Vårdnadstvisternas sjuka värld

lördag 30 oktober 2010

Som polis händer det med jämna mellanrum att man blir inblandad i en konflikt där föräldrar på ett eller annat sätt bråkar om vårdnaden om sina barn. Ärendena är ofta både väldigt svåra och väldigt lätta. En far eller mor som upplever att någon tagit dess barn ifrån henne eller honom är ofta så uppstressad att det krävs stor bestämdhet för att få ut koherent information. Ibland kan jobben gå ut som ett människorov av barn, och en stor insats dras igång, för att då man lyckats få klarare uppgifter blåsas av som ej brott då det visar sig att det var en vårdnadshavare som inte lämnat tillbaka barnet enligt överenskommelse. Det är det som är den lätta delen, ur en polisiär synpunt, att vi kan göra så lite. Om en förälder som redan har barnet "i sin besittning" förvägrar den andre föräldern och vårdnadshavaren det umgänge med barnet som han/hon har rätt till, även i de fall då detta sker genom att gå under jorden, så anses det inte brottsligt (om man inte lämnar landet). Och däri ligger också den svåra delen, att förklara för en förtvivlad förälder att det inte finns något som vi kan göra, utan att den enda legala möjligheten han/hon har att få träffa sitt barn är att vänta på en lång och segdragen rättsprocess, som dessutom bara kommer att stärka motpartens ställning i vårdnadstvisten... Det är inte konstigt att många föräldrar drar den självklara slutsatsen att det bästa de kan göra är att själva kidnappa sina barn. Michael Alonzo, som har skrivit en bok om pappors rätt till sina barn vid en skiljsmässa, påpekar att domstolarnas sätt att hantera saken har lett till "vilda västern", där man de facto belönar den förälder som förvägrar den andre rätten att träffa sitt barn.

Det är lätt att se att dagens system inte fungerar tillfredsställande. Men hur borde det då fungera? Barnkonventionen säger att barnets bästa måste komma först, och det är en bra riktlinje även om det perspektivet måste lyftas till att betyda mer än att den förälder som har tagit barnen får behålla dem. Dessutom är det inte bara barnens bästa som bör ha betydelse, utan även föräldrarnas rättigheter. När två personer bråkar om rättigheten till ett föremål, så är saken enkel för polisen. Man tar föremålet i beslag och låter utredningen avgöra vem som har störst rätt till det. Med barn kan man självklart inte göra på samma sätt, men om man kan ge myndigheter lite mer omedelbar rätt att ingripa skulle det i alla fall lösa de värsta fallen. Om socialtjänsten lättare och effektivare skulle kunna fatta akuta intermittenta beslut, som sedan verkställs av polisen så att man direkt kan återföra ett barn till den förfördelade vårdnadshavaren, så kommer man i alla fall ifrån laglösheten i att tvingas acceptera att den förälder som tagit sig rätten till barnen automatiskt får behålla dem. Det skulle också göra det lättare att snabbt kunna lösa de fall där man misstänker att en vårdnadshavare som undanhåller barnet ifrån dess andre vårdnadshavare är direkt olämplig och att barnet på så sätt riskerar att fara illa. Samhället har system för att agera mer kraftfullt och göra slut på laglösheten, men som det ser ut nu så gynnar alltså praxis förövaren på offrets bekostnad i vårdnadstvister.

Read more...

Egoistiska idioter

fredag 29 oktober 2010

I polisarbetet träffar man ofta på gärningar som med all önskvärt tydlighet visar att det finns gott om människor som inte drar sig för att göra i princip vad som helst mot andra för att det gagnar deras egna syften, deras egen vinning. De mest klassiska exemplen är alla de yrkeskriminella som livnärs sig på att bryta sig in hos hårt arbetande människor och ta allt de har och äger som snabbt kan avlägsnas. Under ett arbetspass för ett par månader sedan pratade jag kort med stationsbefälet om ett för oss båda helt nytt sätt att visa att man skiter i andra bara man får det man själv vill ha. Det var en stormrik villaägare i Bromma som hade lejt en firma för att fälla ett tiotal träd som stod i vägen för dennes havsutsikt. Att träden stod på kommunens mark, och dessutom var över hundra år gamla, bekymrade inte fastighetsägaren. Självklart brydde denne sig än mindre om alla de människor som uppskattat den gamla skogsdungen, och kanske gjort det ett helt liv. Vissa människor bryr sig som sagt bara om sig själva... Nu verkar det som om förundersökningen är på väg att bli klar. Jag hoppas verkligen att straffet blir kännbart, även för en person som säkerligen har gott om pengar att betala eventuella böter och skadestånd med.

Read more...

Utsatta, sårbara barn

torsdag 28 oktober 2010

Att en mamma kan tillfoga sitt eget 3-månaders barn sådana skador att det avlider, för att hon blir "störd" i en syssla, i detta fallet Facebook-spelet Farmville, är helt obegripligt. Uppenbarligen kan inte mamman vara psykiskt frisk och man frågar sig om det inte fanns några sätt att upptäcka hennes totala brist på empati och kontroll, och se till att barnet fråntogs henne, innan hon hade chansen att skada det. Men varken i Florida, USA, där det dådet begicks, eller i Sverige går det att ha kontroll på alla usla föräldrar som finns, och man kan ju inte heller sterilisera folk som man misstänker kommer att missköta sina barn. Så barn kommer alltid att vara extremt utsatta och sårbara, och ju yngre, desto sårbarare.

Det man kan begära är att alla fall där det misstänks att barn far illa anmäls till socialtjänsten, och att denna agerar kraftfullt när det finns fara för barnens liv eller hälsa. Som polis skriver jag anmälningar till socialtjänsten varje gång jag har varit på ett jobb där det finns risk att barn far illa, och jag hoppas att detsamma sker i sjukvården, barnomsorgen, skolan, ja på alla platser där vuxna har med barn att göra. Samhället kommer aldrig kunna stoppa allt hemskt som sker barn, men det måste hur som helst göra sitt yttersta för att skydda dem, de mest försvarslösa, och försöka förhindra så många tragedier som bara är möjligt.

Read more...

Svindleri

onsdag 27 oktober 2010

Föreningen Hem och Skola har tillsammans med ett telemarketingbolag, Poolmedia, lurat välvilliga företag och kommuner på miljontals kronor. Bolaget samlade in pengar under förevändningen att dessa skulle gå till Hem och Skolas verksamhet, och med Hem och Skolas goda minne, men i verkligheten gick bara 8,7 av 42,6 miljoner till Hem och Skola, resten tog Poolmedia hand om. Och säkerligen gick en ansenlig del av de kvarvarande pengarna till Hem och Skolas upphandling av kontraktet med Poolmedia samt administrationen av kontakterna med företaget... Man kan konstatera att de givare som skänkt pengar med avsikten att de skulle gå till att hjälpa barn och t.ex. motverka mobbning har blivit ordentligt blåsta, då enbart en bråkdel av pengarna blivit över för att användas till sådana syften.

Om Hem och Skola, samt Poolmedia varit medvetna om hur omständigheterna kring insamlingen sett ut, d.v.s. att de egentligen samlat in pengar till Poolmedia och inte till barnen, så bör det undersökas om de kan dömas för bedrägeri och tvingas betala tillbaka lejonparten av de insamlade pengarna. Om inte, så bör de avskedas för total inkompetens. Den här sortens insamlingar saboterar för alla seriösa frivilligorganisationer som lägger mängder med ideella krafter på att försöka göra värden till ett bättre ställe, för vem vill skänka pengar när man läser om den här sortens svindleri?

Read more...

Nedmontering av service i förorterna

tisdag 26 oktober 2010

En anledning till det ökade utanförskapet i de segregerade förorterna som nämnts i debatten är att samhället successivt har monterat ned de vanliga funktionerna som brukar finnas i en ort, som offentlig förvaltning, banker, med mera. Kvar blir ett område utan egna arbetstillfällen, förutom i någon av alla marknader och närlivsbutiker. Jag håller med om det antagligen skulle påverka lokalsamhällena positivt att bibehålla så mycket samhällsservice som möjligt i närområdet, både för att skapa arbetstillfällen, för att kunna ge bättre service till invånarna och för att få en lite mer varierande gatubild.

I fallet Rinkeby var det nog ett misstag att slå ihop stadsdelsförvaltningen med Kista och sen lägga kontoret på Kista-sidan av Järvafältet där det redan fanns mängder med företag och ett stort köpcentrum. Däremot är det lätt att förstå att t.ex. banker väljer att flytta ifrån Rinkeby med tanke på att rånrisken är betydligt högre där än i princip någon annanstans i Sverige. Och de behöver inte bara bekymra sig för regelrätta rån, under de upplopp som skakade statsdelen i våras förstördes Nordeas kontor, och några av de unga gärningsmännen har nu dömts till skadegörelse och försök till grov stöld eftersom de även försökte komma över pengar i kontoret de slagit sönder.

De kriminella ungdomar som ligger bakom den här sortens förstörelse, stölder och rån saboterar naturligtvis mest för sitt eget lokalsamhälle, genom att samhällsservice backar undan på grund av deras brott. Det är dock inget de bryr sig nämnvärt om, med tanke på att många av dem försörjer sig på att stjäla av sina grannar. Lustigt nog hävdar många av dem ändå att de är någon sorts lokalpatrioter...

Read more...

En fråga om perspektiv...

I ännu en av alla dessa otaliga listor har nu tankesmedjan Legatum Institute rankat världens länder efter "välstånd". Sverige ligger bra till, men har tappat ifrån en tredjeplats i fjol till en sjätteplats i år. Listan toppas av samma länder som även ansågs mest stabila enligt "Failed State" rankningen som jag nyss skrev om, d.v.s. de nordiska länderna (minus Island), samt Australien och Nya Zeeland.

Ett antal röda bloggar (t.ex. Röda Malmö, Svensson, Monica Green) har varit snabba med att skylla Sveriges tre tappade placeringar på den borgerliga regeringen och de ökade klyftor som de anser att regeringens politik har skapat, och några av dem nämner att det rödgröna Norge ligger i topp. Lustigt nog är det inga av dessa vänsterbloggare som nämnde att Danmark har gått förbi Sverige och hamnat på en mycket stark andraplats, trots att de saknar Norges enorma oljemiljoner. För om de skulle applicera samma sorts logik på Danmarks avancemang som de valt att göra på Norges och Sveriges förflyttningar på listan, så skulle de ju tvingas dra slutsatsen att det är bra för välståndet med en högerpopulistisk regeringen med kraftigt främlingsfientliga inslag som begränsar invandringen, och kanske lägga sin röst på Sverigedemokraterna i nästa val...

Det är möjligt att vänsterbloggarna har rätt och att det har skapats större klyftor i Sverige på grund av alliansregeringens politik, men det är också möjligt att Sverige hade haft sämre ekonomi under en röd regering, och att detta hade lett till betydligt sämre välstånd. Den frågan besvaras hur som helst inte av en Legatums lista. En lista är bara en lista, och ibland kan det vara bra med lite perspektiv...

Read more...