Farligt att vara aktivist

onsdag 6 januari 2010

Ett japanskt valfångstfartyg har kört på Sea Shepherd Conservation Society's båt så att fören slets bort (se artikeln på DN här). Som tur är skadades ingen av aktivisterna, men det är lätt att föreställa sig att risken för både skador och dödsfall måste ha varit stor, vilket inte verkar ha hindrat valfångarna ifrån att köra på den stillastående båten. Valfångarna hävdar att de har beskjutits, men det är jag ytterst tveksam till. Hur som helst så agerar både valfångarna, och Japan som stat, emot en konvention som förbjuder all kommersiell valfångst, med ursäkten att det behöver fånga närmare 1000 valar, varav 50 utrotningshotade sillvalar, i "forskningssyfte". Japans respons lät inte vänta på sig, "Dessa sabotagehandlingar som hotar vårt lands valfångstfartyg och besättning är extremt farliga. Det är helt oförlåtligt", hette det i ett uttalande från Japans fiskerimyndighet enligt TT. Min uppfattning om vems beteende det är som är "oförlåtligt" skiljer sig ganska markant ifrån det japanska fiskeriverkets...

Read more...

Påminnelse om blockade mot Gaza

Man kan läsa i en artikel publicerad i DN idag att en brittisk politiker har försökt att ta sig in i Gaza med mat och förnödenheter (se artikeln här).

Detta är en påminnelse om att trots att det gått ungefär ett år sedan kriget i Gaza, eller rättare sagt den israeliska attacken på Gaza, tog slut, så fortgår fortfarande den blockad som redan innan kriget gjorde Gaza till något som kan liknas vid världens största utomhusfängelse. Blockaden var antagligen en av de främsta orsakerna till det lidande och den frustration som ledde till Hamas förstärkta ställning, och till raketbeskjutningar mot Israel. Nu, efter kriget, så har den förhindrat all återuppbyggnad och är således än mer destruktiv än den var innan. Och varken blockaden eller kriget har försvagat Hamas, utan snarare tvärt om. Den är alltså både moraliskt och juridiskt förkastlig och dessutom kontraproduktiv, om det nu är fred och säkerhet för Israel som man är ute efter.

Tyvärr så har varken blockaden eller kriget i Gaza lett till några verkliga förändringar av det internationella samarbetet med Israel. EU borde för det första förändra sin handelspolitik med Israel, där landet nu åtnjuter väsentliga privilegier. Det vore lämpligt att ställa krav på att dessa privilegier är avhängiga en konkret förändring av Israels politik, som bryter mot ett antal konventioner om mänskliga rättigheter (detta gäller även nybyggandet av bosättningar på ockuperad mark). Och om ingen sådan förändring sker inom en fastslagen, snäv, tidsplan, så bör EU svara med att i alla fall inte behandla Israel förmånligare än resten av världen. Israel är naturligtvis inte det enda land i världen som kategoriskt bryter mot mänskliga rättigheter, men de flesta länder som gör det har EU inte förmånliga handelsavtal med.

Read more...

Grisar och Djurrättsalliansen

Jag kan inte låta bli att skriva några rader om Djurrättsalliansens avslöjanden om missförhållanden i många svenska grisgårdar, eller grisfabriker som det egentligen mer liknar. Den sortens civila olydnad som Djurrättsalliansen har gett prov på där man, utan att förstöra något eller använda någon form av våld, går in och dokumenterar missförhållanden för att sedan offentliggöra dessa, är för mig beundransvärt, och ett föredöme för alla organisationer som är engagerade i liknande sakfrågor. Dessutom är deras avslöjanden högst relevanta och viktiga. Det är verkligen vidrigt att vi i Sverige, där vi gärna ser oss själva som moraliska föredömen, behandlar djur, som dessutom är högt stående och intelligenta, på ett sådant sätt. Dessutom skulle frågan om vilken rätt vi överhuvudtaget har att föda upp djur i betongbunkrar, även där det finns tillräckligt med halm, mat, mm så att alla lagkraven uppfylles må bra av en förutsättningslös debatt. Må Djurrättsalliansen fortsätta sitt viktiga arbete 2010, och må fler organisationer inspireras av deras metoder!

Read more...

Islamofobi

måndag 4 januari 2010

Nedan publicerar jag en länk til en artikel som jag skrev om islamofobi i höstas, ungefär vid tiden för Jimmie Åkessons infamösa artikel i Aftonbladet. Orginalartikeln skrevs i en kurs om rasism, och jag har nu gjort mindre modifieringar för att den skall bli läsbarare. Om jag väljer att publicera artiklen t.ex. på Newsmill, så justerar jag länken nedan.

Analys av islamofobi

Read more...

Chávez och Venezuela

Hugo Chávez, som ser sig själv som den bolivarianska revolutionens frontfigur i Latinamerika, har gjort mycket bra vad gäller att förbättra för de fattiga i landet, och har dessutom lanserat det intressanta ALBA-initiativet, ett à la carte samarbete i Latinamerika som även mer moderata vänsterstater deltar i och drar nytta av. Chávez har dock även försämrat för pressfriheten i Venezuela, och genom radikala ansatser till socialisering av landets resurser gett upphov till både extrem polarisering och konflikter och troligtvis även i många fall produktivitetsbortfall och sjunkande tillväxt.

Visst kan det vara effektivt, och kanske till och med föredömligt, med en stark stat som ställer hårda krav på till exempel de multinationella oljebolag som vill verka på dess territorium. Om inte annat är det en välkommen kontrast till den normala latinamerikanska modellen där några statliga tjänstemän mutas och landets resurser sedan exploateras hänsynslöst av utländska företag på bekostnad av främst lokalbefolkning men även hela folket. Men det är nog mindre effektivt att expropriera mark och resurser ifrån privata entreprenörer i t.ex. kakaobranschen, för att det på statligt dekret skall odlas majs där. Inte för att inte nationell livsmedelssäkerhet kan vara viktigt, men tillvägagångssättet inbjuder till konflikter och ineffektivitet. Efter den stora jordreformen i Peru på 70-talet föll effektiviteten i jordbruket dramatiskt.

Dessutom faller även Chavéz in i den förenklade världsbild där min fiendes fiende är min vän. Även om speciellt republikaner i USA ofta hänvisar till Chávez som en diktator, så är han demokratiskt vald och omvald i korrekt genomförda val. Detta gäller inte bröderna Castro på Cuba, eller Ahmadinejad i Iran (så som det verkar), med vilka Venezuela under Chávez har stärkt sina relationer kraftigt. Sandinistledaren Daniel Ortega i Nicaragua, en nära allierad till Chávez, verkar mer intresserad av makt än rättvisa, och har både slutit en ohelig allians med kyrkan som gör att det vänsterstyrda Nicaragua nu har Amerikas strängaste abortlagar och gjort landet korruptare än på länge. Ännu så länge så har Chávez lyckats finansiera både nationella och internationella projekt med landets enorma oljeintäkter, de största i världen undantaget länderna vid Persiska Gulfen. Men när dessa intäkter sinar måste även resten av Venezuelas ekonomi fungera, annars kommer antagligen den bolivarianska revolutionen att falla platt till marken. Och som det ser ut nu, så är det ytterst tveksamt om utvecklingen går åt rätt håll för Venezuelas del…

Read more...

Nytt decennium i Latinamerika

Under de senaste åren har det varit intressant och glädjande att se ledare som Brasiliens Lula da Silva, makarna Kirchner i Argentina, Michelle Bachelet i Chile, m.fl. jobba för att successivt försöka förbättra för de fattiga och förfördelade. Jag kan inte neka till att det även varit intressant att följa de mer radikala vänsterledarna, som Morales i Bolivia, Correa i Ecuador och inte minst Chávez i Venezuela, som jag skriver om i ett separat inlägg, trots att jag samtidigt kan vara mycket kritisk till den sortens radikalare vänster som dessa representerar. Correa har till exempel, genomdrivit den första konstitution i världen som ger ett eget skyddsvärde åt naturen, vilket förtjänar all respekt.

Frågan är nu vad som händer under det kommande året, och det kommande decenniet? Chile verkar vara på väg mot ett maktskifte där en rik affärsman troligtvis blir landets näste president. Statskuppen i Honduras visade på demokratins bräcklighet. Trots att en till en början enad värld fördömde kuppen, så lyckades ändå kuppmakarna med att genomföra val de själva kontrollerade, och ifrån vilka den legale presidenten Zelaya var helt utestängd, och få dem godkända av USA, Peru, Costa Rica med fler. Kontentan blev att det lönade sig med att ta till vapen för kuppmakarna. Och vad gäller Venezuela, vars olja och oljeintäkter är viktiga även för många av dess allierade, så känns i nuläget varken det socialistiska styret eller ekonomi långsiktigt stabila. Samtidigt har Uruguay valt Jose Mujica till president och Morales har blivit omvald. Denne verkar dessutom, trots uppslitande interna konflikter i Bolivia, faktiskt lyckas med att både minska den enorma marginaliseringen och fattigdomen och öka utbildningsnivå och det demokratiska deltagandet bland framförallt ursprungsbefolkningen samtidigt som landets ekonomi tycks förbli stabil och växande. Och om en före detta kokaodlare kan lyckas med det i ett av Latinamerikas absolut fattigaste länder, så borde det finnas hopp för framtiden på hela kontinenten…

Read more...

Liberal hemma men vänster borta?

söndag 3 januari 2010

Jag som definierar mig själv som socialliberal, och i sakfråga efter sakfråga i den svenska debatten inser att även om jag brinner för rättvisefrågor och mänskliga rättigheter, så kan jag inte kalla mig själv för socialist, eller ens socialdemokrat, förvånas ibland över hur olika min syn är på vänster-höger frågan om man flyttar sig ut ur Sverige, och kanske speciellt till det av sociala orättvisor och amerikansk inblandning präglade Latinamerika, där jag har välkomnat den vänstervåg som svept över kontinenten de senaste åren. Kanske beror detta på att det inte finns några jämförbara "favelas" eller "pueblos jóvenes" i Sverige, att fattigdomen och klassklyftorna är så mycket mer markerade där? Men det är nog inte bara det, här hemma känns tanken på att en rik storgodsägare skulle hyra "pistoleros" för att driva bort, eller helt enkelt mörda, obekväma jordlösa, ursprungsfolk, eller rättvisekämpar tacksamt absurd, och vi kan vara säkra på att inget av våra borgerliga riksdagspartier har nära kopplingar till narkotikahandlare eller dödspatruller i högermilisen (eller storföretag som finansierat dödspatrullerna). I länder som Colombia och Brasilien ser det dessvärre annorlunda ut...

Read more...

Tillbakablick på Obamas år

2009 präglades av finansiell och ekonomisk kris, men började ändå i någon form av politisk hoppfullhet med en ny president i USA som betonade förändring och samarbete. Och visst var Barack Obama ett stort lyft för USA och världen, men han har knappast infriat särskilt många av de, visserligen stundtals orealistiska, förhoppningar som människor haft på honom. Han har inte lyckats få stopp på det folkrättsvidriga nybyggandet av israeliska bosättningar på palestinsk mark, Gaza är fortfarande satt under blockad och fredsprocessen är iskall med Likud vid makten och Hamas starkare än någonsin. Fånglägret på Guantánamo är ännu inte stängt. Trots utsträckta händer mot Iran och Nordkorea, så har resultaten uteblivit, vilket visserligen kanske är svårt att lasta Obama för.

Det ironiska är dock att hans nya retorik belönades med Nobels fredspris av den norska Nobelkommittén, trots bristen på resultat. Och för att liksom understryka bilden av att det till stor del rör sig om retorik, så klarlägger Obamas administration strax efter att de meddelats att Obama får fredspriset att USA fortfarande inte har för avsikt att skriva under konventionen om förbud mot personminor, som de flesta demokratier gjort (och för vilken fredspriset 1997 gick till organisationen ICBL). Ironin fullbordades med Obamas ankomst till Köpenhamnskonferensen där han förordade handling, men (bakbunden av senaten) bara kunde erbjuda tomma ord.

Read more...

Nystart?

Ett nytt år, och ett nytt decennium, börjar och det är ett bra läge för både tillbakablickar och nystarter. För min del blir en av nystarterna denna blogg. Ambitionen är att den skall ge mig möjlighet att vädra, och på så sätt även fördjupa, mina funderinagr och åsikter angående saker som händer i världen som berör mig. Sen hoppas jag naturligtvis att dessa funderingar även visar sig ha relevans för andra än mig själv...

Read more...