Välkommen JO-kritik

onsdag 29 juni 2011

I vintras gjorde ekot en granskning av att Stockholmspolisens avvisat rumänska romer bara utav den anledningen att de hade tiggt, något som inte är olagligt i Sverige. Utvisningarna baserades på en vag formulering om "dagdriveri" i ett halvsekel gammalt förarbete, som alltså dateras till en tid då romer var lagligt och institutionellt diskriminerade. Ändå användes det för att på plats frihetsberöva människor som inte gjorde något annat än att spela instrument på gatan med en hatt framför sig i vilken man kunde lägga mynt, hålla dem instängda i dagar, för att sedan skicka ut dem ur landet. I granskningen framkom också att en del befattningshavarens påståenden om att det handlade om "aggressivt" och påfluget tiggande helt enkelt inte stämde med de rapporter som ingripande polismän hade upprättat.

Förfarandet fick skarp kritik ifrån mängder med MR-organisationer, och polismyndigheterna i Västra Götaland och Skåne klargjorde att de inte delade Stockholmspolisens tolkning av utlänningslagen. Rikspolisstyrelsen gick ut med ett cirkulärmeddelande som klargjorde att Stockholmspolisens utvisningar enligt dem inte hade stöd i lagen, men trots det stod Stockholmspolisen på sig. Slutligen beslöt JO på eget bevåg att göra en utredning, som nu avslutats och riktar skarp kritik mot Stockholmspolisen.

Det hela är enligt min mening en skandal med rasistiska undertoner. Jag har inte hört talas om att några t.ex. brittiska, gatumusikanter har antastats av polisen, fängslats och skickats ut ur landet. Det har bara gällt romer. Man kan bara hoppas att dagens JO-beslut blir en ordentlig läxa, både för de ansvariga inom Stockholmspolisen och för den enda utomstående som gick ut och gav utvisningarna sitt fulla stöd, migrationsminister Tobias Billström.

Read more...

Nödvändig ursäkt

För några dagar blev det faktum att ett brev som Södertörnspolisens i Huddinge hade skickat ut inom ramarna för brottsförebyggande grannsamverkan nämnde inbrottsligor med olika nationaliteter en nyhet. Södertörnspolisen fick en hel del kritik för brevet, enligt uppgifter ifrån Ekot även ifrån Stockholmspolisens ledning. Nu har de också gått ut med en ursäkt, även om de samtidigt inte vill påstå att de har gjort något fel.

När nyheten om brevet och det faktum att det blev JO-anmält briserade i media första gången, så skrev jag ett inlägg om saken. Jag hade då inte tillgång till brevet, och argumenterade generellt kring att det är lågt i tak i den offentliga debatten vad gäller vad som får sägas om olika grupper utan att anklagas för rasism, samtidigt som jag också påpekade att jag är medveten om problemet med generaliserande, rasistiska föreställningar. Min slutsats var att det måste få vara tillåtet att nämna att det t.ex. existerar en chilensk inbrottsliga.

Jag har nu läst Södertörnspolisens utskick, och måste tyvärr hålla med om att det inte är särskilt lyckat formulerat. När man skriver "Fenomen att vara vaksamma på och som kan sättas i samband med tillgreppsbrott" och därunder räknar upp ett antal grupperingar/nationaliteter så inbjuder man till just den sortens generaliseringar som man rimligtvis till varje pris borde vilja undvika. Det hade varit stor skillnad om man helt enkelt hade konstaterat att det för tillfället huserar vissa inbrottsligor i området och sedan gett en del fakta om dessa. Sen kan man argumentera att även det hade varit onödigt, då det, som många påpekat, inte för en allmänhet går att se skillnad på t.ex. en litauer och en lett. Det stämmer naturligtvis, men det innebär inte nödvändigtvis att man absolut måste förtiga den aktuella inbrottsligans sammansättning. Min grundinställning är att olika sorters censur lätt blir kontraproduktiv, samtidigt som den informationen som man ger ut, speciellt som myndighet, också bör vara relevant och korrekt formulerad. Södertörnspolisen brev är ett bra exempel på när de kraven inte är uppfyllda.

Vad gäller avvägningen emellan att censurera sig i onödan och att undvika att sprida information som kan förstärka rasism och annan missaktning mot vissa grupper, så har myndigheter som polisen ett speciellt ansvar. Man bör vara särskilt försiktig med hur man formulerar sig om man skall informera om brottslighet hos en grupp med en viss, t.ex. etnisk, sammansättning, och nyttan med publiceringen måste i så fall vara större än risken för felaktiga generaliseringar. Samtidigt så efterlyser jag fortfarande en öppnare allmän samhällsdebatt med högre i tak även om känsliga ämnen, som t.ex. invandring och brottslighet.

Read more...