Kraften i en "berättelse"

lördag 20 februari 2010

I SRs program "Människor och tro" ifrån igår diskuterades fredsprocessen på Nordirland. En professor i europeisk integration, Edward Moxon-Browne, förklarade att trots fredsprocessen framgångar, nu senast att Nordirland liksom de andra brittiska länderna har fått egen kontroll över polis och rättsväsende, så finns konflikten kvar i nästan varje nordirländares inre. Förutom det självklara att självupplevda oförätter är svåra att glömma, så betonade Moxon-Browne vikten av att det finns två helt olika berättelser som definierar hur människor ser på konflikten, landet, och dess historia. För protestanterna/unionisterna så ligger fortfarande all skuld för konflikten och alla missgärningar på/hos katolikerna/separatisterna och vice versa. Detta tänkesätt förstärks även av segregationen, och speciellt då i skolan. Fortfarande är det bara en liten minoritet av Nordirlands barn som går i blandade skolor, och i de segregerade, homogena skolorna så lärs den berättelse ut som i praktiken delar in folket i offer och förövare, goda och onda. En del av fredsavtalet, långfredagsöverenskommelsen, byggde på att få mer integration i skolan, och det var en mycket bra tanke. Synd bara att den ännu så länge verkar ha misslyckats. Naturligtvis gäller resonemanget kring berättelser i alla de fall där etnisk/religiösa sekteristiska konflikter frodas. I Israel så ser en stor del av befolkningen sig själva som offer, och palestinierna och andra araber som förövare, trots att det är palestinierna som lever under förtryck och att det har dött 5 palestinier för varje israel under konflikten (100 mot en under attackkriget mot Gaza). För att kunna hitta en väg framåt, mot fred och försoning, så kan det inte nog betonas hur viktigt det är att varje sida, varje grupp, uppmuntras att se på sin egen del och sitt eget ansvar i en konflikt, och att de kan se den andra sidans problem och lidanden. I de fall man lyckas sprida en sådan, mer nyanserad, berättelse, och framförallt då bland barn och ungdomar (och gärna i blandade, heterogena miljöer), så bygger man på långsiktiga förutsättningar för fred och samexistens. I fallet Nordirland så ser prognosen fortfarande relativt ljus ut efter ett halvsekels konflikt, men det tar säkert ytterligare någon generation innan man kan känna sig trygg med att freden verkligen är förankrad, och kanske längre om man inte lyckas förbättra integrationen mellan katoliker och protestanter.

Read more...

Rödgröna tankar om integrationspolitik

fredag 19 februari 2010

I dagarna gick socialdemokraterna Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesperson, och Anders Lago, kommunalråd i Malmö, ut på DN debatt och presenterade en ny integrationspolitik. De betonar att fokus borde vara på att förenkla för nyanlända att få jobb, och det är naturligtvis helt rätt, men lättare sagt en gjort. De tankar som presenteras om ett mer individualiserat mottagande, både vad gäller att utvärdera den nyanländes kunskaper och att anpassa mottagandet, och då speciellt SFI-undervisningen, är jättebra initiativ som borde kunna göra det lättare för invandrare att få jobb och för Sverige att dra nytta av kompetens och resurser som ofta slösas bort. Att skapa möjligheter för människor att jobba och försörja sig själva är grunden för en framgångsrik integrationspolitik. Baserat på denna tanke vill socialdemokraterna ovan verka för att invandrare får boenden spridda över landet, och således undvika att alla bosätter sig i de redan invandrartäta förorterna till våra storstäder. Detta kritiserar miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholm Ywonne Ruwaida. Hon skriver på Newsmill om rätten till att själv få välja sitt boende, vilket i praktiken ofta innebär att bosätta sig med släktingar i de områden där dessa bor. Jag håller med om att detta är en rättighet. Det måste få vara fritt för var och en att bosätta sig var man vill, och egentligen skulle jag vilja att den rättigheten gällde över hela världen, men man måste då också vara beredd att ta konsekvenser för sitt val, och ha som utgångspunkt att man skall kunna försörja sig själv på den nya hemorten. Om invandrare sedan väljer att bosätta sig i socioekonomiskt utsatta, trångbodda områden där de har släkt och vänner, trots att det kanske är svårare att få jobb där, så måste det få vara deras eget val. Sedan skall det naturligtvis märkas tydligt i plånboken om man jobbar eller ej, det skall finnas stark motivation för att vara flexibel för att komma in på arbetsmarknaden och de skall löna sig att arbeta. En grundförutsättning för detta är en lägre skatt på arbete, som t.ex. gör det lättare att starta upp arbetsintensiva småföretag inom bl.a. tjänstesektorn. Här behöver socialdemokraterna tänka om. Naturligtvis skall vi också kunna erbjuda en miniminivå av socialt stöd för alla människor i vårt land, även papperslösa, som ser till att de får alla sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, men givet detta så måste fokus vara på "hjälp till självhjälp" där man både skapar förutsättningar för nyanlända att få användning för kunskap och talanger och hitta jobb, och ger mycket tydliga incitament för att jobba även om det skulle innebära t.ex. att bosätta sig på en ny ort.

Read more...

Ny kursplan för religion från Skolverket

torsdag 18 februari 2010

I dagarna presenterades en ny kursplan i religion där några borttagna meningar om kristendomens stora betydelse har tagits bort. Detta har naturligtvis vållat kritik ifrån kristet håll, och konstigt vore det väl annars. Skolminister Jan Björklund, vars bestämda åsikter jag oftast inte delar, hävdar att "kristendomen är det som har byggt vårt samhälle". Det tror jag är att kraftigt överdriva kristendomens betydelse, även om den naturligtvis varit historiskt betydelsefull (med både negativa och positiva effekter). Då är nog snarare socialdemokratin och folkhemstanken betydligt viktigare för dagens samhälle, men det lär väl inte Björklund tycka... Personligen tycker jag att det är utmärkt att man tar bort formuleringar som inte bara blåser upp kristendomens betydelse för hur dagens samhälle ser ut, utan också hävdar att "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige". En av de saker som jag är mest stolt över vad gäller Sverige är att det är ett av världens mest sekulära länder, det allra mest sekulära enligt många. Lyckligtvis så behöver man inte några fördjupande kunskaper i kristendomskunskap för att förstå och fungera alldeles utmärkt i vårt samhälle, så därför är det också helt rätt att den aktuella formuleringen tas bort. Nu är det bara att hoppas att skolverket står emot påtryckningar ifrån religiösa traditionalister.

Read more...

Förbud emot klusterbomber träder i kraft

onsdag 17 februari 2010

Efter att Moldavien och Burkina Faso har ratificerat konventionen om förbud emot klusterbomber så kommer nu förbudet att träda i kraft den 3 augusti i år. Förbudet förbjuder både användande, produktion och försäljning av klusterbomber, och har sitt ursprung i att klusterbomber, liksom tex personminor, slår väldigt hårt mot civila. De fortsätter att döda och lemlästa oskyldiga män, kvinnor och barn långt efter att den konflikt i vilken de fällts har tagit slut. Man kan ha åsikter om vapen i allmänhet, men utan militär kapacitet blir det också omöjligt att ingripa i situationer där det borde vara en moralisk skyldighet (och också i många fall är en laglig plikt enligt FNs konvention om folkmord) att agera för att rädda oskyldiga undan övergrepp, död och förintelse. Det finns dock som jag kan se det aldrig något moraliskt försvar för vapen som slår mot de svagaste och mest oskyddade, och som dessutom fortsätter att terrorisera en befolkning under en oöverskådlig tid. Tyvärr så finns det ekonomiska och militära intressen som är likgiltiga inför lidande och förstörelse. Varken Israel, Kina, Ryssland eller USA har heller ratificerat konventionen. Enligt DN-artikeln så planerar dock USA att göra det under 2010. Blir det så, så är det naturligtvis väldigt positiva nyheter eftersom landet har världens största militär och världens största försvarsindustri. Sen skulle de gärna få fortsätta med att ratificera konventionen emot personminor, skriva på Romkonventionen om den internationella brottsmålsdomstolen (ICC), osv...

Read more...

Kemisk färgkodning skall motverka värdetransportrån

Länskriminalpolisen i Stockholm har enligt DN planer på att införa "smart DNA" på sedlar i värdetransporter, dvs en färg som är kemiskt kodad på ett sånt sätt att den går att koppla till ett visst sedelparti. Tydligen har tekniken använts i Storbritannien under en längre tid, och fungerat bra. Om bytet ifrån rånen blir svårare att kränga, så minskar antagligen rånen. Det verkar dock lite konstigt för mig att det är länskrim som driver detta, det känns som att det borde vara värdetransportörernas ansvar. Alla tekniska hjälpmedel som bidrar till att förenkla brottsutredningar eller, ännu bättre, till att avskräcka ifrån brott och göra det mindre lönsamt att begå brott är dock mycket välkomna.

Read more...

Förundersökning mot trakasserande poliser

Det har nu inletts en förundersökning mot de två poliserna som uppges ha trakasserat journalisten Jesper Nilsson och tvingat honom att radera bilder ifrån mobilen. Det är bra att det görs en utredning, och jag hoppas att denna skall klargöra vad som egentligen hände och på så sätt verka för att återupprätta det förtroende polisen kan ha förlorat genom incidenten, antingen genom att visa att polisernas agerande inte har varit så klandervärt som det verkar, eller genom att visa att rättssystemet fungerar även vad gäller mistankar emot poliser.

Read more...

Inkompetens eller populism i vargfrågan?

tisdag 16 februari 2010

I DN kan man läsa att kommunstyrelsen i kommunen Nordanstig i Hälsingland beslutat att kommunen skall vara vargfri. Det är ett beslut som är anmärkningsvärt av många anledningar. För det första så finns det inga vargar i kommunen. För det andra så ingår det inte i kommunens befogenheter att fatta beslut om viltstammen. Sen att argumenten i sig, bland annat att vargen inte skall få finnas bara för att den kan ställa till problem för löshundsjakten, är riktigt patetiskt dåliga är en annan sak. Jägarnas nöje skall gå före vargens existensberättigande. Man får väl utgå ifrån att kommunstyrelseledamöterna som röstade igenom förslaget inte är så inkompetenta att de inte vet att beslutet är tandlöst, och att det bara är ett populistiskt utspel, men det är ändå tragiskt att den sortens inskränkt populism verkar fungera. Tankarna går till hetsen emot ensamkommande flyktingbarn i skånska Vellinge där det knappt funnits några invandrare. När man ser en del utspel ifrån vissa kommunalpolitiker kan man verkligen ifrågasätta det kommunala självstyret...

Read more...

Invandring och "svenskhet"

måndag 15 februari 2010

Ibland får jag känslan av att debatten om huruvida de invandrare som kommer till Sverige skall anpassa sig till "svenska" värderingar ofta blir polariserad emellan två olyckliga ytterligheter. I ett läger hävdas det att alla som kommer hit skall ta seden dit dom kommer, och vi skall lära dom att vara "svenska" med kontrakt och utbildningar. I det andra lägret frodas en kulturrelativism där man vill hävda att alla kulturer och religioner är lika bra och har samma existensberättigande. Själv tycker jag att det centrala måste vara att särskilja värden som är kopplade till mänskliga rättigheter och synen på omvärlden, inklusive djur och natur, ifrån rent kulturella sedvänjor som vilken mat man äter, hur man firar traditioner och högtider, etcetera. Vad gäller dylika värderingsfrågor så måste vi kunna ha en bestämt åsikt, och verka för den. Samma krav skall gälla alla oavsett ursprung. Men vad gäller andra kulturyttringar så måste vi kunna bejaka mångfalden och låta oss berikas av den, och inte försöka anpassa människor efter ett visst sätt att leva på. Jag har utvecklat mina tankar i en artikel som jag precis publicerade på debattsiten Newsmill.

Read more...