Framtidens ekojordbruk

tisdag 16 november 2010

Att öka matproduktionen i de fattigare delarna av världen, och framför allt då i Afrika, är essentiellt. Många fattiga länder har växande befolkningar som behöver födas, och ett ineffektivt jordbruk som dessutom ofta inriktas på så kallade "cash-crops" som kaffe, kakao, tobak, och numera även t.ex. oljepalmer. Detta leder till beroende av matimport och i värsta fall till svält. Det är dessutom absurt att jordbruksländer i tredje världen skall få sina ekonomier raserade på grund av stigande vete- eller rispriser. Utmaningen ligger i att producera mer mat utan att vare sig öka avskogningen eller miljöbelastningen ifrån jordbruket, och helst även utan att använda sig av potentiellt farliga genmodifierade grödor som ägs och kontrolleras av multinationella företag som Monsanto. Den ideala vägen framåt är att kombinera forskning och lokalt kunnande för att hitta ekologiska, enkla tillämpningsbara lösningar som är lätta att implementera för fattigare bönder. Tekniken att använda ett sorts akaciaträd för att binda kväve i åkrarna och på så sätt öka skörden (med upp till tre gånger!) är en teknik som uppfyller alla förutsättningar för att kunna bli en succé. Att läsa om den sortens framsteg ger glädje och framtidshopp.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar