Kampen fortsätter

tisdag 15 februari 2011

Inspirerade av framgångarna i Tunisien och Egypten protesterar nu folken emot diktaturerna i bland annat Yemen, Algeriet och Iran. I Algeriet slogs protesterna ned hårt. Och vad gäller regimen i Iran, så har den redan gjort sig känd för att gå hårt fram emot demonstranter. Efter det hårt kritiserade valet i vilket president Ahmadinejad omvaldes svepte en grön protestvåg genom Teherans gator, men den slogs ned brutalt av soldater, revolutionsgardister och kanske främst av den regimtrogna Basijmilisens huliganer, samtidigt som oppositionella fängslades och torterades. Dagens protester i Iran har också lett till dödsoffer, och det känns som om vägen till den seger som det egyptiska folket vann i fredags är lång. Men samtidigt så verkar det iranska folkets längtan efter frihet vara stor, så det är bara att hoppas att diktaturen kommer att falla snart även i Iran! Och den önskan gäller självklart alla de kvarvarande diktaturerna i Mellanöstern, där svallvågorna ifrån folkresningarna i Tunisien och Egypten väller fram...

Read more...

Internationella hälare

För en polis är det en självklar sanning att industrin av tillgreppsbrott, som rån, inbrott med mera, är beroende av hälare som avyttrar gods eller tvättar pengar. Om det inte fanns en marknad för stöldgodset så hade det inte heller varit intressant att tillgripa det... Men hälare finns även på en helt annan nivå. Det sägs att den avsatte diktatorn Hosni Mubarak har tillskansat sig uppemot motsvarande 440 miljarder kronor under sina 30 år vid makten. Dessa har han placerat på olika ställen i värden, på bankkonton, i fastigheter med mera. Bra att föredömliga "Transparency International" arbetar för att Mubaraks stulna pengar återförs till det egyptiska folket. Mubarak är varken den förste eller siste korrupte ledare som har rånat sitt (fattiga) folk på enorma tillgångar, och dessa rån möjliggörs utav att det finns ett antal banker, företag, länder som hjälper honom att placera och gömma undan pengarna. Samma internationella hälare hjälper även allt ifrån skattefifflare till brottssyndikat att stoppa undan pengar. De borde stoppas undan själva, i fängelseceller... Det har redan gjorts en del för att komma åt skatteparadis där det historiskt har varit lätt att gömma undan pengar. Den kampen måste fortsätta och intensifieras, det krävs ökad transparens på internationell nivå för ekonomiska transaktioner. De integritetsskäl som talar för att folk, företag och länder skall få flytta pengar utan insyn väger mycket lätt jämfört med det internationella samhällsintresse det innebär att bekämpa den här sortens megahäleri. En annan välkänd sanning är att det enklaste sättet att bekämpa brottslighet är att kapa lönsamheten genom att gå direkt efter pengarna...

Read more...