Polisbil påkörd

lördag 11 september 2010

Jag har skrivit på polisbloggen om händelsen där en polisbil blev påkörd i Tensta natten mellan torsdag och fredag.

Read more...

Sverigedemokraterna, Danskt Folkeparti och AFA

Sverigedemokraterna får ofta mycket medieutrymme för ingenting, men nu har två saker precis hänt som förtjänar att rapporteras om. För det första så har Pia Kjaersgard, Danskt Folkepartis ledare, agerat draglok åt SD på ett valmöte i Höganäs. Det är i sig inget konstigt med det, för även om Kjaersgard säger att hon inte ser SD som ett broderparti för att "hon vet för lite om dem", så finns det mängder med likheter mellan både politiska förslag och retorik. Den största skillnaden mellan partierna idag, vilken antagligen är anledningen till Kjaersgards brasklapp (hon vet säkert en hel del om SD) är deras historia, där Dansk Folkeparti kommer ifrån ett invandringskritiskt missnöjesparti medan SD kommer ifrån en öppet rasistisk och många gånger nazistisk rörelse. Det gör det dock extra intressant att Kjaersgard ändå indirekt stöttar SD som tidigare behandlats styvmoderligt av "systerpartiet", och det säger mycket mer om Danskt Folkeparti av idag än vad det säger om SD av idag...

Det andra som har hänt är att en SD-politiker har fått besök av två AFA-aktivister som har ristat in ett hakkors med kniv i hans panna. Det är inte lite ironiskt att människor som med våld och hot om våld märker en annan människas kropp använder sig av just swastikan för att stämpla meningsmotståndaren. Deras motbjudande agerande har gjort dem mer förtjänta av swastikan en den SD-politiker som de märkte. Att det dessutom enbart är kontraproduktivt gör knappast saken bättre, men för idioterna ifrån AFA så lär det ju knappast handla om att bekämpa rasismen, utan snarare om att få rent personliga kickar utav olagliga handlingar, en sorts politikens fotbollshuliganer...

Read more...

Perspektiv om koranbränning

torsdag 9 september 2010

Nu när en av de största nyheterna i världen just nu är att en tokig pastor i en fjuttig liten församling på ca 30 fanatiker i Florida, USA har tänkt bränna ett exemplar av koranen är det dags för lite perspektiv. De som har läst min blogg vet att jag försöker ta ställning starkt och tydligt mot alla former av rasism, och speciellt då den numera i Sverige (och i hela västvärlden) så vanliga rasismen mot muslimer, islamofobin. Och självklart är pastorns planerade lilla bokbål ett solklart uttryck för klockren islamofobi, liksom hans yttrande om att islam härstammar ifrån djävulen är rent islamofobiska. Hans påhitt har också fördömts i princip unisont av alla ledare som yttrat sig i frågan, bland annat president Obama och utrikesminister Clinton, samt överbefälhavaren i Afghanistan, general Petraeus. Men hela historien visar på ett mycket större problem en att det finns enstaka dårar som hyser rasistiska åsikter och gör allt de kan för att provocera, för det kommer det alltid att finnas, i hela världen. Nej, i det här fallet är problemet att denna medvetna provokation ifrån en enskild dåre har förorsakat ett sådant ramaskri i delar av den muslimska världen. En del av skulden till att det blivit så här kan naturligtvis läggas på de massmedia som gottat sig i historien, och på så sätt gett den mångdubbelt mycket större spridning en vad den lille tokpastorn hade kunnat drömma om. Men grundproblemet är självklart att det finns en massa människor som blir så vansinnigt arga bara för att någon har tänkt bränna en bok, om än helig... Utan att gå ner mig för djupt i varför det ligger till så, så ser jag två anledningar till det. Den ena är att stora delar av den muslimska världen konstant känner sig kränkta och förfördelade av västvärlden, framför allt då av USA, genom stödet till Israel trots ockupationen, genom stödet till diktaturer i arabvärlden och krigen i Irak och Afghanistan och genom den diskurs och debatt där islam och muslimer ofta utsätts för olika former av missaktning, vilket gör dem till väldigt lättkränkta. Jag har svårt att se att det skulle få samma genomslag om en turkisk sekulär aktivist brände en koran... Den andra faktorn är religionen i sig, som i ett kulturellt kontext för många blivit så stark att de reagerar mycket mer mot bränningen av en deras heliga skrift än vad de gör mot de kränkningar som människor av kött och blod konstant utsätts för. Och detta, religiös fundamentalism, är naturligtvis en stor del av problemets kärna. Slutligen kan man bara konstatera att medan de västliga ledare som helt riktigt har fördömt bränningen gjort det de bör för att gjuta olja på vågorna så har de muslimska ledare som t.ex. Indonesiens president och Pakistans inrikesminister tvärtom förstorat upp problemet då de kräver ingripanden och talar om "obotlig skada". De hade gjort mycket klokare att helt enkelt konstatera att de, liksom Obama, fördömer handlingen och att måla upp pastorn som det han är, en obetydlig rasistisk dåre...

Read more...

Ironin kring datalagringsdirektivet och ipred

I integritetsdebatten så klumpas ofta olika lagstiftningar med olika syfte ihop, och om man då är piratpartist eller annan integritetskramare (där integritet verkar betyda frihet ifrån all möjlig kontroll) så är man emot all sådan lagstiftning. Jag har full förståelse för att man kan opponera sig mot ipred-lagstiftningen, som förenklar för olika upphovsrättsinnehavare att jaga fildelare och andra som kränker upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Jag är överhuvudtaget skeptisk mot en strikt immaterialrättslagstiftning, då en sådan ofta används av storföretag för att tjäna pengar på fattiga och utsatta, de värsta exemplen finns inom områdena läkemedel och utsäde. Även om jag absolut inte är kategoriskt negativ till all form av upphovsrättsskydd, så känns det dessutom olustigt med en lagstiftning som förenklar för företag att driva fram skadestånd som ofta är mångdubbelt större än de i grova brottsmål ifrån ungdomar som bara har lagt upp filmer eller musik på nätet.

Vad gäller datalagrinsgdirektivet är situationen en helt annan. Jag vet av egen erfarenhet, speciellt då ifrån den mordutredning som jag själv jobbat med och skrivit om här, hur enormt viktigt det är att ha tillgång till trafikinformation, t.ex. samtals och sms-listor för att kunna identifiera och kartlägga en misstänkt gärningsman. Det är väldigt frustrerande när operatörer inte sparar information som kan vara av kritisk nytta för att lösa ett mord, ett rån eller en våldtäkt, och jag har mycket svårt att se varför det skulle vara integritetskränkande att polisen vid misstanke om grova brott ges möjlighet att begära ut trafikinformation. Det rör sig alltså inte ens om informationen i smsen eller mailen, utan endast om trafikinformationen (avsändare, mottagare, tid, plats mm). Det finns dessutom ett bindande EU-direktiv ifrån 2006 som kräver att Sverige inför datalagringsdirektivet senast den 15 september 2007, och ändå har det fortfarande inte skett.

Det ironiska är att eftersom ipred-lagen däremot efter press ifrån upphovsrättsindustrin i USA snabbt infördes i svensk lagstiftning, så har det blivit svårare att bedriva polisarbete. Anders Ahlquist på Rikskriminalpolisen beskriver hur de flesta operatörerna tidigare brukade spara loggar i flera månader, men på grund av att ipred (med rätta) kan anses kränka individers integritet så har många operatörer nu knappt någon lagringstid alls. Det är alltså viktigare för svensk lagstiftning att skydda amerikanska skivbolags ekonomiska intressen än att lösa grova våldsbrott???

Read more...

Lyckad utredningen om Bålstamordet

onsdag 8 september 2010

Så har till slut de två nu 18-åriga männen som mördade en ungefär jämnårig ung man i Bålsta norr om Stockholm fått sina straff utdömda av Tingsrätten, drygt ett år efter det att offret försvann spårlöst på Södermalm den 20e augusti 2009. Straffen, 11 respektive 9 års fängelse är med svenska mått mätt mycket höga med tanke på att gärningsmännen endast var 17 år vid brottstillfället. Visserligen kommer dommen säkert att överklagas, och utan att vara någon expert ser jag det inte som särskilt osannolikt att hovrätten beviljar prövningstillstånd, men man kan ändå tillåta sig ett bokslut över den långa utredningen som ledde till domen. Eftersom jag själv hade förmånen att få delta i arbetet och under ett halvår jobba med den grupp erfarna och mycket duktiga poliser som hade hand om utredningen har jag minst sagt god insyn i hur mycket grundligt arbete som ligger bakom dagens domar. Under den första tiden efter försvinnandet så gjordes en noggrann kartläggning av offrets rörelser och kontakter tiden innan försvinnandet genomförts, och även om man då fortfarande inte hade namnet på gärningsmännen så lade vi fram teorier som senare, när dessa dök upp i utredningen, visade sig stämma mycket väl. Och inte minst, trots en ihållande hög arbetsbelastning med inkommande ärenden, främst rån och våldtäkter, så fortsatte arbetet med mordet oförtrutet. Ett stort grattis till den utredningsgrupp på Västerortspolisen som har haft hand om utredningen samt till de andra poliser som vid kritiska tillfällen lämnat helt avgörande bidrag till utredningen. Det är glädjande att det efter den misslyckande utredningen på mordet av Pernilla, som tyvärr ledde till att samma gärningsman senare var fri och kunde mörda Engla, har lett till att en ny grupp, den "nationella bedömargruppen" instiftats för att stötta mordutredningar som fastnat ute i de lokala myndigheterna. Men att döma av resultatet av utredningen om Bålstamordet så kommer gruppen inte att behövas i Västerorts polismästardistrikt i Stockholm... Fast jag vill ändå tillägga att jag har svårt att säga emot den representant ifrån gruppen som intervjuades i P1-morgon när hon sa att alla kan ha nytta av att få en utomstående, erfaren, partner att bolla problem och frågor med, även de bästa mordutredarna...

Read more...

Kommentarer

tisdag 7 september 2010

Jag vill bara helt kort säga att det verkligen är jätteroligt när ni läsare kommenterar inläggen. Naturligtvis är det speciellt roligt med positiv feedback, men även kritik, frågor, och allehanda funderingar är mer än välkomna, bara de framförs i god ton. Jag har slarvat med att svara på kommentarerna här på bloggen, men jag lovar bättring på den punkten.

Read more...

Åldringsbrottare tagna på bar gärning i Göteborg

Det finns många sorters brott som väcker avsky och vämjelse, och just brottslingarnas synbarligen totala avsaknad på känsla för vilket lidande de orsakar andra människor i sin rent igenom egoistiska strävan att själva skaffa sig fördelar går igen i de flesta av dem. Att stjäla ifrån gamla människor, som hör till de svagaste och sårbaraste i samhället och som lätt traumatiseras av att bli utsatta för brott, är just av sorten riktigt vedervärdiga brott. I Västerort har vi i omgångar haft problem med "åldringsbrottare" (vilket syftar på personer som begår brott mot åldringar, inte gamla människor som brottas...), och det är ofta svårt att leda brotten i bevis då gods snabbt avhänds och de gamla som har blivit bestulna sällan har sett själva brottet. Desto roligare då att höra hur polisen i Göteborg har tagit en grupp åldringsbrottare på bar gärning! Nu är det bara att hoppas på kännbara straff, för dessvärre är risken att de fortsätter med samma sorts lönsamma brottslighet när de kommer ut överhängande, och den lär ju inte minska om de märker att det knappt kostar att åka dit...

Read more...

Vansinneskörning med barn i bilen

måndag 6 september 2010

Läste precis att en man för att undvika en kontroll av polis och troligtvis specifikt blåsandet i alkomätaren som ingår som rutin vid ett fordonsstopp försökte köra ifrån polisen och till slut rammade en polisbil. Mannen hade dessutom tre barn i bilen. Som polis kan jag tänka mig att det blir en mardrömssituation om man har efterföljande på en bil i vilken det finns barn. Man vill för den allmänna trafiksäkerheten, och speciellt för barnens skull, se till att få stopp på den uppenbart oansvarige bilföraren innan någon skadas, och gärna kunna rapportera honom så att han får sig en tydlig signal och på så sätt förebygga fler osäkra situationer. Samtidigt vill man absolut inte att mannen då han jagas blir så stressad att han gör ännu värre misstag, och på så sätt riskerar barnens hälsa och liv. Och även om man kommer ikapp bilen är det ju inget alternativ att preja den av vägen... Det verkar som om polisen i Norrköping lyckades lösa situationen mycket väl, ingen skadades och bilen blev stoppad. Jag har dock svårt att ta in att mannen körde som han gjorde med barn i bilen. Man kan konstatera att de är inte bara så att vissa personer helt enkelt inte borde köra bil, det är även så att vissa personer helt enkelt inte borde få ha hand om barn...

Read more...

Om sverigedemokraterna kommer in...

söndag 5 september 2010

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare klargjort att han tycker att det största av de två blocken borde bilda regering även om de inte når upp till 50 % om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Nu tydliggör oppositionsledaren Mona Sahlin att den lösningen inte är tillräckligt bra för henne då regeringen i så fall ändå skulle bli beroende av Sverigedemokraterna. Jag håller med. Resultatet blir trots allt i så fall en situation med hoppande majoriteter där Sverigedemokraterna får en reell makt som vågmästare, även om inget av blocken skulle förhandla med dem. Då tycker jag Sahlins förslag om att skapa en majoritetsregering genom att söka samarbete med mittenpartierna på den andra sidan är klart bättre. För de borgerliga skulle det självklart bli fråga om att vända sig till miljöpartiet, vilket faktiskt tidigare har nämnts av företrädare för samtliga allianspartier undantaget kristdemokraterna (så vitt jag vet). För socialdemokraterna skulle det innebära centern och folkpartiet, två partier som visserligen har rört sig kraftigt åt höger under det senaste decenniet men i alla fall på pappret är alliansens mittenpartier. Både Jan Björklund och Maud Olofsson har enligt DN sagt att de aldrig skulle ingå i samma regering som Lars Ohly, med det borde gå att lösa i en förhandling. Om socialdemokraterna och miljöpartiet skulle bilda regering med centern och folkpartiet, men utan vänsterpartiet, så skulle de antagligen ändå få över 50% tillsammans. Både dessa kombinationer verkar för mig betydligt mer tilltalande än något av de nuvarande blocken. Och bara det att se den extremt tråkiga och fattiga blockpolitiken som reducerat svensk politik till ett val mellan två alternativ splittras upp vore en stor vinst med att få se någon av regeringskoalitionerna ovan. Om det inte vore för att jag tycker så genuint illa om Sverigedemokraterna och deras främlingsfientliga och ibland rasistiska politik, så skulle jag nästan hoppas att de kom in...

Read more...