En höna av en fjäder

fredag 22 oktober 2010

Visst får poliser absolut inte ge bekanta eller vänner någon form av fördel i sin yrkesutövning, men det känns ändå helt orimligt att det faktum att en polisinspektör, eventuellt medvetet, sänkt hastigheten på en ordningsbot ifrån 62 till 60 km/h, skall rendera i en utredning som slutar i villkorlig dom samt 10 000 kronor i böter för urkundsförfalskning samt tjänstefel. Polisen kunde naturligtvis ha gett personen i fråga rapporteftergift helt och hållet, vilket enligt min mening hade varit minst sagt rimligt för någon som är uppmätt till 62 km/h på en 50-sträcka (med mätinstrumentets avdrag). Att han sen, på grund av något sorts tankefel får det till en bot för att ha kört 60 km/h är naturligtvis klandervärt, men knappast något som upprör. Det mycket viktigt att alla är lika inför lagen, och att även poliser lagförs då de begår brott, speciellt då brott där de medvetet missbrukar sin maktposition till att kränka andra människor (som t.ex. verkar ha varit fallet med de poliser som nu åtalas efter en händelse i Hornstull i februari). Men vad gäller det ärendet med ordningsboten, så kan jag inte låta bli att undra hur det hamnade hos polisens grupp för interna utredningar...

Read more...

Även barns grymheter borde leda till konsekvenser

En mobbad pojke försökte efter att ha blivit fastbunden vid en ribbstol i gymnastikhallen ta sitt liv genom att hänga sig med hjälp av sin gymnastikpåse. Hängningsförsöket filmades av en annan elev. Det är oklart om den filmande eleven var en av dem som tidigare band fast pojken. Det nämns inte heller att den filmande eleven skall ha försökt hjälpa pojken eller tillkalla hjälp. Skolan har gjort en anmälan till arbetsmiljöverket.

För min del verkar en anmälan till arbetsmiljöverket patetiskt otillräcklig. Jag vet inte hur gamla barnen är, troligtvis under 15 år och således inte straffmyndiga, men en så här utstuderat grym behandling borde, förutom självklart allt tänkbart stöd till offret, även föranleda kraftfulla åtgärder gentemot gärningsmännen/barnen. Till en början borde det hela polisanmälas, så att en utredning om, åtminstone, olaga frihetsberövande startas. Som jag skrivit många gånger tidigare, så tycker jag att straffmyndighetsåldern borde sänkas, så att det blir lättare att se till att brott begågna av barn faktisk får en konsekvens. Dessutom måste naturligtvis socialtjänsten kopplas in, och dels, tillsammans med föräldrarna, närvara vid polisförhör med de skyldiga, samt göra en egen utredning om deras familjeförhållande och om eventuella lämpliga åtgärder. Dessutom bör man starkt överväga att förflytta, och kanske splittra på, de elever som visar sig ha varit drivande i mobbningen. Slutligen bör skadeståndsskyldighet gentemot den mobbade utredas, både för de skyldiga och för skolan.

Det är samhällets förbannade plikt att se till att skolan är en trygg miljö för alla de som vistas där. Och det är för mig självklart att när barn utsätts för vidrigheter som mobbning, så skall man agera kraftfullt mot de som gjort sig skyldiga till övergreppen och se till att de inte har möjlighet att göra om det. Gör man inte det, utan bara t.ex. erbjuder den mobbade möjligheten att få byta skola, så säger man att lösningen ligger hos offret och således även indirekt att det är dess eget fel att han/hon har blivit mobbad. Applicera det tankesättet på rån eller våldtäkt, och se hur det känns...

Read more...

Lyckade och misslyckade stater

torsdag 21 oktober 2010

Noterar med intresse att på "Foreign Policy"s lista över "Failed States", så är det bara en handfull stater som anses vara "Most Stable", och dessa är de nordiska länderna (minus Island), Australien, Nya Zeeland, Schweiz och (överraskande nog) Irland. De mest misslyckade är främst afrikanska stater, men även länder som Afghanistan, Irak och Haiti slår sig in i toppen av listan, som naturligtvis toppas av Somalia...

Read more...

USA fortfarande ett u-land vad gäller homosexuellas rättigheter

Med risk för att bli tjatig, så tar jag igen upp USAs absurda förbud mot att tillåta öppet homosexuella i armén. President Obamas regering bad uppenbarligen en appellationsdomstol att upphäva en dom ifrån en lägre instans som förklarade förbudet olagligt. Detta trots att Obama själv har sagt att han är emot förbudet. Det är knappast första gången som Obamas administration handlar på ett sätt som synbart verkar stå i konflikt med yttranden som presidenten har gjort, men det är inte det största problemet i den här farsen. Det mest allvarliga är att världens (ännu så länge) enda supermakt och självutnämnda fanbärare för rättvisa och frihet inte har kommit längre vad gäller att ge homosexuella grundläggande rättigheter.

Detta handlar naturligtvis om ännu ett sätt för de konservativa, kristna, krafter som är så starka i USA att motarbeta homosexuella. För inte kan väl någon tänkande människa tro att det skulle inverka negativt på moralen att ha människor med olika sexuell läggning i armén? Och tror man verkligen det är det ju bara att titta på alla de länder där det är tillåtet, och konstatera att det inte har förorsakat några som helst problem. Och om det faktiskt finns enstaka individer i USAs väpnade styrkor som är homofober och därför skulle uppleva det som problematiskt att tjänstgöra med öppet homosexuella, så vore det lika korkat att låta dem diktera villkoren som det vore att inte tillåta några mörkhyade i armén eftersom det ju finns den hel del amerikaner som är rasister...

Read more...

Mexico på väg utför

Den 20-åriga universitetsstuderande Marisol Valles har utsätts till polischef i Praxedis Guadalupe Guerrero i norra Mexico. Enligt borgmästarens kansli var hon den enda som tackade ja till jobbet. Anledningen till detta är naturligtvis att ingen annan vågade riskera att ta på sig ett jobb som innebär en stor risk att bli mördad av någon av narkotikakartellerna, eller deras samarbetspartners.

En stat har många olika uppgifter, men den kanske allra mest grundläggande är att skapa trygghet åt sina medborgare, och att se till att lag och ordning råder, till skillnad ifrån den starkes rätt. Om ingen förutom en mycket modig 20-årig flicka vågar ta på sig jobbet som polischef i ett kritiskt distrikt, så har staten i princip redan kapitulerat på den punkten. Mexiko är på väg utför på grund av den drogrelaterade brottsligheten, och de enorma summor pengar som den genererar, än mer destabiliserande i ett land med stora sociala klyftor och utbredd fattigdom. Frågan är bara vad som kan göras för att vända trenden. Ytterligare reformeringar av rättsväsende, polis och militär? Utökad kamp och nolltolerans mot korruption? Hjälp utifrån? En ny narkotikapolitik på internationell nivå?

Read more...

Invandringens problem och kulturella skillnader

måndag 18 oktober 2010

Jag skrev ett inlägg om DNs ledare om de fallgropar som man tenderar att ramla ned i då man låter Sverigedemokraterna föra debatten om invandringen. Den första gällde huruvida invandringens problem diskuteras eller ej.

Vad gäller att invandringens problem tigs ihjäl, som så ofta hävdas, så är det självklart inte sant. Visst talas det om utanförskap och dålig tillgång till arbetsmarknaden, och även till viss del om kriminalitet hos invandrargrupper. Men det görs dock som tur är inte på det sätt som SD vill. Förenklat så kan man säga att i SDs värld så beror dessa problem på invandrarna, och deras kultur, medan i etablissemangets värld så beror de på att integrationspolitiken har misslyckats. SD och personer som sympatiserar med dem vill gärna beskriva den svenska kulturen som överlägsen gentemot speciellt utomeuropeiska invandrare. Deras bild är att i Sverige talar vi civiliserat med varandra då vi löser problem, vi står i kö, vi är allmänt lugna, sansade och väluppfostrade. Däremot t.ex. araber och afrikaner är hetsiga, högljudda och kan inte kontrollera sitt temperament.

Ligger det då inget i att svenskar är mer "civiliserade" än många utomeuropeiska invandrare? För inte länge sedan kunde man läsa om ett fall från Dubai där tre väletablerade män ur den lokala överklassen svårt misshandlade en man och hans gravida fru då de inte på uppmaning gav upp sina sittplatser på en IKEA-restaurang. Detta hade väl knappast hänt i Sverige? Nej, det hade det säkert inte gjort, men det har nog mer det faktum att dessa män visste om att de i praktiken stod över lagen och därför inte behövde bekymra sig om konsekvenserna av sitt handlande, än med den lokala kulturen. Korrupta, rättslösa, maktfullkomliga system leder till övergrepp av de som har makt mot de som inte har. I Sverige så hade även kungen eller statsministern gripits om han oprovocerat hade misshandlat någon på en offentlig plats.

Visst finns det kulturella skillnader mellan människor baserat på var man är uppväxt, och visst påverkar dessa kulturella skillnader hur man agerar i olika sociala situationer. Man behöver inte lämna Europa för att se mycket tydliga skillnader på beteendemönster. Att människors kulturella bakgrund påverkar deras värderingar, gränser och agerande vet jag mycket väl efter att i mitt förra jobb ha haft en koordinerande roll i ett projekt med en fransk samarbetspartner och en grekisk kund. Ett extremt exempel är att en hög teknisk representant för den grekiska kunden på ett möte manifesterade sitt missnöje med att dunka huvudet i bordet under ett möte...

Jag vet dessutom från mitt nuvarande jobb att det i de områden där jag jobbar finns en mycket kraftig överrepresentation av människor med utländsk härkomst ibland de yrkeskriminella i området (och att detta startar vid en oroväckande ung ålder). Så då vore det väl en naturlig slutsats att kriminaliteten hos invandrargrupper beror på kultur? Tja, min egen slutsats är att kultur definitivt är en avgörande faktor. Men inte kultur ifrån det land där familjen ursprungligen har kommit, utan lokal kultur i de förorter där de har växt upp. Jag är säker på att en invandrarfamilj som är väletablerade och bosatta i ett område med relativt låg förekomst av ungdomskriminalitet löper lika liten risk att se sina barn utveckla kriminella vanor som deras svenska grannar. Däremot barn som växer upp i förorter där de lokala förebilderna för ungdomar ofta är yrkeskriminella tjuvar och rånare löper en mångdubbelt större risk att själva börja begå brott.

Självklart spelar föräldrarnas uppfostran en stor roll. Om de lever i utanförskap, isolerade ifrån samhället, så ökar naturligtvis risken att deras barn kommer att få problem. Om de är frånvarande och inte engagerar sig i sina barn, så ökar risken att barnen blir otrygga och saknar moralisk kompass. Och eftersom föräldrar spelar roll, så är det kanske svårt att med 100 procents säkerhet säga att deras (och ursprungslandets) kultur inte spelar någon roll. Men så vitt jag vet har man aldrig kunnat visa på en högre kriminalitet ibland invandrargrupper än bland etniska svenskar om man tar hänsyn till social klass och miljö.

Det finns dock brott där ursprungslandets kultur är ytterst relevant, eller snarare kulturen i den subgrupp man tillhörde i ursprungslandet och fortfarande anser sig som en del av. Jag tänker då på hedersrelaterad brottslighet där speciellt flickor och kvinnor i den egna familjen/släkten blir utsatta för mycket allvarliga brott och kränkningar. Så kultur kan absolut vara relevant. Men ursprungslandets kultur är däremot knappast en faktor i brott som stölder och rån. Så debatten vad gäller den sortens brott bland invandrargrupper borde främst fokusera på de ytterst reella problem som finns med utanförskap och lokala subkulturer i t.ex. utsatta förorter, där problematiska värderingar får fäste tidigt i åldrarna.

Read more...

DN om Sverigedemokraternas världsbild

söndag 17 oktober 2010

Diskussionen om diskussionen om Sverigedemokraterna fortsätter. DN skrev igår i en osignerad ledare med uppmaningen att "Sluta jamsa med!". De som skulle sluta jamsa med var väl främst medier och politiker, men kanske även allmänheten, och det som det inte skulle jamsas med i var Sverigedemokraternas problembeskrivning och världsbild. DN tog upp tre fallgropar som etablissemanget faller i. Den första handlar om att man köper SDs bild av att vi inte talar om invandringens problem. Här tydliggör DN att de problem som finns visst exponeras. Den andra fallgropen gäller att man blandar ihop social situation med etnicitet. Det är människor som är lever i utanförskap som tenderar att hamna i kriminalitet eller bidragsberoende, inte människor med en viss härkomst. Den sista fallgropen rör det faktum att vi måste vara tydliga med att även om inte alla människor som kommer till Sverige innebär en ekonomisk vinst för samhället, så finns det även en humanitär aspekt som är nog så viktig. Det finns starkt vägande moraliska skäl att ta emot människor som flyr ifrån hemskheter, och att inte splittra familjer genom att sedan förvägra deras barn eller makar att komma efter.

Jag håller i stort sett med DN på alla punkter, och uppskattar det tydliga ställningstagande som ledarredaktionen gör i och med den här ledaren. Jag vill också bidra med mina egna reflektioner angående de här så kallade "fallgroparna", men det kommer i senare, separata inlägg.

Read more...