Datalagringsdirektivet och integriteten

lördag 20 november 2010

Jag förstår faktiskt inte upprördheten angående datalagringsdirektivet. Visst, det kan bero på att jag har missförstått något, att jag inte har hela bilden klar för mig, men det kan också bero på att jag har en annan syn på "integritet" än vad många av datalagringsdirektivets kritiker har.

Jag vill naturligtvis inte heller bli "övervakad", men vad innebär egentligen direktivet i form av övervakning av människors privatliv. Om jag har förstått det hela rätt, så innebär direktivet att man tvingar operatörer att spara trafikdata, dvs vem som har kontaktat vem, och när. Informationen kan sedan begäras ut av polisen om det föreligger misstanke om grova brott. Denna information sparar redan en del operatörer, så det är dessutom inget nytt som operatörerna tvingas göra. Och utan datalagringsdirektivet är man som t.ex. mordutredare beroende av att den misstänkte har ett telefonkort hos rätt operatör, annars försvåras utredningen kraftigt. Detta har jag själv varit med om då jag jobbade på en enhet som utredde grova brott. Dessutom har den olyckliga ipred-lagstiftningen som Sverige snällt anammat på begäran av USA gjort att operatörerna försöker göra sig av med data i allt snabbare takt.

Avvägningen rör sig alltså om de integritetskränkningar som man med laglig rätt gör gentemot misstänkta för att kunna bibehålla ett samhälle där brott lagförs och trygghet uppehålls i jämförelse med de kränkningar de innebär för en misstänkt att få rättigheter inskränkta. Hur kan det då bli en värre kränkning att som misstänkt få trafikdata kontrollerat av polisen än att t.ex. bli gripen, visiterad, satt i arrester och häkten, och få husrannsakan utförd i sin lägenhet? Dessa är alla tvångsmedel som polisen har en oomstridd rätt att använda mot misstänkta och som dessutom är tillgängliga för mindre grova brott än vad som krävs för att få ut trafikdata som sparats med hjälp av datalagringsdirektivet...

Att värna integriteten borde också innebära att värna brottsoffers och andra utsatta människors rätt till trygghet och upprättelse, och då krävs det att polisen får använda integritetskränkande tvångsmedel mot misstänkta. Varför är det så mycket svårare att förstå vad gäller kontroll av trafikdata än vad gäller mer ingripande och direkta åtgärder som att spärra in en människa?

Read more...

Kort om kulturella och religiösa rättigheter

fredag 19 november 2010

Min syn på kulturella och religiösa rättigheter är i grunden väldigt enkel. Människor får leva sina liv som de vill, utan att behöva anpassa sig till sin omgivning. Alla bör respekteras som individer och alla former av diskriminering emot människor baserad på kultur eller religion måste bekämpas. Men, och det här är centralt, detta gäller enbart så länge en människas sätt att leva ut sin kultur eller religion inte går ut över andras rättigheter. Om det är fallet, så kan det aldrig motiveras med vare sig kultur eller religion, utan skall beivras, förhindras, och om så krävs bestraffas enligt lag. Så när en man och dennes släktingar attackerade en läkare som hade kommit till platsen för att hjälpa hans svårt blödande fru, så struntar jag blankt i om hans kulturella eller religiösa dogmer säger att ingen annan man får vidröra hans hustru, han gör sig skyldig till brott mot både läkaren och hustrun, och borde ha gripits på platsen och satts i en arrestcell. Att sjukhuset överhuvudtaget säger att de skall "informera tydligare om att man inte kan välja kön på vårdpersonal" innebär en anpassning som inte borde vara nödvändig, om en människa behöver vård och någon annan försöker hindra henne ifrån att få vård, så skall den personen omedelbart omhändertas. Och om kvinnan själv är allvarligt skadad men vägrar att ta emot hjälp för att läkaren råkar vara man, så borde det vara aktuellt med tvångsvård eftersom hon uppenbarligen inte kan fatta rationella beslut själv. Vi omhändertar ju människor som försöker ta livet av sig i Sverige. Som sagt, varken religion eller kulturell bakgrund får någonsin vara en ursäkt för beteenden som annars inte skulle accepteras. Lagar och rättigheter skall gälla lika för alla.

Read more...

Tragediernas Haiti

tisdag 16 november 2010

Inte nog med att Haiti har drabbats av ännu en katastrof, en koleraepidemi, det faktum att det visar sig vara FN-soldater (ifrån Nepal) som fört dit smittan gör tragedin ännu värre. Det trasiga Haiti är beroende av FNs hjälp för sin överlevnad. FN hjälper till med allt ifrån säkerhet till hälsa och matdistribution. Att det skapas ett agg gentemot FN på grund av tragedin med koleraepidemin gör sannolikt samtliga FN-anställdas livsnödvändiga jobb svårare, det har redan förekommit upplopp med dödsfall, vilket i slutändan drabbar haitierna själva värst. Stackars Haiti verkar sannerligen vara otursförföljt.

Read more...

Tack, Europadomstolen

Ännu en gång har Europadomstolen visat att även självgoda Sverige beöver kontrolleras vad gäller respekt för mänskliga rättigheter då den pressat migrationsverket till att tillfälligt stoppa utvisningen av Irakier. Det är minst sagt anmärkningsvärt att migrationsverket inte självmant stoppade alla utvisningar till Irak då den fick kännedom om Europadomstolens inställning i frågan, vilken i praktiken ledde till att det räckte för en irakier som var på gång att utvisas att kräva inhibition för att få den automatisk godkänt, och således utvisningen uppskjuten i väntan på Europadomstolens utredning. Istället valde migrationsverket att skriva en text på sin hemsida och sedan fortsätta med utvisningarna, vilket gjorde att de irakier som saknade nätverk som hjälpte dem att få reda på informationen och därför kräva inhibition utvisades. Ett agerande som knappast känns rättssäkert, och som också fick kritik ifrån Europarådet och EU-kommissionär Cecilia Malmström. Tack och lov att det finns ett europeiskt överstatligt sammanhang som kan hålla koll på de enskilda ländernas övertramp vad gäller mänskliga rättigheter!

Read more...

Framtidens ekojordbruk

Att öka matproduktionen i de fattigare delarna av världen, och framför allt då i Afrika, är essentiellt. Många fattiga länder har växande befolkningar som behöver födas, och ett ineffektivt jordbruk som dessutom ofta inriktas på så kallade "cash-crops" som kaffe, kakao, tobak, och numera även t.ex. oljepalmer. Detta leder till beroende av matimport och i värsta fall till svält. Det är dessutom absurt att jordbruksländer i tredje världen skall få sina ekonomier raserade på grund av stigande vete- eller rispriser. Utmaningen ligger i att producera mer mat utan att vare sig öka avskogningen eller miljöbelastningen ifrån jordbruket, och helst även utan att använda sig av potentiellt farliga genmodifierade grödor som ägs och kontrolleras av multinationella företag som Monsanto. Den ideala vägen framåt är att kombinera forskning och lokalt kunnande för att hitta ekologiska, enkla tillämpningsbara lösningar som är lätta att implementera för fattigare bönder. Tekniken att använda ett sorts akaciaträd för att binda kväve i åkrarna och på så sätt öka skörden (med upp till tre gånger!) är en teknik som uppfyller alla förutsättningar för att kunna bli en succé. Att läsa om den sortens framsteg ger glädje och framtidshopp.

Read more...

Idéer istället för särintressen?

söndag 14 november 2010

Jag har aldrig ens övervägt att rösta på socialdemokraterna, trots att jag är en typisk mittenväljare som lägger stor vikt vid solidaritet. Den främsta anledningen till det är att jag ända sedan jag blev tillräckligt insatt för att ha en åsikt har uppfattat socialdemokratin som ett institutionaliserat intresseparti för vilket egna särintressen är viktigare än ideologin. Och dessa särintressen stavas LO. Jag är medveten om att jag inte har någon djupare insyn i hur socialdemokratin fungerar, men att det finns mycket starka band emellan LO och S är knappast någon hemlighet. Och det är i ljuset av det bandet som jag har tolkat ett antal ställningstaganden och beslut som jag har svårt att se några andra rationella skäl till.

Ett exempel är Marita Ulvskogs infamösa utbrott där hon kallade det faktum att lettiska byggnadsarbetare jobbade i Waxholm för betydligt bättre löner än de hade haft hemma i Lettland (och med möjligheten att spara en ordentlig slant) för människohandel. Socialdemokratin har lagt enorma krafter på fallet med det lettiska byggbolaget i Waxholm under förevändningen att det skulle handla om solidaritet med de enligt egen uppfattning välbetalda letterna. Jämför sen med det totala ointresset för de verkligt och hänsynslöst exploaterade asiatiska bärplockarna. Kan det vara för att det inte finns något LO-förbund som tycker att asiaterna tar deras jobb? Ett annat, mindre, exempel är motviljan emot en obligatorisk a-kassa. Kan det bero på att det skulle riskera att minska intresset för facket, som nu har en stark koppling till a-kassan?

Ett av de viktigaste exemplen på där socialdemokratin har hamnat helt fel är skattepolitiken. Det borde vara helt självklart att det krävs en grön skatteväxling i Sverige, där man lägger på konstruktiva "polluter pays"-skatter på utsläpp, energi- och resursförbrukning och minskar på de hämmande, destruktiva skatterna på arbete. Med de skattenivåer vi har i Sverige så stryps företagsamheten av att knappt ens en läkare har råd att anlita hjälp i hemmet då de då betalar enorma summor till staten för varje köpt tjänst. Bättre då att operera mindre och göra jobbet (om än sämre och mindre effektivt) själv. Och marknaden för att på ett hållbart sätt reparera saker begränsas kraftigt av att skatterna gör arbetskraften svindyr, det blir billigare att slita och slänga, naturresurser och energi är ju billigt...

En skatteväxling borde alltså både kunna skapa mängder av jobb och ge stora miljö- och klimatvinster, men ändå håller socialdemokraterna emot. Kan det vara för att de näringar som skulle gynnas av en sådan växling ofta saknar välorganiserade fack (med undantag för hantverkare i byggsektorn), medan de som skulle missgynnas, t.ex. den tunga industrin, däremot har starka fackliga företrädare? Detta kanske inte är anledningen, men så länge den starka kopplingen till LO existerar så inbjuder det till att spekulera om att även denna knepiga inställning beror på att särintressen sätts före en politik för nationen och framtiden.

Widar Andersson, politisk redaktör på Folkbladet Östergötland skrev i samband med Mona Sahlins avgång och spekulationerna om hennes efterträdare en intressant och uppysande artikel på Newsmill. Han argumenterar för att socialdemokratin måste frigöra sig ifrån att representera särintressen till att bli ett idéstyrt parti, och hänvisar till liknande tankar ifrån den förre partisekreteraren Lars Stjernquist och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Jag håller med helt och hållet. För mig skulle det vara en nödvändig del av den förändring som avser att åter göra socialdemokratin till en stark och progressiv kraft i samhället.

Read more...

En totalt misslyckad världspolis

Obama gick tidigt under sin presidentperiod ut och deklarerade att det måste bli ett stopp för det israeliska byggandet på ockuperad mark. Efter att verkat vara på väg att faktiskt sätta reell press på Israel, en absolut nödvändighet om det skall finnas några som helst möjligheter till fred, så la sig sedan Obama platt på rygg och släppte allt tryck.

Nu har den amerikanska administrationen uppenbarligen försökt en ny strategi vad gäller utbyggnaden av de illegala bosättningarna. De vill att Israel skall frysa de illegala bosättningarna i 90 dagar, men undantar Östra Jerusalem ifrån kravet. Om Israel går med på de så lovar USA att inte begära att byggstoppet förlängs ytterligare. Dessutom lovar USA att lägga in veto mot alla internationella försök att pressa Israel i fredsfrågan. Och slutligen så sockras budet med en leverans av stridsflygplan för tre miljarder.

Jag undrar hur det skulle fungera om jag använde mig av samma taktik i mitt jobb som polis?. Jag föreställer mig att jag åker på ett lägenhetsbråk, där Oskar har slagit frugan på fyllan igen. Jag lägger då fram följande förslag: Oskar, om du lovar att inte spöa frugan under den kommande månaden (tidsfristen), så lovar jag att inte klaga om du misshandlar henne efter att månaden har gått ut (ingen förlängning)? Ok, inte bra nog? Om jag dessutom lovar att se till att inga andra poliser stör dig oavsett vad du gör (vetot), och slänger in en fet leverans av sprit som en extra bonus (stridsplanen)? Ok, du säger att du accepterar, givet att du fortfarande, även under den här månaden, får örfila henne lite i ansiktet (undantaget/Östra Jerusalem)? Ja men då säger vi väl det...

Jag har svårt att tro att Oskars fru hade blivit imponerad av mitt polisarbete. Och jag har lika svårt att tro att palestinierna blev imponerade av det amerikanska utspelet... Det är bara att konstatera att USA agerar lika mycket knähund åt Israel under Obamas administration som de har gjort under tidigare republikanska administrationer. Eller, det är inte sant, republikanerna har nog stöttat Israel på grund av förvriden och förvirrad ideologi, de har liksom tyckt att det är rätt att Israelerna successivt stjäl mer och mer av palestiniernas mark, så de kan inte på samma sätt anklagas för att ha varit knähundar. Obama vet att den israeliska bosättningspolitiken är fel, men är numera för vek för att agera utifrån den vetskapen. Och han fick Nobels fredspris...

Read more...