Hopp och förtvivlan

tisdag 4 januari 2011

En sak som stater med kraftiga islamistiska influenser behöver är män och kvinnor inom samma religion- och kultursfär som vågar stå emot, och tala ut emot vansinnet, och speciellt då män och kvinnor med makt att påverka. Det verkar som om Salman Tasir, guvernör i den stora delstaten Punjab i Pakistan, var en sådan man. Han hade öppet tagit ställning emot de mäktiga och farliga islamisterna, och bland annat kritiserat en vidrig blasfemi-lag, enligt vilken en fembarnsmor dömdes till döden för att hon hade "smädat profeten". Det verkar ha kostat honom livet, han blev skjuten till döds av sin eget livvakt, och livvakten skall ha nämnt Tasirs kritik av blasfemi-lagen som orsak till mordet. Det hela är ett tragiskt exempel på ett land som slits sönder inifrån av religiös extremism, ett land med närmare 175 miljoner invånare och kärnvapen. Det är bara att hoppas att Tasirs mod inspirerar till mer motstånd emot fanatism och grymhet, och inte skrämmer till tystnad. Men kampen måste kännas förtvivlat svår.

Samtidigt känns det hoppfullt att läsa att tre muslimska samarbetsorganisationer i Nederländerna har erbjudit sig att hjälpa till att skydda de koptiska kyrkor, som liksom den i Egypten som utsattes för ett självmordsattentat, har hotats via internet. Självklart har inte människorna i de aktuella församlingarna något som helst ansvar för vad fanatiska mördare gör bara för att de alla definierar sig som muslimer, men det är hur som helst ett vackert sätt att hjälpa och visa deltagande med de hotade samt att presentera en enad front emot terrorismen.

Read more...

Gift i maten

Även om det konstaterats röra sig om små mängder, så är det ändå lite obehagligt att giftet dioxin har påträffats i tysk mat. Kan det hända i Tyskland, så kan det troligtvis göra det i Sverige också. Det verkar som om dioxinet har kommit ifrån djurfoder, och just djurfoder verkar ofta vara en källa till problem (t.ex. var det djurfoder, då kadaver, som gav upphov till "galna kosjukan"). Antagligen kommer liknande problem att dyka upp med jämna mellanrum, speciellt så länge låga matpriserna och dålig kontroll/undermålig lagstiftning gör det lockande för bönder att mata sina djur med allsköns skräp. Visst kan man förstå att jordbruket måste effektiviseras och vara lönsamt, men man måste också se till att det hålls så naturligt och etiskt i alla led som möjligt. Delvis för djurens skull, naturligtvis, men också för att maten då blir hälsosammare och bättre.

Read more...

Fettskatt?

Med reservation för att jag inte vet vad centerns kommunalråd i Uppsala, Stefan Hanna, ursprungligen har sagt eller skrivit, så tänkte jag ändå kommentera debatten om att beskatta feta. Självklart så skall man inte lägga en extra skatt på människor bara för att de är överviktiga, lika lite som man skall beskatta andra faktorer som ökar risken för sjukdom eller ohälsa, t.ex. att en person är rökare. Däremot tycker jag själv inte att det hade varit konstigt med en punktskatt på matvaror som kan vara skadliga för hälsan, t.ex. godis, chips, läsk, eller dylikt. På samma sätt som cigaretter och alkohol beskattas just för att de leder till ökade samhällskostnader (även om båda de produkterna är alldeles för billiga för att täcka alla utgifter de skapar), så skulle man kunna ha en mindre punktskatt på mat som ger upphov till hälsoproblem och därigenom samhällskostnader. Just vad gäller produkter med högt innehåll av raffinerat socker, så har det så vitt jag vet även visats att de kan skapa ett "sockerberoende", så om man genom beskattning kan styra föräldrar bort ifrån att vardagligen köpa läsk åt barnen, så vore det definitivt en välgärning.

Read more...

Dödliga naturkatastrofer manar till handling

måndag 3 januari 2011

Under 2010 har enligt försäkringsbolaget Munich Re 295 000 människor avlidit i naturkatastrofer, vilket är den högsta siffran sedan 1983 då svält i Etiopien skördade många offer. Siffran i sig, 295 000, säger inte särskilt mycket. Hela 223 000 av de 295 000 omkom i den fruktansvärda jordbävningen i Haiti. Men den väcker ändå tankar om hur närvarande naturkatastrofer har varit under den senaste tiden. Och inte bara jordbävningar, utan även mer väder- och klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, torka, orkaner, med mera. Min känsla är att om man ser lite vidare på den effekt som naturkatastrofer har, och inkluderar det faktum att brist på resurser på grund av t.ex. torka eller översvämning kan leda till oroligheter och konflikter, sociala problem och brist på ekonomisk utveckling, och räknar med de dödsfall som är en indirekt följd av naturkatastrofer, så skulle siffran vara mångdubbelt mycket större. Allt har ju en tendens att hänga ihop, om en storm förstör skördar, resurser och infrastruktur, så riskerar det i svaga samhällen att få negativa effekter på ekonomi och utveckling, vilket i sin tur kan leda till sämre sjukvård, utbildning, med mera.

Efter fiaskot i Köpenhamn 2009 så var förväntningarna lågt ställda på klimatarbetet 2010. Och enbart detta, att få förväntningar fanns, har gjort att inte även 2010 kan ses som ett totalt misslyckat år. Det behövs ny beslutsamhet och ny energi efter att det visat sig att varken Köpenhamnsmötet eller den nya administrationen i USA har fört frågan framåt. Och för att öka engagemanget i klimatfrågor så behövs det påminnnas om alla de enorma kostnader som brist på handling medför. Väderrelaterade naturkatastrofer är bara en sådan, men det är i alla fall något konkret och påtagligt som sker redan nu (och även om det som så ofta sägs inte finns något säkert samband emellan en specifik händelse och växthuseffekten, så är det tydligt visat att klimatförändringarna leder till instabilare väder). Vi vet redan nu att det kommer att bli betydligt värre innan det blir bättre, även om utsläppen skulle minska drastiskt imorgon. Och det innebär självklart att konsekvenserna av att inte agera är långt mycket allvarligare. Så det är bara att hoppas att gamla katastrofer kan väcka nya tankar och ny handlingskraft under detta nya år...

Read more...