Nödvändig ursäkt

onsdag 29 juni 2011

För några dagar blev det faktum att ett brev som Södertörnspolisens i Huddinge hade skickat ut inom ramarna för brottsförebyggande grannsamverkan nämnde inbrottsligor med olika nationaliteter en nyhet. Södertörnspolisen fick en hel del kritik för brevet, enligt uppgifter ifrån Ekot även ifrån Stockholmspolisens ledning. Nu har de också gått ut med en ursäkt, även om de samtidigt inte vill påstå att de har gjort något fel.

När nyheten om brevet och det faktum att det blev JO-anmält briserade i media första gången, så skrev jag ett inlägg om saken. Jag hade då inte tillgång till brevet, och argumenterade generellt kring att det är lågt i tak i den offentliga debatten vad gäller vad som får sägas om olika grupper utan att anklagas för rasism, samtidigt som jag också påpekade att jag är medveten om problemet med generaliserande, rasistiska föreställningar. Min slutsats var att det måste få vara tillåtet att nämna att det t.ex. existerar en chilensk inbrottsliga.

Jag har nu läst Södertörnspolisens utskick, och måste tyvärr hålla med om att det inte är särskilt lyckat formulerat. När man skriver "Fenomen att vara vaksamma på och som kan sättas i samband med tillgreppsbrott" och därunder räknar upp ett antal grupperingar/nationaliteter så inbjuder man till just den sortens generaliseringar som man rimligtvis till varje pris borde vilja undvika. Det hade varit stor skillnad om man helt enkelt hade konstaterat att det för tillfället huserar vissa inbrottsligor i området och sedan gett en del fakta om dessa. Sen kan man argumentera att även det hade varit onödigt, då det, som många påpekat, inte för en allmänhet går att se skillnad på t.ex. en litauer och en lett. Det stämmer naturligtvis, men det innebär inte nödvändigtvis att man absolut måste förtiga den aktuella inbrottsligans sammansättning. Min grundinställning är att olika sorters censur lätt blir kontraproduktiv, samtidigt som den informationen som man ger ut, speciellt som myndighet, också bör vara relevant och korrekt formulerad. Södertörnspolisen brev är ett bra exempel på när de kraven inte är uppfyllda.

Vad gäller avvägningen emellan att censurera sig i onödan och att undvika att sprida information som kan förstärka rasism och annan missaktning mot vissa grupper, så har myndigheter som polisen ett speciellt ansvar. Man bör vara särskilt försiktig med hur man formulerar sig om man skall informera om brottslighet hos en grupp med en viss, t.ex. etnisk, sammansättning, och nyttan med publiceringen måste i så fall vara större än risken för felaktiga generaliseringar. Samtidigt så efterlyser jag fortfarande en öppnare allmän samhällsdebatt med högre i tak även om känsliga ämnen, som t.ex. invandring och brottslighet.

4 kommentarer:

Anonym,  29 juni 2011 12:10  

Nationalitet bör alltid beskrivas precis som alla andra attribut hos en brottsling. I Norge är man mycket tydligare med detta och det är just i Sverige den politiska korrektheten slår de mesta rekorden.

Lösningen är nog så detaljerade beskrivningar som möjligt som inte tillåter någon möjlighet att generalisera. Det skall dock inte vägas mot någon nytta, utan alltid eftersträvas att skrivas ut, givetvis även om det gäller "pursvenskar".

/ Journalistgranskning

Anonym,  29 juni 2011 12:13  

I stället för att då skriva att man letar efter "sydamerikaner", "rumäner" etc kan man skriva att "pga. ligor som har tagit sig hit från Sydamerika och Rumänien är det företrädelsvis dessa nationaliteter som utgör de misstänkta i dessa specifika fall" osv, dvs så konkret som möjligt för att undvika missförstånd.

/ Journalistgranskning

Thorsten Schütte,  30 juni 2011 14:01  

Det var särskilt illa att peka ut chilenare, de tillhör de bäst integrerade invandrargrupparna i Sverige överhuvudtaget, med t o m lägre arbetslöshet än "pursvenskarna" (inte mitt ord).

Martin 1 juli 2011 00:20  

Journalisten, jag håller med dig om att man skakll uttrycka sig så korrekt som möjligt och att man i grunden inte bör behöva undanhålla information, men en myndighet har fortfarande ett särskilt ansvar med att inte gå ut med saker som kan misstolkas eller missbrukas. Så jag vidhåller att man bör värdera nyttan av och syftet med det man går ut med.

Torsten, tack för informationen. Jag har som sagt många latinamerikanska vänner och ser inget samband emellan det faktum att det existerar en inbrottsliga med (inresta) chilenare och min syn på chilenare eller latinamerikaner i allmänhet.

Skicka en kommentar