Kort om kulturella och religiösa rättigheter

fredag 19 november 2010

Min syn på kulturella och religiösa rättigheter är i grunden väldigt enkel. Människor får leva sina liv som de vill, utan att behöva anpassa sig till sin omgivning. Alla bör respekteras som individer och alla former av diskriminering emot människor baserad på kultur eller religion måste bekämpas. Men, och det här är centralt, detta gäller enbart så länge en människas sätt att leva ut sin kultur eller religion inte går ut över andras rättigheter. Om det är fallet, så kan det aldrig motiveras med vare sig kultur eller religion, utan skall beivras, förhindras, och om så krävs bestraffas enligt lag. Så när en man och dennes släktingar attackerade en läkare som hade kommit till platsen för att hjälpa hans svårt blödande fru, så struntar jag blankt i om hans kulturella eller religiösa dogmer säger att ingen annan man får vidröra hans hustru, han gör sig skyldig till brott mot både läkaren och hustrun, och borde ha gripits på platsen och satts i en arrestcell. Att sjukhuset överhuvudtaget säger att de skall "informera tydligare om att man inte kan välja kön på vårdpersonal" innebär en anpassning som inte borde vara nödvändig, om en människa behöver vård och någon annan försöker hindra henne ifrån att få vård, så skall den personen omedelbart omhändertas. Och om kvinnan själv är allvarligt skadad men vägrar att ta emot hjälp för att läkaren råkar vara man, så borde det vara aktuellt med tvångsvård eftersom hon uppenbarligen inte kan fatta rationella beslut själv. Vi omhändertar ju människor som försöker ta livet av sig i Sverige. Som sagt, varken religion eller kulturell bakgrund får någonsin vara en ursäkt för beteenden som annars inte skulle accepteras. Lagar och rättigheter skall gälla lika för alla.

6 kommentarer:

Anonym,  19 november 2010 22:37  

Bra skrivet. Håller med

Anonym,  19 november 2010 23:21  

Så rätt!

Anonym,  20 november 2010 01:38  

respect, precis så, enkelt, logisk och bra!
http://www.facebook.com/martinloacarlsson

Martin 20 november 2010 15:56  

Tack! Kul med positiv feedback, speciellt eftersom jag slängde ihop det här inlägget på en kvart innan jag stressade iväg till jobbet och nattpasset...:-)

Roger Svensson 21 november 2010 16:42  

Om man hävdar att ”Alla bör respekteras som individer och alla former av diskriminering emot människor baserad på kultur eller religion måste bekämpas.” så är det bara en omskrivning för att man önskar en totalitär polisstat där myndigheterna skall ha oinskränkt makt över medborgarna. Att lagar och offentlig verksamhet inte får göra skillnad på människor baserat på t.ex. kultur eller religion är en sak. En helt annan sak är att hävda att man som privatperson eller i någon privat finansierad verksamhet inte får göra det! Där måste det faktiskt vara fritt fram att göra skillnad på människor baserat på vilka kriterier som helst och det är inget som vare sig stat eller någon annan utomstående skall ha någon som helst rätt att lägga sig i. Vill t.ex. Ahmed bara anställa folk från sitt forna hemland i sin närbutik så skall han vara i sin fulla rätt att göra det och vill Nisse på ”Nisses däck och vulk” bara ha etniska svenskar anställda så skall han också vara i sin fulla rätt att ha det så utan repressalier!

Hävdar man att ”Men, och det här är centralt, detta gäller enbart så länge en människas sätt att leva ut sin kultur eller religion inte går ut över andras rättigheter.” så måste man ju samtidigt definiera vilka rättigheter som skall vara överordnade andra! I det aktuella fallet så är ju t.ex. ”rätten till vård” överordnad ”rätten att få välja kön på vårdpersonal” enligt dig, men absolut inte enligt de anhöriga, och varför skall just ditt synsätt på rättigheter vara överordnat i detta fall? Vilka ”rättigheter” som är överordnade andra och omsatta lag är ju faktiskt i mycket stor utsträckning en religiös/kulturell fråga och inte enbart fråga om helt fristående rationella överväganden (i Sverige är det ju t.ex. en rättighet att få ta sig en sup om man så önskar men man får enligt lagen inte tugga Kat, i länder i mellanöstern är det ofta tvärtom, här handlar det enbart om kultur/tradition). Att hävda att man får ”leva ut sin kultur eller religion” så länge de ”inte går ut över andras rättigheter” är ju i princip detsamma som att säga att i Sverige skall svensk/västerländsk kultur och tradition, och därmed följande syn på rättigheter, vara överordnad andra länders kulturer/traditioner. Iofs en ganska självklar ståndpunkt i de flesta länder utom i Sverige där man enligt den rådande ”multikulturalismen” inte får överordna någon kultur/tradition.

Martin 23 november 2010 16:12  

Att man bekämpar diskriminering gör absolut inte landet till en polisstat. Det är redan nu upp till en arbetsgivare att göra personliga hänsynstaganden som t.ex. att han vill anställa någon som rent socialt fungerar bra med gruppen. Det finns inga fall hos DO där Nisse med däckfirman blivit fälld för att han bara har svenska anställda. Sen är det inte tillåtet att ha en bar som vägrar att servera mörkhyade, och så skall det vara! Det som, behövs är åtgärder som gör att Nisse även gärna anställer Mohammed, men valet kommer att vara Nisses. Och det är klart att Mohammed är mer "anställningsbar" om han talar svenska. Dessutom är det självklart att religiös fundamentalism, oavsett religion, knappast ökar en persons attraktivitet på arbetsmarknaden.

Det finns ingen rättighet som gäller att få välja kön på vårdpersonal. Däremot finns det en rätt till liv, och en rätt till hälsa, så det valet är enkelt.

Rättigheterna jag talar om är visserligen inte alltid solklara, men grundas i internationella konventioner om mänskliga rättigheter och i grundläggande värderingar om att hjälpa och förhindra lidande. Visst är svensk lag viktigt också, men du har rätt i att den är kulturellt färgad då den tillåter alkohol men förbjuder kat, och det skulle jag vilja ändra på, just för att jag tycker att rättigheter bör vara universella och gälla lika för alla.

Så nej, jag tycker inte att man skall vara inkonsekvent och tillåta vissa sedvänjor bara för att de har en lokal tradition, men förbjuda de som kommer utifrån. Allt skall dömas efter samma måttstock. Det är lika fel att slå sin fru oavsett om förövaren är svensk eller kurd.

Skicka en kommentar