Tack, Europadomstolen

tisdag 16 november 2010

Ännu en gång har Europadomstolen visat att även självgoda Sverige beöver kontrolleras vad gäller respekt för mänskliga rättigheter då den pressat migrationsverket till att tillfälligt stoppa utvisningen av Irakier. Det är minst sagt anmärkningsvärt att migrationsverket inte självmant stoppade alla utvisningar till Irak då den fick kännedom om Europadomstolens inställning i frågan, vilken i praktiken ledde till att det räckte för en irakier som var på gång att utvisas att kräva inhibition för att få den automatisk godkänt, och således utvisningen uppskjuten i väntan på Europadomstolens utredning. Istället valde migrationsverket att skriva en text på sin hemsida och sedan fortsätta med utvisningarna, vilket gjorde att de irakier som saknade nätverk som hjälpte dem att få reda på informationen och därför kräva inhibition utvisades. Ett agerande som knappast känns rättssäkert, och som också fick kritik ifrån Europarådet och EU-kommissionär Cecilia Malmström. Tack och lov att det finns ett europeiskt överstatligt sammanhang som kan hålla koll på de enskilda ländernas övertramp vad gäller mänskliga rättigheter!

6 kommentarer:

Anonym,  17 november 2010 00:05  

Mycket bra skrivet. Det är bra att det finns personer som fortfarande bryr sig om de mänskliga rättigheterna.

Anonym,  17 november 2010 01:38  

bra att det finns folk som inser att vi behöver ta in dessa knivskarpa hjärnor. Vi svenskar är själva så förslappade av Idol och BingoLotto så vi behöver få hit raketforskarna från Somalia och fredsduvorna från Irak för att kunna få fart på Sverige!

izabella 17 november 2010 02:14  

Mycket bra skrivet. Jag håller fortfarande tummarna och hoppas på att Migrationsverket faktiskt tar sig i kragen och börjar hjälpa människor i flykt från ett land de uppenbarligen inte kan befinna sig i på grund av direkt fara för deras liv. Jag hoppas jag lever när detta faktiskt börjar hända och att det inte dröjer hundra år.

Anonym,  17 november 2010 03:48  

Äh, grundproblemet är att Sverige är ett av få länder som har en grundlig individuell prövning av skyddsbehovet. Exempelvis kan två kurder från samma stad i Irak ha helt olika förutsättningar att klara sig - den ene kan leva under dödshot medan den andra som mest riskerar att drabbas av de alltmer ovanliga terrordåden. De allra flesta som bor i Irak drabbas inte av dessa.

Europarådet och även UNHCR brukar kritisera Sverige för avvisningar till bl.a. Irak p.g.a. att dessa organisationer gör bedömningar på makronivå. Därmed är med andra ord den svenska prövningen av varje individs skyddsbehov mer exakt. Därtill har varje person rätt att överklaga eventuellt avslag till en domstol, där processerna nu verkar bli alltmer rättsäkra även för personer som har dålig kunskap om vårt rättssystem.

Om UNHR m.fl. fick bestämma skulle enbart en makrobedömning göras. Därmed skulle alla, reellt skyddsbehov eller ej, från ett visst konfliktområde få möjlighet till uppehållstillstånd. En sådan utveckling är inte rättvis mot dem som verkligen behöver, och det skulle medföra ytterligare ansträngningar för Sverige trots att det de facto inte borde behövas.

Med andra ord onödigt.

För övrigt kan vi ju inte ta emot alla från hela världen om vi samtidigt väljer att ha kvar den generella välfärden. Kombinerat med höga skatter och hög arbetslöshet skulle en sådan utveckling allvarligt skada vårt lands förmåga att sörja för folket.

Leffe,  17 november 2010 10:26  

Europadomstolen verkar ha floppat lite och inhiberat avvisningar som redan verkställts frivilligt. Dessutom har de inhiberat en avvisning till Iran och slutligen avgjort ett ärende som inte borde kunnat prövas (domstolen kan inte pröva ärenden som vid klagotillfället är äldre än sex månader).

Därmed inte sagt att MigrV är bra, men det är lite oroväckande att Europadomstolen kan misstänkas hafsa med ärenden.

Martin 19 november 2010 16:56  

Tack för kommentarerna. Alltid trevligt med positiv feedback :-). Jag vet inte om det är värt att kommentera "raketforskare ifrån Somalia"... Jag har skrivit tidigare om anledningen till att ta emot flyktingar, av bland annat etiska skäl, och tänker inte upprepa allt i den här kommentaren. Vad gäller den långa kommentaren om att vi gör en individuell bedömning i Sverige, så visst stämmer det, men det innebär inte att den automatiskt blir "rätt", och stämmer med andra bedömares åsikt av internationell rätt, vilket Europadomstolens beslut visar. Sen håller jag med dig om att det blir problematiskt att kombinera nuvarande sociala välfärdssystem med helt fri invandring, men det är en annan diskussion... Leffe, jag känner inte till de exempel ifrån Europadomstolen som du nämner.

Skicka en kommentar