Nystart?

söndag 3 januari 2010

Ett nytt år, och ett nytt decennium, börjar och det är ett bra läge för både tillbakablickar och nystarter. För min del blir en av nystarterna denna blogg. Ambitionen är att den skall ge mig möjlighet att vädra, och på så sätt även fördjupa, mina funderinagr och åsikter angående saker som händer i världen som berör mig. Sen hoppas jag naturligtvis att dessa funderingar även visar sig ha relevans för andra än mig själv...

1 kommentarer:

Ladybrille.com 13 januari 2010 01:18  

New start indeed Martin and happy New Year! I am glad you finally took the plunge and have your blog. It would be interesting to read your ideas, agree, disagree or agree to disagree. :) Welcome to Blogsville!

Cheers,
Uduak

Skicka en kommentar