men förhoppningsvis leder gripandet även till minskad risk för fler övergrepp då det kan verka avskräckande på andra förövare. Sen kan man hoppas att det ger offren för hans och andras fruktansvärda brott någon form av upprättelse och framtidshopp. Ett sällsynt välkommet gripande och ett exempel på hur nyttig FN-styrkan i Kongo kan vara då den agerar offensivt.

Read more...

Druiderna och religionsfriheten

söndag 3 oktober 2010

Många kanske främst tänker på den uppdiktade, skäggige Miraculix ifrån Asterix-albumen då termen "druid" nämns. Men druider, dock i en omdanad nyare tradition, finns fortfarande kvar i länder med keltisk historia, som Storbritannien. Nu har tydligen druiderna, och den naturalistiska tro de företräder, fått ett erkännande som ett religiöst samfund som gör att de får ta del av samma skatteförmåner som t.ex. kristendom och islam. Beslutet grundades tydligen på att druidernas religion "innehåller en tillräckligt tro på en högre makt eller en annan enhet som utgör en religion i syfte att vara välgörande".

Personligen tycker jag att det är rätt att druidernas filosofi får samma förutsättningar att verka som de stora, erkända religionerna, men jag kan ändå tycka att det skett på fel grunder. Enligt mitt sätt att tänka så borde alla former av samfund få verka i enlighet med samma regler, oavsett om deras filosofi och/eller tro "innehåller en tillräckligt tro på en högre makt". För mig tangerar den för svenskar väldigt perifera frågan om druidernas ställning en nationellt och internationellt högaktuell fråga, nämligen den om religionens eventuella särställning i samhället.

För mig är det självklart att varje människa får tro det hon eller han vill, men det gäller ju även icke-religiösa föreställningar. Den delen av religionsfriheten är en del av den, enligt mig, bredare åsikts- och samvetsfriheten. Däremot tycker jag aldrig att religiös tro bör ge undantag ifrån lagar och regler som normalt gäller. Det är t.ex. inte mer ok att stympa ett flickebarn bara för att det påbjuds i en religiös uppfattning. Det samma gäller smärtsam slakt av djur, förbud mot abort, mm. Likaledes saknar argumentet att ett visst territorium tillhör ett visst folk bara för att deras gud givit det åt dem all relevans. Och brott som "hädelse" då en religion skymfas hör inte hemma i en modern demokrati, det som kan vara intressant att diskutera är endast aspekten "hets mot folkgrupp" (som i sig är komplicerad och mångbottnad), då det är människor och inte gudar som har ett skyddsvärde.

Det det i grunden handlar om är att jag egentligen aldrig ser någon anledning till att vissa människors tro, påfund, vidskepelse, fantasier, eller teorier om hur världen hänger ihop på det metafysiska planet skall påverka lagstiftning eller grundläggande rättighetsfrågor. Det skall vara lika för alla, oavsett om man är kristen, druid, eller om man tillhör den ironiska kulten som tillber det flygande spagettimonstret. Men inom denna likhet inför lagen skall alla dessa samfund få verka och frodas bäst de vill i en miljö där människor tillåts tänka, tro, och organisera sig hur de vill!

Read more...