Invandringens problem och kulturella skillnader

måndag 18 oktober 2010

Jag skrev ett inlägg om DNs ledare om de fallgropar som man tenderar att ramla ned i då man låter Sverigedemokraterna föra debatten om invandringen. Den första gällde huruvida invandringens problem diskuteras eller ej.

Vad gäller att invandringens problem tigs ihjäl, som så ofta hävdas, så är det självklart inte sant. Visst talas det om utanförskap och dålig tillgång till arbetsmarknaden, och även till viss del om kriminalitet hos invandrargrupper. Men det görs dock som tur är inte på det sätt som SD vill. Förenklat så kan man säga att i SDs värld så beror dessa problem på invandrarna, och deras kultur, medan i etablissemangets värld så beror de på att integrationspolitiken har misslyckats. SD och personer som sympatiserar med dem vill gärna beskriva den svenska kulturen som överlägsen gentemot speciellt utomeuropeiska invandrare. Deras bild är att i Sverige talar vi civiliserat med varandra då vi löser problem, vi står i kö, vi är allmänt lugna, sansade och väluppfostrade. Däremot t.ex. araber och afrikaner är hetsiga, högljudda och kan inte kontrollera sitt temperament.

Ligger det då inget i att svenskar är mer "civiliserade" än många utomeuropeiska invandrare? För inte länge sedan kunde man läsa om ett fall från Dubai där tre väletablerade män ur den lokala överklassen svårt misshandlade en man och hans gravida fru då de inte på uppmaning gav upp sina sittplatser på en IKEA-restaurang. Detta hade väl knappast hänt i Sverige? Nej, det hade det säkert inte gjort, men det har nog mer det faktum att dessa män visste om att de i praktiken stod över lagen och därför inte behövde bekymra sig om konsekvenserna av sitt handlande, än med den lokala kulturen. Korrupta, rättslösa, maktfullkomliga system leder till övergrepp av de som har makt mot de som inte har. I Sverige så hade även kungen eller statsministern gripits om han oprovocerat hade misshandlat någon på en offentlig plats.

Visst finns det kulturella skillnader mellan människor baserat på var man är uppväxt, och visst påverkar dessa kulturella skillnader hur man agerar i olika sociala situationer. Man behöver inte lämna Europa för att se mycket tydliga skillnader på beteendemönster. Att människors kulturella bakgrund påverkar deras värderingar, gränser och agerande vet jag mycket väl efter att i mitt förra jobb ha haft en koordinerande roll i ett projekt med en fransk samarbetspartner och en grekisk kund. Ett extremt exempel är att en hög teknisk representant för den grekiska kunden på ett möte manifesterade sitt missnöje med att dunka huvudet i bordet under ett möte...

Jag vet dessutom från mitt nuvarande jobb att det i de områden där jag jobbar finns en mycket kraftig överrepresentation av människor med utländsk härkomst ibland de yrkeskriminella i området (och att detta startar vid en oroväckande ung ålder). Så då vore det väl en naturlig slutsats att kriminaliteten hos invandrargrupper beror på kultur? Tja, min egen slutsats är att kultur definitivt är en avgörande faktor. Men inte kultur ifrån det land där familjen ursprungligen har kommit, utan lokal kultur i de förorter där de har växt upp. Jag är säker på att en invandrarfamilj som är väletablerade och bosatta i ett område med relativt låg förekomst av ungdomskriminalitet löper lika liten risk att se sina barn utveckla kriminella vanor som deras svenska grannar. Däremot barn som växer upp i förorter där de lokala förebilderna för ungdomar ofta är yrkeskriminella tjuvar och rånare löper en mångdubbelt större risk att själva börja begå brott.

Självklart spelar föräldrarnas uppfostran en stor roll. Om de lever i utanförskap, isolerade ifrån samhället, så ökar naturligtvis risken att deras barn kommer att få problem. Om de är frånvarande och inte engagerar sig i sina barn, så ökar risken att barnen blir otrygga och saknar moralisk kompass. Och eftersom föräldrar spelar roll, så är det kanske svårt att med 100 procents säkerhet säga att deras (och ursprungslandets) kultur inte spelar någon roll. Men så vitt jag vet har man aldrig kunnat visa på en högre kriminalitet ibland invandrargrupper än bland etniska svenskar om man tar hänsyn till social klass och miljö.

Det finns dock brott där ursprungslandets kultur är ytterst relevant, eller snarare kulturen i den subgrupp man tillhörde i ursprungslandet och fortfarande anser sig som en del av. Jag tänker då på hedersrelaterad brottslighet där speciellt flickor och kvinnor i den egna familjen/släkten blir utsatta för mycket allvarliga brott och kränkningar. Så kultur kan absolut vara relevant. Men ursprungslandets kultur är däremot knappast en faktor i brott som stölder och rån. Så debatten vad gäller den sortens brott bland invandrargrupper borde främst fokusera på de ytterst reella problem som finns med utanförskap och lokala subkulturer i t.ex. utsatta förorter, där problematiska värderingar får fäste tidigt i åldrarna.

5 kommentarer:

LL,  21 oktober 2010 16:07  

"I Sverige så hade även kungen eller statsministern gripits om han oprovocerat hade misshandlat någon på en offentlig plats."
Kan verkligen kungen gripas? han kan ju inte åtalas på grund av åtalsimmunitet. Vad jag förstår så kan han inte heller misstänkas i formell mening.
Naturligtvis hade det blivit kraftiga reaktioner och det är rentav troligt att republik hade införts så fort det gick att ändra grundlagen och att åtalsimmuniteten hade hävts retroaktivt. Jag tror dock inte han kan gripas med nuvarande lag oavsett om han ställer sig och skjuter ned hundratals med kulspruta eller har jag missförstått något?

Martin 21 oktober 2010 17:03  

Du har rätt och jag har fel. Kungen har tydligen åtalsimmunitet som du korrekt påpekade, det var bara jag som inte hade koll på det. Och jag vet inte om jag egentligen vill veta detta, jag hade hellre gripit honom i okunskap om han hade begått ett allvarligt brott...

Martin Q 24 oktober 2010 00:05  

Hej!
Du skriver:
"Detta hade väl knappast hänt i Sverige? Nej, det hade det säkert inte gjort, men det har nog mer det faktum att dessa män visste om att de i praktiken stod över lagen och därför inte behövde bekymra sig om konsekvenserna av sitt handlande, än med den lokala kulturen."

Tycker det låter som saker som visst händer i Sverige. Kanske inte överklassen, men sitter man på "fel" bar så kan man allt få flytta på sig då vissa med MC västar vill ha ens plats. Jag som är rätt klen har själv fått flytta mig ett antal gånger i mitt liv. Visst jag har inte blivit nedslagen, men jag har ju inte käftat emot heller.

Du har ju rätt att sådant här inte har med den gängse kulturen att göra, utan är väl mer ett uttryck för någons behov av att köra över folk för att må bra, och detta förekommer överallt där det finns människor. Mina fem öra.
Din blog är trevlig läsning

Sara,  25 oktober 2010 18:51  

Jag håller med om det du säger och tror även jag att många av de problem som finns i invandrartäta områden, som t.ex. Rosengård eller Rinkeby beror på sociala faktorer framför kultur. Jag är själv en "andragenerationsinvandrare", till hälften av utomeuropeisk härkomst, uppvuxen i en förort till Stockholm, fast jag är uppvuxen i ett villaområde. Bland mig och mina utländska vänner har vi aldrig haft någon typ av brottslig kultur. Vi gick inte ens igenom den pubertala "snattarfasen" som så många av mina svenska vänner hade, delvis för att det aldrig egentligen lockade, men också för jag visste hur besvikna mina föräldrar skulle bli. Att begå brott är således inget som finns inpräntat i mitt DNA. Jag tror att det är mer eller mindre accepterad beroende på sociala faktorer, som var du bor, vem du umgås med och hur involverade dina föräldrar är. Att våldsbrott och rån/stölder ("de coola brotten") till stor del begås av invandrare har att göra med en misslyckad integrationspolitik framför kultur. Skulle Sverige hamna i krig och många svenskar behöva fly till ett annat land skulle det inte förvåna mig om situationen snart skulle vara densamma där även om vi är duktiga på att stå i kö och sitta långt ifrån varandra på bussen.
I alla länder i hela världen begås brott - man kan inte skylla på kulturen. Ingen beskyller den "svenska kulturen" då svenskar skjuter poliser, dödar sina fruar och förskingrar pengar.

Vill slutligen bara tillägga att jag tycker det är bra att du skriver att hedersrelaterat våld är kulturbetingat och inte religiöst. Alltför ofta drar folk slutsatsen att det direkt måste handla om muslimer när man beskriver just hedersrelaterat våld, men detta är något som även sker bland kristna grupper i länderna där detta ofta förekommer. Det handlar således om kultur - inte religion. Sen att INGEN religion (varken kristendomen, judendomen eller islam) på något sätt tillåter detta är en helt annan diskussion i sig...

Martin 26 oktober 2010 09:57  

Hej Martin, och tack för kommentaren. Du har rätt i att det finns folk i hela världen, även i Sverige, som använder våld eller hot om våld för att tillskansa sig fördelar på andras bekostnad. Skillnaden mellan Sverige och t.ex. Dubai är snarare att det faktum att vi har ett hyfsat fungerande rättsväsende gör att om någon hade slagit ned dig på Ikea för att ta din plats, så gör vi allt vi kan för att ta fast och straffa den personen, och eftersom folk vet om att det är så så är det färre som faktiskt är beredda att beté sig på det sättet, att ta risken att hamna i fängelse.
Kul att du gillar bloggen :-)

Skicka en kommentar