Utredningen nedlagd men frågorna finns kvar

fredag 12 mars 2010

Överåklagare Björn Ericson har beslutat att lägga ned den återupptagna förundersökningen om det polisingripande som ledde till Johan Liljekvists död, och den följande utredningen. Jag är medveten om att uppgifter som kommer ifrån media ofta är vinklade, och ibland kan vara helt felaktiga, men jag kan ändå inte skaka av mig bilden av att ingripandet som dödade Johan helt omöjligt kan ha gått till på ett acceptabelt sätt. Det verkar ju finnas vittnesuppgifter som tydliggör att det ligger ett antal poliser i en hög på Johan, på just det sätt som maximerar risken för cirkulationskollaps, positionell asfyxi, och att de blir kvar långt efter att han slutat röra på sig. Dessutom verkar hjälpen med att starta HLR ha dröjt ytterligare ett bra tag. Och den efterföljande förundersökningen verkar ha varit under all kritik, då de deltagande poliserna inte hördes på över ett halvår. Hur allt detta kan passera utan något rättsligt efterspel är ett mysterium för mig, och jag kan bara hoppas att min bild skulle ändras om jag själv läste in mig på förundersökningsprotokollet. Hur som helst så lär bilden av att polisen kan göra vad som helst utan att ställas till ansvar cementeras ännu mer, och förtroendet för polisen följaktligen sjunka.

Read more...

Politiserad amerikansk människorättsrapport

En kort artikel på DN med källan TT/AFP tar upp USAs årliga människorättsrapport, och baserat på vad som lyfts upp i artikeln (och med reservation för att jag inte har läst rapporten) så verkar resonemangen följa en amerikansk, politiserad, syn på mänskliga rättigheter. Det är absolut bra att rapporten lyfter upp hur utsatta muslimer är. Det är sämre att den tar upp som problem att Israel och sionismen kritiseras, men inte verkar nämna de övergrepp mot mänskliga rättigheter som Israel ägnar sig åt. De länder som det nämns att rapporten kritiserar är föga förvånande politiska fiender till USA som Kuba, Nordkorea och Iran ("Ondskans axelmakter" enligt Bush), medan t.ex. Saudiarabien, Egypten, m.fl. amerikanska allierade inte nämns och Israel istället försvaras...

Read more...

Som väntat inga fredssamtal

torsdag 11 mars 2010

Självklart avvisade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas att återuppta fredssamtalen efter att Israel tillkännagivit att ytterligare 1600 bostäder skall byggas i det ockuperade Östra Jerusalem (vilket har fördömts av FN). Allt annat hade varit otänkbart, palestinierna har inget att vinna på förhandlingar med en israelisk motpart som så tydligt visar att den inte bryr sig om varken deras situation eller internationella lagar och regler. Och efter den amerikanske vicepresidenten Joe Bidens utspel om att USA och Israel är "som sammanväxta" så förblir det tydligt att Israel har fria tyglar att bete sig som de vill, de kan ändå räkna med totalt amerikanskt stöd. Det ser sannerligen inte ljust ut för fredsprocessen, vilket för närvarande inte verkar göra något för Israel. Som jag skrev i ett tidigare inlägg, då det var gott om palestinska självmordattacker så ansågs det av Israel som ett stenhårt krav att ingen fredsprocess kunde ske innan dessa upphörde, nu när de har upphört så finns det ingen motivation för en fredsprocess. Om man vore riktigt cynisk så skulle man kunna spekulera i om det verkligen är så illa att palestinernas enda möjlighet att bryta det status quo i vilket de är helt maktlösa att hävda sina rättigheter går genom väpnad kamp, eller ännu värre, genom grymma, folkrättsvidriga och moraliskt förkastliga terrordåd... Och eftersom jag inte är fullt så cynisk, så hoppas jag fortfarande på att EU tar sig mera ton, och åtminstone börjar med att se över sina handelsförbindelser med Israel och dessutom tar upp frågan på högre nivå och mer offentligt med USA.

Read more...

Hårdare tag mot butiker som säljer tobak till unga

Regeringen lägger fram ett lagförslag som innebära att det blir mer kännbara straff för de butiker som säljer tobak till unga. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Man borde titta mer på det norska förslaget, där tobak successivt förbjuds för minderåriga, för att sedan gå över i ett totalförbud. Själv har jag svårt att förstå varför en person som i lagens mening är ett barn och som exempelvis inte har rätt att ingå bindande avtal, skall få börja missbruka en drog som enligt nästan alla undersökningar ses som en av de mest beroendeframkallande, betydligt svårare att sluta med än t.ex. Cannabis (här finns en av många listor, som bör läsas med stor källkritik...). Naturligtvis borde man även se över lagstiftningen kring unga och alkohol. Förutom de skador och risker som missbruk av alkohol och tobak i sig innebär, så lär det finnas tydliga samband mellan att börja använda de lagliga drogerna och att sedan gå vidare till de olagliga.

Read more...

Föredömligt att FNs tortyrexpert ryter ifrån

FNs speciella rapportör om tortyr, Manred Nowak, har på ett föredömligt sätt sagt ifrån på grund av den kritik han och andra av FNS speciella rapportörer får utstå ifrån FNs Människorättsråd (UN Human Rights Council) av vilket de har fått sina uppdrag och till vilket de rapporterar. Det är ett uppenbart problem att det sitter representanter i FNs människorättsråd som kommer ifrån stater som har mycket stora brister vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Och det blir än värre när dessa representanter försöker använda FNs människorättsråd för att kritisera, politisera och desarmera berättigad kritik ifrån de speciella rapportörerna. En anledning till att rådets företrädare, Kommissionen för mänskliga rättigheter, lades ned var just att den hade mycket låg trovärdighet på grund av bl.a. diktaturers deltagande, och dessvärre så verkar rådet vara på väg i samma riktning. I fallet med Manfred Nowak så var det den afrikanska gruppen, den islamiska konferensen, och Ryssland som hade gått emot en rapport om hemliga fängslanden, naturligtvis för att de kritiserats av rapporten.

Det är illa nog att säkerhetsrådet lamslås vad gäller mänskliga rättigheter då USA, Kina eller Ryssland lägger in veto, men man tycker att åtminstone de speciella rapportörerna, vars rapporter inte är juridiskt binande, borde få presentera sina resultat utan politisk inblandning. Dessutom hade det naturligtvis varit önskvärt att andra institutioner, som den internationella brottsmålsdomstolen, ICC, tillåts verka genom att fler stater ratificerar Romkonventionen (vilket bl.a. USA fortfarande inte har gjort). Det är uppenbart att världen behöver starka, oberoende institutioner som kan bevaka mänskliga rättigheter, institutioner som inte är politiskt styrda och som inte kan blockeras av enskilda medlemsländer då de eller dess allierade får kritik.

Read more...

Hoppfullt om stopp för rovfisket på tonfisk

EU har beslutat att sälla sig till USA i att rekommendera att handeln med blåfenad tonfisk ifrån Atlanten stoppas. Beståndet har i stort sett kollapsat efter intensivt rovfiske av den mycket värdefulla fisken, så det vore i grevens tid om ett förbud kommer till stånd. Fiskepolitik är av naturen svårt, eftersom det liksom i klimatfrågan rör nyttjandet av gemensamma resurser och stora ekonomiska intressen. Ofta tillåts utfiskningen, liksom i fallet med den blåfenade tonfisken, gå mycket långt innan staterna agerar för att stoppa sina dammsugande fiskeflottor. Och den som fiskar mest tjänar mest, trots att alla förlorar långsiktigt på att bestånden utarmas. Hur som helst är det hoppfullt att EU, som har många stora fiskeflottor och sannerligen inte har varit ett föredöme vad gäller fiskepolitik till slut verkar ha kommit till sans vad gäller den blåfenade tonfisken.

Read more...

Diktatur och marknadsekonomi i ohelig allians

onsdag 10 mars 2010

Nyheten att en gammal kvinna, Wang Cuyen, som försökte stoppa rivningen av sitt hus blev ihjälslagen av arbetare för det rivningsföretag som skulle jämna huset med marken har nu, med största sannolikhet enbart tack vare oberoende skribenter på det kinesiska nätet, nått ut i världen. Tragedin visar att Kina, som ofta får beröm för sin fantastiska ekonomiska tillväxt, har ett system där politisk diktatur med allt det innebär av inskränkningar och kränkningar av mänskliga rättigheter, kombineras med marknadsekonomins rovdrift där företag bokstavligt talat kör över de små människor som kommer i deras väg. Vad gäller respekten för den lilla människans rättigheter, så har man tagit det sämsta av två system.

Vad gäller den politiska situationen, så är även länder som tidigare var frispråkiga med att kritisera Kina nu mer diplomatiska i sina uttalanden, på grund av dess växande makt och inflytande. Och jag har inte sett särskilt mycket belägg för att de utländska, bl.a. svenska, företag som etablerat sig har påverkat situationen i positiv riktning, även om det säkerligen är mycket bättre som anställd att jobba för Ericsson än för t.ex. Geely. Inte heller Peking-OS ledde till någon förbättring av MR-läget i landet. Den "politiska stabiliteten" som beundrades av vår före detta statsminister Göran Persson består, och så lär det förbli så länge landets ekonomi växer så det knakar och dess ställning i världen bara stärks. Och någon dryg miljard kinesiska fattiga fortsätter att leva förtryckta av både staten och storföretagen...

Read more...

Samtyckesbaserat våldtäktslagstiftning

tisdag 9 mars 2010

Igår var jag på ett litet seminarium som Amnesty hade anordnat för att skapa uppmärksamhet kring och diskutera problemet med våldtäkter och med svårigheten att lagföra förövare. De hade samlat ett antal mycket intressanta föredragshållare, och det var intressant att lyssna på olika perspektiv om vad som kan göras för att förbättra situationen. Det intressantaste förslaget enligt min uppfattning kom ifrån straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud. Hon presenterade ett förslag ifrån en utredning som hon hade gjort på miljöpartiets uppdrag om att sexualbrottslagstiftningen borde baseras på samtycke. Jag hade visserligen hört förslaget om en samtyckesbaserad lagstiftning förut, men snabbt förkastat det, bland annat på grund av att det antagligen skulle göra de redan extremt komplicerade bevisfrågorna ännu mer komplicerade. Leijonhufvud hade dock övertygande argument. Dels så nämnde hon ett exempel, det så kallade Jordbrofallet, där en ung flicka (dock över 15) som hade rymt ifrån ett behandlingshem och var väldigt utsatt och trasig psykiskt utnyttjades av ett antal män. Där konstaterade tingsrätten i domen att det inte gick att döma två av de tre för våldtäkt, men att om lagstiftningen hade varit samtyckesbaserad så hade gärningen varit straffbar. Detta då flickan inte gett samtycke och det torde ha varit uppenbart att passivitet i hennes tillstånd inte var att tolka som samtycke. Eftersom hon dock inte var i ett sådant hjälplöst tillstånd som avses med nuvarande lagstiftning så var gärningen inte straffbar. Fall där bevisningen är så klargörande som den verkar ha varit i Jordbrofallet är antagligen mycket ovanliga, varför de åklagare som yttrat sig i frågan verkar vara övervägande negativa. Men en tydlig lagstiftning största nytta skulle inte vara lagföring utan moralbildning. Om lagen säger tydligt att det aldrig är tillåtet att ha sex med någon som inte samtycker, så kan man tydligt säga att den sortens beteende som gärningsmännen i Jordbrofallet uppvisade är fel, moraliskt och lagligt. Självklart skall fortfarande uppsåt krävas för brott, så om mannen uppfattar det som om kvinnan samtycker till sex med honom så är gärningen inte brottslig, oavsett dialog och former (folk skall ju få ha sex precis som dom vill). Men om mannen inte uppfattar ett samtycke, och trots det har sex med kvinnan så bör det vara brottsligt även om varken hot eller våld har förekommit. Detta stämmer med den lagstiftning som ICC tillämpar, och verkar även stämma med Europadomstolens åsikt i frågan, baserat på domstolens utslag i ett uppmärksammat mål emot Bulgarien.

Angående seminariet så förde Amnesty även fram kravet på att alla nedlagda våldtäktsundersökningar skulle utvärderas av någon form av granskningskommission. Jag kan absolut se att polisen, och även åklagarmyndigheten, har ett behov av metodutveckling och förbättringsarbete. Det gäller ju alla organisationer. Och man skulle kanske genom t.ex. utbildningsåtgärder höja kvaliteten på utredningarna, och genom kontroll säkerställa en miniminivå, men det viktigaste är antagligen att utredarna ges tid och resurser att utreda. Många avdelningar är underbemannade, och det gör självklart att man inte har möjlighet att vända på alla stenar om man i praktiken är säker på att det inte kommer att ge något, då det hela tiden kommer in nya mål som man behöver handlägga. En utredning som undersöker hur polisen kan bli bättre på att utreda våldtäkter skulle vara utmärkt, men en granskningskommission som kollar igenom alla nedlagda fall skulle vara extremt dyrt och ineffektivt. Lägg då hellre de pengarna på att stärka upp utredningsavdelningarna resursmässigt.

Read more...

Lyckad mediehype om Khat

måndag 8 mars 2010

Visst brukas det mycket Khat bland somaliska män, och visst är det ett problem. Men jag kan inte skaka av mig känslan av mediehype då DN-journalisten Gert Svensson lyckats skapa stora rubriker om Khat de senaste dagarna. Bland annat har det gjorts en koppling mellan Khat-smugglingen och terrorism (al-Shabaab i Somalia). Det verkar saknas några bevis för att det ligger till på det sättet, och visst kan det vara intressant att få veta mer om. Men det är ju knappast okänt att heroin, som nästan uteslutande kommer ifrån opiumvallmo odlad i Afghanistan, har en väldigt direkt koppling till finansiering av krig och terror. Likaså är det inte direkt en hemlighet att kokainhandeln i Latinamerika är kopplat till ett antal terrorgrupper, både politiska som Farc i Colombia och rena brottssyndikat som de mexikanska ligorna som är världens kanske just nu rikaste. För att inte tala om t.ex. diamanters effekt på krig och terror... Så om det skulle visa sig ligga något i den vaga kopplingen mellan Khat och al-Shabaab, så gör det inte direkt drogen unik. Och när man prata om social utslagning, så kan jag bara igen påminna om vår egen kära alkohol, som jag förut jämfört med Khat. Alkoholism leder dessutom inte bara till social utslagning, utan ligger bakom en överväldigande del av alla våldsbrott i Sverige, och ofta är offren kvinnor i relation med den missbrukande mannen (och som dessutom ibland genom eget missbruk blir än mer utsatta). Jag har inte sett några tecken på att Khat leder till våld på samma sätt som alkohol. Och när det talas om högre straff, så skulle jag snarare säga att straffen för narkotikabrott är de som ligger överlägset högst i Sverige om man jämför med något form av allmänt rättsmedvetande. Grova våldsbrott straffas betydligt lindrigare. Så min slutsats är att en duktig journalist skapat en hype kring ett ämne som ger uppmärksamhet, invandrares missbruk och utanförskap, terrorism, Sabuni uttalar sig om problemet och kräver handling, osv. Men ingen tänker på att den här sortens journalistik, oförsiktigt använd, kan förstärka fördomar och marginalisering, snarare än att hjälpa. Det är mycket lättare att peka fingrar åt andra än att ta tag i problem som på något sätt påverkar oss. Hur många skulle stödja ett totalförbud för alkohol för att hjälpa alla dess offer? Vad säger Sabuni?

Read more...

Nytt blodbad i Nigeria

Ett nytt fruktansvärt massmord har utförts i regionen kring staden Jos i Nigeria, där gränsen mellan den muslimska och den kristna delen av landet går. Enligt uppgifter så skall de muslimska herdarna misstänkt att boskap skall ha stulits av de bofasta kristna bönderna. De svarade med att nattetid storma byar i området och mörda alla, män, kvinnor och barn, som de fick tag på. Jag är medveten om att det finns religiösa och etniska spänningar i området, och att fattigdom och social utsatthet är stor. Men jag kan ändå inte förstå vad som gör att hundratals män, för jag gissar att de som utförde dåden var män, får för sig att urskiljningslöst ge sig på och mörda andra människor, även kvinnor, gamla, och barn. Något måste vara oåterkalleligt fel med människor som är kapabla till den sortens handlingar. Tankarna går till folkmordets Rwanda, till Darfur, till östra Kongo. Jag hoppas innerligt att den svaga nigerianska staten lyckas spåra upp så många av våldsverkarna som möjligt och spärrar in dom för gott så att de aldrig mer kan mörda igen. All heder åt lyckade försoningsprocesser, men om man menar allvar med att offrens rättigheter skall respekteras, så är det mycket tveksamt om Rwandas metod med Gatchacha-domstolar och utbredd straffrihet för många förutom de högst ansvariga fungerar. Offer berättar om hur de dagligen tvingas möta män som mördat deras familjer och våldtagit dem, och hur dessa män, medvetna om vad de gjort, ler åt dem... Nej, för brottsoffrens skull, och för de svaga och utsattas skull, så borde män som visat att de är kapabla till vilka grymheter som helst hållas inspärrade på livstid, även om det låter hårt.

Read more...

Vill Israel ha fred?

Israel fortsätter att bygga på Västbanken, trots att de är väl medvetna om att ett stopp på de folkrättsvidriga byggena på ockuperad mark har varit ett krav för att palestinierna skall vara beredda att återuppta de fredssamtal som hittills inte gett dem särskilt mycket. Obama gick ut hårt, med tydliga krav på att Israel skulle stoppa byggandet på ockuperad mark, men även han blev totalt ignorerad och närmast förnedrad av Israel, och har varit för vek för lägga någon tyngd bakom sina ord. Detta bevisade tydligare än något annat för Israel att de har i stort sett fria händer att göra vad de vill, USA fortsätter att backa upp dom ändå, EU kommer inte att införa några sanktioner, och resten av världen kan de strunta i. Jag läste en artikel in Newsweek för ett par veckor sedan som spekulerade i att intresset för att göra uppoffringar för att få fred för närvarande är rekordlågt i Israel. Den kontroversiella och folkrättsvidriga muren som till stor del har byggts på ockuperat land och som har skurit av människor ifrån deras land, vänner, försörjning m.m. verkar ha varit en stor framgång vad gäller att stoppa självmordsbombare. Läget är relativt lugnt i Israel, och det gör att viljan till eftergifter är låg. En reell fredsprocess innebär självklart att Israel måste lämna stora delar av de områden som de ockuperat och byggt bosättningar på, och för att det skall ske krävs det en enorm politisk vilja, speciellt då bosättarrörelsen består av många religiösa och politiska fanatiker som är beredda att ta till våld emot sin egen stat om de skulle hotas av förflyttning. Så Israel fortsätter med en politik som gynnar Hamas och som försvagar de som i första hand vill ha en förhandlingslösning (inte så konstigt att Abbas inte ville ställa upp för omval...). Och palestinierna fastnar i en moment 22 situation, tidigare hävdade Israel att det inte kunde bli någon fredsprocess förrän självmordbombningarna hade upphört, nu då de har upphört försvann också stora delar av den israeliska motivationen för att få fred...

Read more...

Dansk polis lät sexövergrepp fortsätta en månad

I en artikel ifrån igår berättas på DN om hur dansk polis lät pågående sexuella övergrepp fortgå i över en månad medan ärendet bollades fram och tillbaka. Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket sanning det ligger i tips om sexuella övergrepp, och det krävs viss grad av misstanke för att använda tvångsmedel, men i det här fallet så fick de till och med konkreta tips om att bevis skulle finnas i en dator. Att då inte agera för att stoppa fortsatta övergrepp känns oförsvarligt, och borde vara att anse som tjänstefel. Polisens allra viktigaste uppgift är självklart att skydda och hjälpa, att stoppa pågående brott och övergrepp. Och om man nu behöver ta sig in i ett låst hem för att få tag på den kritiska bevisningen i datorn som gör att man kan stoppa övergreppen, så kan man faktiskt anlita en låssmed, eller slå en ruta.

Read more...