Ungdomar - om att sila mygg och svälja kameler

fredag 25 juni 2010

DN rapporterar att socialstyrelsen tvingar behandlingshemmet "Västkustfamiljen" att stänga efter att det konstaterats att de ungdomar som behandlas där bland annat bestraffas med "bad i isvak", vilket antagligen betyder att de slängs ned i en isvak då de varit slappa eller olydiga (det är sedan tidigare konstaterat att ägaren till ungdomshemmet har kopplingar till Hells Angels). Att socialstyrelsen faktiskt stänger ett ungdomshem är tydligen extremt ovanligt. Bland annat P1-programmet Kalibers utmärkta reportage om hur ungdomar som skall behandlas vägras att få frisk luft, en grundläggande rättighet för de tyngsta kriminella som sitter inne för mycket grova brott på statens säkraste fängelser, visar på hur ungdomar på behandlingshem systematiskt behandlas mycket illa utan att det blir vare sig konsekvenser eller ändringar då det påpekas. Detta är naturligtvis en skam för hela det svenska samhället, och speciellt för staten och de ansvariga statliga myndigheterna. Det är inte bara så att det verkar råda total straffrihet för de som psykiskt och fysiskt misshandlar de intagna ungdomarna, de sker ofta inte ens någon förändring då felen uppmärksammas. I jämförelse kan nämnas att en lärare efter att först ha dömts till ringa misshandel i tingsrätten och efter att ha varit avstängd ifrån sitt jobb i ca 2 år till sist friats i hovrätten. Läraren skall enligt vad jag förstår ha tagit tag i en stökig elev för att föra ut denne ur matsalen och till rektorn, och då eleven slet sig loss fick han ont i armen. Tingsrättens dom och avstängningen av läraren framstår för mig som helt absurda. Stackars lärare, om de faktiskt försöker ingripa mot oordning i skolan genom att ta tag i en elev riskerar de böter och avstängning av övernitiska domstolar, medans privata företag tjänar stora pengar på att "behandla" unga genom att slänga dem i isvakar då de är olydiga...

Read more...

Höjda skadestånd för bestialiskt mordförsök

Den 20-åring som i höstas kidnappade och brutalt misshandlade sin jämnåriga flickvän så att hon nästan dog och blev kraftigt invalidiserad pga syresbristen vid den långvariga kvävningen fick av hovrätten sitt straff på 12 år fastställt, och de anhöriga fick sina skadestånd höjda ifrån 10 000 till 25 000. Bra att de anhörigas lidande uppvärderas genom ett höjt skadestånd, men det framstår fortfarande som kaffepengar i sammanhanget. Notera att det i princip minsta skadeståndet som man kan få för kränkning är 5000 kronor, vilket t.ex. en polis som har blivit spottad på kan få. Om det är rimligt eller ej får andra bedömma, men att få 25 000 för att en älskad familjemedlem har blivit så fruktansvärt misshandlad att hon inte längre kan gå eller prata känns fortfarande väldigt lite. I civilrättsliga mål kan det lätt bli astronomiska summor efter att någon t.ex. har lagt upp en film till nedladdning, och jämförelsen visar på hur löjligt låga de straffrättsliga kränkningersättningarna kan vara.

Read more...

"Utsläppet kan vara större än befarat"

måndag 21 juni 2010

DN skriver om oljekatastrofen i den mexikanska golfen att "Utsläppet kan vara större än befarat". Det måste vara de senaste månadernas mest återanvända rubrik... Jag vet inte hur många gånger som någon återigen konstaterat att det läcker ut mer olja än vad man tidigare befarat... Och det är intressant att lokala politiker i Lousiana nu vill komplettera ansträngningarna med att få bort oljan med att be alla att tillsammans be för ett mirakel...

Read more...

Ytterligare lättnader av Gazablockaden

Israel har nu efter mycket hårt och samstämmigt internationellt tryck lättat ytterligare på blockaden, och tänker nu enbart förhindra varor och materiel som kan användas av Hamas i militärt syfte. Det är naturligtvis ett välkommet beslut, även om blockaden som krävts av bland annat FN och EU borde hävas helt. Det paradoxala med den israeliska lättnaden av blockaden är att den gör det ännu tydligare vilken absurd, kontraproduktiv och olaglig kollektiv bestraffning den ursprungliga blockaden utgjorde. På många sätt är och förblir de israeliska politikerna (och folket som stöder och väljer dem) sina egna värsta fiender.

Read more...

Santos Colombias nästa president

Som väntat vann Juan Manuel Santos valet i Colombia. Det innebär sannolikt en fortsättning på Uribes politik. Det går inte att neka till att livet för många colombianer har blivit bättre under Uribes presidentperioder, och kanske kommer den upplevda förbättringen att fortsätta även under Santos tid som president. Men en president är ansvarig för hela sitt folk, och det mesta tyder på att Santos presidentperiod riskerar att innebära fortsatta grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, speciellt gentemot människor som på något sätt har hamnat i kollisionskurs med staten eller med ekonomiska eller politiska intressen som ligger nära staten. Och om det blir så, så kan det varken förvaras med ekonomisk tillväxt eller ökad säkerhet för majoriteten av colombianerna. Jag har skrivit en längre artikel om ämnet, och skickat den till Newsmill. Tyvärr har den blivit publicerad på ett ställe där ingen utom de som kommer dit via min blogg kommer att hitta den...

Read more...