Om invandring och brottslighet - ett polisperspektiv

måndag 20 juni 2011

Inlägget som jag precis har påbörjat kommer att ta mig ut på djupt vatten. Ämnet är så känsligt att jag känner att jag måste gardera mig mot anklagelser för rasism i förväg (och kanske även förebygga stöd ifrån främlingsfientliga grupper). Därför vill jag först klargöra att jag skulle vilja ha en värld utan gränser för människor, det vill säga helt fri migration och totalt fri invandring till Sverige. Jag har själv rest mycket, och har turen att ha vänner ifrån många olika hörn av världen. Jag är medlem i Miljöpartiet och jag ser mig själv som en engagerad antirasist.

Med detta sagt så är det dags att gå till ämnet, nämligen invandring och brottslighet samt vad som är tillåtet att säga, vad som är "politiskt korrekt" och vad som anses rasistiskt eller främlingsfientligt. Huddinge närpolis i Södertörns polismästardistrikt har tydligen inom ramen för brottsförebyggande grannsamverkan skickat ut ett brev där olika inbrottsligor pekas ut genom att referera till deras etniska sammansättning. Av en av de länkande bloggarna framgår att även grannsamverkan i Globens närpolisområde i Söderorts polismästardistrikt skickat ut ett liknande brev, där det dock är andra ligor/grupper som refereras till. Detta har väckt reaktioner och har åtminstone av några uppfattats som rasistiskt. Antagligen är en anledning till att folk reagerar att media i Sverige följer hårda pressetiska regler vad gäller att nämna etnicitet/nationalitet på utpekade eller dömda gärningsmän. Det görs nästan aldrig.

Det finns flera anledningar att inte nämna att en inbrottstjuv, rånare eller hustrumisshandlare har en viss etnisk bakgrund. Främst så vill man inte ge upphov till eller förstärka främlingsfientliga eller rasistiska strömningar i Sverige. Sen kan man också argumentera att en persons/brottslings etnicitet helt enkelt inte är relevant, och därför inte bör nämnas.

Även om situationen i Sverige är betydligt bättre än i t.ex. grannlandet Danmark, så är rasism och främlingsfientlighet på frammarsch även här vilket visas av det senaste valresultatet. Fler nyheter som pekar ut människor med utländsk härkomst som brottslingar skulle riskera att ge människor som är negativt inställda till invandring och invandrare vatten på sin kvarn, därför har jag stor förståelse för att man undviker att nämna brottslingars etnicitet. Men samtidigt så riskerar man att spela de engagerade rasisterna i händerna när man undviker att nämna härkomst då de istället kan ta på sig offerrollen och hävda att "etablissemanget" döljer sanningen om migrations- och integrationspolitikens konsekvenser. Och det finns dessvärre ett spår av sanning i det argumentet.

Jag jobbar i Västerorts polismästardistrikt. Inom vårt område finns en del segregerade och socialt utsatta förorter, som Rinkeby och Tensta, men även stora "svenska" områden på alla sociala nivåer. Jag hade visserligen förväntat mig mer kriminalitet i och ifrån de segregerade områdena, men jag blev närmast chockad över vad jag upplevde som en enorm överrepresentationen av gärningsmän med "invandrarbakgrund". Den känns nämligen väldigt mycket större än vad som borde kunna förklaras med socioekonomiska faktorer. Det är en upplevelse som jag tror att de allra flesta poliser som jobbar i vårt distrikt kan skriva under på, och jag gissar att poliser i andra segregerade förorter som Fittja, Ronna, Rosengård eller Bergsjön till viss del delar samma erfarenhet. Så när det ifrån främlingsfientligt håll hävdas att kriminalitet bland människor med invandrarbakgrund är ett problem, så är min erfarenhet dessvärre att de till viss del har rätt. I alla fall vad gäller vissa segregerade storstadsförorter.

Jag tror inte att det faktum att (enligt anmälningar, targetlistor, signalement, med mera) nästan alla de mest brottsaktiva inbrottstjuvarna och rånarna i distriktet har invandrarbakgrund har sin förklaring i kulturella faktorer ifrån deras släkters ursprungsland. Jag tror absolut inte heller att en person med irakiskt, somaliskt eller turkiskt ursprung som växer upp med trygga familjeförhållanden var som helst utanför de segregerade storstadsförorterna löper högre risk att hamna i kriminalitet än en etnisk svensk ifrån samma område. Däremot är min tydliga erfarenhet att barn som växer upp i t.ex. Rinkeby löper en signifikant högre risk att halka in på en kriminell bana än barn som växer upp i andra miljöer. Och jag upplever att det beror på att det finns en lokal subkultur ibland ungdomar som är problematisk, där många definierar sin identitet i motsatsförhållande till samhället och får mycket av sina värderingar ifrån förebilder som sedan unga år är yrkeskriminella. Då blir stegen små till att börja kasta sten på polis och brandkår, stjäla och bränna mopeder och bilar, och gå ifrån personrån till butiksrån till värdetransportrån. Grundproblemet är alltså enligt min uppfattning inte invandringen i sig, utan den misslyckade integrationspolitiken som har skapat ghetton med hög kriminalitet.

Detta behöver diskuteras, men det blir väldigt svårt med tanke på hur snabbt anklagelser om rasism kommer fram. Resultatet riskerar att bli, och har nog till viss del redan varit, att man lägger locket på och undviker att se problemen. Det i sin tur kan leda till att man inte tar tag i dem, så att de tillåts förvärras, vilket i slutändan kan orsaka mer främlingsfientlighet och rasism.

Det finns många paralleller som man kan dra. Jag nämnde tidigare att en anledning till att många anser att etnicitet inte bör nämnas är att det är irrelevant. Det må vara sant i de flesta fall, men det finns till och med brott där den kulturella bakgrunden är central, t.ex. så kallade "hedersmord". Det är helt solklart att de fruktansvärda mord som Jian, Abbas Rezai, Fadime och Pela utsattes för har en kulturell/subkulturell förklaring, Om man blundar för det kan man varken förstå och utreda de hedersmord som har skett eller jobba medvetet för att förhindra att fler sker. Ändå finns det krafter som vill förneka att fenomenet existerar och stämpla dem som talar om det som rasister (bl.a. Eva-Britt Svensson, v, och Gudrun Schymann, fi, har gjort uttalande med den innebörden).

Om man hade varit lika försiktig med att peka ut vissa grupper som mer brottsbenägna vad gäller partnervåld, så hade polisens medvetna satsning på "Mäns våld mot kvinnor" varit omöjlig. Tack och lov får man här utan omsvep beskriva verkligheten som den ser ut utan att riskera att stöta sig med någon förutom en liten grupp mansrättsaktivister.

Min poäng är att man måste få tala öppet och sakligt om problem utan att anklagas för rasism. Jag har mycket starka band till Latinamerika och många latinamerikanska vänner (på båda sidor om Atlanten), men det hindrar mig inte ifrån att säga att det finns en chilensk inbrottsliga som härjar i Stockholmsområdet. Och det borde även grannsamverkande närpoliser få säga utan att JO-anmälas. Man måste även få diskutera både de kulturella faktorerna bakom hedersvåld och det faktum att det verkar som om vissa segregerade förorter föder oproportionerligt många yrkeskriminella utan att misstänkliggöras. Om man kväver förutsättningarna för en öppen debatt, så gör man det svårare att se och lösa de problem som finns.

Sen är det självklart viktigt att vara medveten om att en överväldigande majoritet av alla även i t.ex. Rinkeby, inklusive ungdomar och unga vuxna, är laglydiga och hederliga medborgare. Och det är ännu viktigare att man behandlar varje ny människa som man möter som en individ, utan att döma på förhand eller generalisera baserat på erfarenheter ifrån personer med liknande utseende eller bakgrund. Men det är ju så självklart att det inte borde behöva sägas.

32 kommentarer:

Anonym,  21 juni 2011 04:35  

Det kunde ju förstås vara så att anmälaren är medveten om någon som skulle kunna avses i rapporten och är relaterad till densamme.

Johan

Anonym,  21 juni 2011 06:52  

Om det varit så att faktauppgifter i visst fall av brott där allmänhet eller del av allmänhet riskerar att utsättas för brottet som enskild person, skulle vara rasistiskt,
hur kommer det sig då att vi som fick påringning på dörren av tavel- eller mattsäljare som försökte komma in inte bara från våra uppdragsgivare/arbetsgivare utan också i press kunde läsa var de vi skulle vara på vår vakt ifrån kom ifrån. Fakta är fakta. Tyvärr. Det säger inget om en viss etnisk eller kulturell grupp om representanter från en grupp råkar vara de som begått brott hemma hos folk. Men det är viktigt speciellt för gamla och sjuka att känna till när de bör vara extra vaksamma för folk som försöker det ena eller andra.

Anonym,  21 juni 2011 08:39  

Polisen var bättre förr innan de politiserades av politikerna... Förr var en polis polis, idag är de socialassistenter och angivare inom kåren.

Anonym,  21 juni 2011 10:07  

Du blandar ihop egna erfarenheter och generaliseringar, med fakta och statistik. För övrigt har du fel när det gäller socioekonomiska faktorer, de förklarar visst den största delen (hur upplever ex du de ekonomiska förhållandena är i Rinkeby?). Kollar upp den senaste forskningen som finns på området, stockholms universistet kom precis med ny forskning om kopplingen mellan invandring och brottslighet. /Anton kriminolog.

Anonym,  21 juni 2011 10:21  

Det kan vara av intresse för myndigheter att notera att det existerar en chilensk inbrottliga, för att se hur man ska kunna försvåra deras brott, exempelvis genom att störa deras kontaktnär, eller för att i framtiden kunna försvåra att de kommer hit.

Däremot finns det inget intresse för allmänheten att känna till att en liga är från Chile, eftersom en vanlig svensson inte ser skillnad på en chilenare, en argentinare, en spanjor eller ens ens lite mörkare helyllesvensk. Dvs det enda den informationen ger allmänheten är risk för att många blir oskyldigt anklagade (inklusive en stor andel chilenare), samt att det ger rasisterna vatten på sin kvarn.

Anonym,  21 juni 2011 11:13  

Den "politiska korrektheten" dras till det absurdas gräns i Sverige. Att öppet tala om problem inom vissa etniska och socioekonomiska grupperingar handlar inte om rasism, utan om att inse fakta om hur världen omkring oss ser ut och fungerar. Varje tänkande och någorlunda bildad vuxen människa inser att det absolut inte handlar om att ex vis "alla" chilenare inte är kriminella eller att "alla" kurder per automatik är positiva till "hedersvåld".

Problemet är att vi har delar av media och "tyckeriindustrin" med vänsteranstrykning som försöker stoppa huvudet i sanden... och vad värre är försöker stoppa oss andras huvuden ännu djupare ner... till självutplåningens gräns.

/Gusten

Anonym,  21 juni 2011 13:18  

Väl skrivet. Synd bara att det garanterat faller på döva öron. Till gagn för SD.

Anonym,  21 juni 2011 21:17  

Känslan av tvång att följa den svenska värdegrunden och politiska korrektheten är stark hos de flesta, även hos mig. Även du, som vill skriva ett bra och sakligt inlägg, måste ursäkta dig i ett helt stycke med blanda annat: "Jag är medlem i Miljöpartiet och jag ser mig själv som en engagerad antirasist." (Skrattade åt det där med MP; man är inte moralens fiende nummer ett om man inte röstar på MP.) Tack för ett bra inlägg. // Bothnia

Martin 23 juni 2011 18:04  

Johan, jag tror inte det, jag tror att anmälan helt enkelt uppfattade informationen som rasistisk (vilket jag som sagt inte håller med om).

Norah, jag delar i grunden din uppfattning att fakta är fakta, även om fakta kan presenteras på bättre eller sämre (och ibland rent missvisande) sätt.

Anonym, polisen är inte "politiserad". Och ett socialt patos är definitivt ingen nackdel som polis.

Martin 23 juni 2011 22:11  

Anton, du har missförstått det jag skriver. Jag har inte blandat ihop statistik och egen erfarenhet. Jag har redovisat en del egen erfarenhet och en hel del internt samlad kunskap på polismyndigheten som är baserad på erfarenhet ifrån många hundratals poliser (som blivit till t.ex. targetlistor). Sen har jag aldrig sagt att socioekonomiska faktorer inte spelar en stor roll. Det jag har sagt är att det inte räcker som förklaringsmodell med tanke på den mycket stora överrepresentation yrkeskriminella ifrån områden som Rinkeby. Det finns trots allt människor som har svag socioekonomisk status även utanför de segregerade förorterna.

Anonym, visst är det så att allmänheten inte ser skillnad på en chilenare och t.ex. en peruan. Sen är det dessutom så att det är en så liten del av alla chilenare i Stockholmsområdet som är inblandade i ligan att det vore helt meningslöst att misstänka en person bara för att han är chilenare. Men för min del innebär det inte att man inte får nämna att det finns en chilensk inbrottsliga. Det kan dessutom vara så att det faktum att man känner till det gör att någon reagerar i en situation där ett inbrott är nära förestående eller pågående.

Gusten, ja, jag håller som sagt med om att det borde vara självklart att t.ex. inte dra alla chilenare över en kam bara för att det finns en chilensk liga. Det är helt grundläggande.

Bothnia och "anonym", tack :-). Bothnia, jag håller med dig helt och hållet, det var därför jag skrev inledningen, annars hade fler antagligen tyckt att jag var om inte rasist, så i alla fall främlingsfientlig och fast i SDs propaganda... Och det där med mp var mest för att de flesta vet att mp är SDs ärkefiender eftersom de har den mest invandringspositiva politiken...

Voltaire,  24 juni 2011 21:13  

Hur kombinerar du "fri invandring" med ett välfärdssamhälle? Utveckla gärna.

Martin 26 juni 2011 13:42  

Voltaire, det är en ytterst motiverad och väldigt bra fråga. Jag kan inte ge dig något kort och koncist svar, jag vet inte ens om jag skulle kunna ge ett långt och utsvävande svar... Jag inser att fri invandring skulle innebära vissa kompromisser med välfärdsstaten, men jag tror ändå att det skulle kunna gå att hitta en lösning där man bibehåller en reformerad och kanske aningen mindre välfärdsstat. Men visst innehåller idén ett mått av önsketänkande...

Sara,  27 juni 2011 19:13  

Fastän såna här utskick kanske behövs INOM poliskåren och mellan olika orter, förstår jag inte hur det kunde skickas ut till vanliga "civila" människor. Det hela är ju bara idiotiskt. Vad hjälper det att veta att jag ska akta mig för "chilenargäng", "rumäner" eller "litauer". Jag kan inte se skillnad på en svensk eller en litauer eller en chilenare och en colombian. Det enda detta utskick leder till är att vissa människor blir direkt misstänksamma mot alla som skulle kunna vara från något av länderna som nämns. Och vad hjälper det polisen?
Om jag ser ett "chilenargäng" ringer jag inte polisen. Ser jag däremot ett gäng som beter sig skumt ringer jag polisen!
Jag förstår inte hur det här utskicket på något sätt hjälper?! Varför inte skriva "var uppmärksam på folk som beter sig skumt" oavsett nationalitet. Hade jag inte uppmärksammat två blonda killar som stod "betedde sig skumt" vid mitt hus igår, hade min granne varit en cykel fattigare...
Sen när man läser den sista punken i utskicket om farliga grupper;
"Konstellationer om 3-4 män hemmahörandes i Västerort som kör omkring i Södra förorterna utan rimliga förklaringar"... Va?... Det måste ju vara något av det dummaste jag läst. Får man inte vistas i söderort om man bor i västerort om man inte har en bra förklaring? Och hur vet jag vem som är från Västerort och vem som är från Söderort?
Vem skrev det här egentligen?...

Sandra,  29 juni 2011 14:46  

Nejmen Sara, är det bara tillåtet att skriva inlägg som instruerar dig till hur du ska klara din vardag?

Martin, jag håller med om din analys. Visst finns det i Sverige uppväxtmiljöer som uppmuntrar till kriminalitet, kanske i synnerhet för den som inte ser svensk ut.

Vi bemöts ju alla olika beroende på hur vi ser ut.

Martin 1 juli 2011 00:15  

Sara, jag har inte läst Söderortsutskicket så jag kan inte uttala mig om hur det är formulerat, men jag har däremot nu läst Södertörnsutskicket och konstaterat att det inte var särskilt lyckat skrivet, vilket jag också har författat ett blogginlägg om. Sen håller jag med Sandra helt om att allt som skrivs inte nödvändigtvis måste vara till omedelbar nytta, men kontexten är alltid viktig. Det skriver jag också om i det nya blogginlägget om de här breven.

Anonym,  2 juli 2011 02:59  

Är den här artikeln verkligen skriven av en miljöpartist eller sverigedemokrat?

Martin 6 juli 2011 14:11  

Det är just uppfattningen hos vissa kretsar att bara man nämner problem relaterade till invandring eller grupper av invandrare så är man en sverigedemokrat och rasist som nästan har omöjliggjort en konstruktiv debatt om de här frågorna...

Anonym,  21 juli 2011 17:22  

Du skriver som en nazze.
Hoppas du skams.

Invandrare ar inte overrepresenterade ett dugg i valdtakter eller brott i huvudtaget.
Detta ar bara myter

Anonym,  21 juli 2011 18:01  

Om socioekonomiska faktorer var den viktigaste orsaken till brott skulle ensamstående mammor och kvinnliga pensionärer vara brutalt överrepresenterade i statistiken. Är dom det????

Anonym,  21 juli 2011 18:45  

"..så är rasism och främlingsfientlighet på frammarsch även här vilket visas av det senaste valresultatet".

Finns inga rasistiska och främlingsfientliga partier i Sverige, däremot finns ett parti som är invandringskritiskt eftersom det finns ett samband mellan stor invandring och ökad brottslighet. Inte bara i Sverige, utan även i till andra länder. Som exempel kan tas Iran där afghanska flyktingar är enormt överrepresenterade när det gäller narkotikabrott, som straffas med (offentlig)hängning. Men jag har aldrig hört någon anklaga ett land som Iran för att vara rasistiskt då de påpekar detta problem med flyktingar från afghanistan. Men när ett politiskt parti i Sverige, genom tillförlitlig statistik, förhåller sig till problemet med invandring och ökad brottslighet så är dom plötsligt "främlingsfientliga". Det borde väl vara dom som kommer till ett nytt land och begår brott som borde betraktas som främlingsfientliga, i det här fallet svenskfientliga.

Och öppna gränser och en enda stor lycklig familj...låter som en underbara saga. Och säkert skulle svenska flickor/kvinnor i generationer framåt vara väldigt tacksamma över att det en gång så toleranta och fria Sverige befolkas av mestadels islamister som infört sharia-lagar. Konstapel Bastians barnbarnsbarn skulle nog tacka sin förfader som bidrog till Sveriges öppna gränser så människor i andra länder kunde börja tjäna pengar på att ordna busskaravaner till drömlandet Sverige. Vi har ju gott om plats så 10-20 miljoner från exempelvis Afghanistan och somalia kan ju komma hit under en 20-års period. Och varför integrera människor i svensk kultur och värderingar, sånt är ju bara rasisttrams. Nej i en äkta demokrati så bestämmer folket, och vill majoriteten av folket ha sharia-lagar så ska Sverige såklart ha sharia-lagar. Och tänk vilket underbart jobb Konstapel Bastians efterträdare kommer ha, vilken action när piskorna får vina över otrogna män och kvinnors ryggar. Ingen som kommer dra rasistkortet där inte, för det som förespråkas i koranen kommer ju direkt från Gud. Och tänk vilken spänning att en lördagsförmiddag få gå till Sergelstorg och se en avrättning av en narkotikamissbrukare eller en offentlig piskning av en person som ville roa sig med en öl på fredagskvällen.

Men nej...så kan det ju inte bli, för det vet vi ju alla att alla männsikor som kommer till Sverige gör det för att det är sekulariserat, råder jämnstäldhet mellan könen, för att barn inte betraktas som föräldrarnas(faderns) ägodelar och för att vi har åsiktsfrihet och kan avbilda Muhammed som en hund eller Jesus som en gris,och ja...för att alla delar svenska värderingar och anser att Sverige har en sådan underbar kultur. Framförallt lockar tanken på sexualundervisning i skolorna för både tjejer och killar och att vi faktiskt låter tjejer och killar bada tillsammans på stränder och i badhus. Och att ens dotter kan klä sig i en kort fin sommarklänning en varm sommardag och låta håret fladdra i vinden! Och att vi inte tycker det är hemskt om två ogifta 17-åringar är tillsammans och vill ha sex med varandra. Ja det är framförallt sådana saker som många muslimer uppskattar.

Ingen bryr sig dock om att man faktiskt blir försörjd för resten av livet om man får permanent uppehållstillstånd i Sverige och att sjukvården och skolgång är gratis. Det är liksom inte det som lockar, utan det är för att våra svenska värderingar är så fantastiska!

Anonym,  21 juli 2011 18:51  

Mycket välskrivet och tankvärt. Vi i Sverige (jag är själv andra generationens invandrare) måste våga diskutera det här utan att man direkt blir kallad rasist. Jag kan för mitt liv inte hitta ett stycke i det du skriver som kan tolkas som rasistisk, tvärtom så andas hela ditt inlägg av värme och omtänksamhet av människor oberoende av nationalitet.

Jesper,  22 juli 2011 00:19  

"Grundproblemet är alltså enligt min uppfattning inte invandringen i sig, utan den misslyckade integrationspolitiken som har skapat ghetton med hög kriminalitet."

Öh, detta är PRECIS det folk har missuppfattat från Sverigedemokraterna, just detta du säger Martin är PRECIS det Sverigedemokraterna pratar om och vill ändra på, men ändå verkar du nervärdera Sverigedemokraterna som enligt dig är rasistiska och främlingsfientliga. Hur kommer det sig då att både du och SD har precis exakt samma åsikter men du själv tycker SD är rasistiska medans du beskriver dig själv som antirasist när ni har PRECIS samma åsikter? Skadad av massmedias anklagelse mot SD?

Folk borde snart börja lära sig använda sig av källkritik och då hade dom inte på något sätt kunnat se något rasistiskt med SD:s politik.

Sen att du kanske missuppfattar SD:s tillfälliga invandringsminskning för att ge andrum att lösa integrationspolitiken är även det en sak du missat att ta hänsyn till.

Anonym,  22 juli 2011 04:52  

Skam den som ger sig! Några av mina inlägg har försvunnit, men jag är inte lagd åt det konspiratoriska hållet! Here goes:

Jag försökte skriva i mitt eget namn, men det gick inte så bra. My bad... Så det får väl bli anonymt igen, suck..

Polisen var statlig till 1965. Då fick vi "distrikten" och revirpissandet började. Varje län för sig, och fan ta den som inkräktade på den den andras område. Följderna av den indelningen blev bl.a. att mordet på Engla inte kunde förhindras. Det var ett systemfel - ingen enskild person bar skulden. Dalapolisen hade väl ingen anledning att samarbeta med närliggande distrikt - eller?

Mycket blev tokigt redan från början, men det var så politikerna hade bestämt. Polisen "på gatan" hade naturligtvis inget att säga till om.

Min farfarsfar var länsman. Jag vet inte riktigt vad det innebar, men jag tror att han blev det för att han hade ett stort förtroende bland befolkningen där han bodde. Jag fick aldrig träffa honom.

Min pappa blev nästan dödad av en sinnessjuk människa som trodde att han var förföljd. Av den Bernadottska ätten. Pappa gick fortfarande på "Käftis" (tandläkarhögskolan) när han en en dag, utan förvarning, blev knivhuggen i mellangärdet. Det skedde mitt i Stockholm. Någon larmade polisen. På den tiden bar polisen sabel, och den polis som var närmast hann ifatt förövaren. Han (förövaren) var så uppenbart galen att polismannen först försökte övermanna honom utan något "övervåld". Därför blev han också (polismannen) knivskuren (mycket allvarligare än pappa) innnan han drog sin sabel.

Pappa hamnade på akuten, tillsammans med polisen som hade räddat honom. Pappa fick en
skada på levern. Polisen svävade mellan liv och död, men överlevde. Gärningsmannen blev mer eller mindre skalperad av polismannen, men var den minst skadade. Pappa hade en trenchcoat, som jag senare fick. Den hade etthann ifatt

Anonym,  22 juli 2011 05:23  

Det var bättre förr! Nej jag bara skojar...

Snart kanske vi får en lag (om handlingskyldighet, "Allmän skyldighet att hjälpa nödställda" (SOU 2011:16))) som tvingar oss att hjälpa en stackare som håller på att drunkna. Eller att ringa 112 när vi hör att grannen håller på att slå ihjäl sin fru. Eller att ge första hjälpen till en pensionär som har halkat på isen och är helt blå i ansiktet. Eller att gripa in när en medmänniska blir misshandlad i en tunnelbanevagn.

Visst är det bra att vi kanske får en ny lag, som tvingar oss att ta det ansvar som vi ändå borde ha känt och agerat efter?

Ska det behövas en LAG för att vi ska göra det naturliga? Varför har det blivit så? Det enda som remissinstanserna är eniga om är att lagförslaget är dåligt. Varför? Jo, för det kan göra att allmänheten (vi) blir mindre belägna att anmäla brott. Man riskerar därvid nämligen att själv bli misstänkt om man inte har ingripit.

Vad tycker du?

Anonym,  22 juli 2011 06:01  

Kunskapen om vad gemene man kan göra är väldigt dålig. "Nödvärn" är ett dimmigt begrepp, och envarsgripande mer så. Där finns ett "utbildningsglapp", för att uttrycka det lindrigt.

Det här är vad jag lärt mig, och jag har säkert fel:

"Nödvärn" innebär att man får skydda liv och egendom mot ett omedelbart angrepp. I princip innebär det att du får ta till våld som annars bara polisen får, om man ska göra det enkelt.När angreppet är "avslutat" så gäller inte nödvärnsrätten längre. Så om du är slagen blodig får du inte slå tillbaka om gärningsmannen backar. Kanske. Eller så får du fortsätta försvara dig eller ditt hem även om tjuven/rånaren "börjar fly". Eller inte. Nödvärnsrätten är väldigt tänjbar, så se till att du har en bra advokat vid din sida om du vill freda dig.

"Envarsingripande" är lite enklare, men ändå svårt. Du får gripa (ta fast och hålla) någon som begår ett brott "DÄR FÄNGELSE INGÅR I STRAFFSKALAN". Har du koll på "straffskalan"? Pissa mot en husvägg? Nänä... Lek med tändstickor, Jaja!!! Hur fan ska man veta vad som gäller?

I ängslan för att göra fel tror jag att de flesta tvekar. Och tills handlingspliktslagen har trätt i kraft så är det kanske bäst att inte göra något alls.

Den föreslagna lagen (handlingspliktlagen) kallas ibland "civilkurage-lagen". Den kommer antagligen inte att gå igenom den här gången heller, så vi behöver inte visa civilkurage.

Vad tycker du?
"Nödvärn" innebär att jag får skydda liv och egendom mot ett omedelbart angrepp. När angreppet är "avslutat" så gäller inte nödvärnsrätten längre. Så om du är slagen blodig får du inte slå tillbaka om gärningsmannen

Anonym,  22 juli 2011 07:37  

Alla inlägg verkar bli uppf-ckade - en liten släng av slutet upprepas, typ.

lw,  23 juli 2011 01:07  

Allt det här om att vissa fakta är så farliga
att det inte får omnämnas om det inte är godkänt av ett medialt-politiskt prästerskap bara fördröjer lösningar av problem. Lösningar som blir mer drastiska eftersom problemen inte åtgärdas i tid. Call a spade a spade. Publish and be damned. Återstår samizdat-litteraturen på politiskt inkorrekt och flashback och att läsa mellan raderna i det officiella propaganda-media som en nutida kremlolog.
Analogin med realsocialismen är uppenbar, till sist är skillnaden mellan verkligheten och propagandan så stor och till sist så vida känd i vardagen att det slutar med en systemkollaps.

Martin 28 juli 2011 00:37  

Kul med många kommentarer :-). Det innebär dock att svaren får bli desto kortare...

Nej, jag är inte nazze och jag skäms inte... Jag har för det första inte ens talat om våldtäkter, det jag har sett är en kraftig överrepresentation vad gäller inbrott och rån. Och, för att knyta an till nästa kommentar, om någon hävdar att forskningen sa att inte unga män är överrepresenterade jämfört med kvinnor och gamla så skulle jag bli lika förvånad, för det stämmer helt enkelt inte med vad vi möter när vi jobbar...

Angående bredare diskussioner om invandring, så hänvisar jag till mitt svar i inlägget "Klargöranden". Jag är alltså positiv till invandring och skeptisk till SD, för att kort sammanfatta min inställning.

Till Anonym 21 juli 2011 18:51 vill jag bara säga ett stort tack!

Jesper, dig har jag svarat i inlägget om att bemöta SD, där du också hade kommenterat.

Till dig vars pappa som blev knivskuren, tack och lov att både han och polisen klarade sig!

Angående civilkuragelagen, så är jag kluven. Visst finns en risk med minskad anmälningsbenägenhet, men samtidigt krävs det ju att man skall ha kunnat agera utan att utsätta sig själv för fara för att det skall bli straffbart. Om någon går förbi en döende människa utan att göra något så får han gärna straffas för min del...

Angående nödvärnsrätten, så är det som du säger, den upphör då angreppet är över eller då inkräktaren har lämnat ditt hem. Men i vissa situationer kan man hävda nödvärnsexcess, dvs om man har blivit angripen och sedan går längre än vad nödvärnsrätten tillåter för att man "svårligen kunde besinna sig". Vad gäller envarsgripanden så är et ganska intuitivt vad du får gripa för, vad som har fängelse i straffskalan. Snatterier, hot, våld, ofredanden, mm fungerar men hatsighetsöverträdelser, offentlig urinering mm fungerar inte...

Lw, jag håller med om att sanningen bör få publiceras, men neutralt och nyanserat, och inte vinklat och inlindad i halvsanningar, lögner och hatpropaganda som ofta är fallet på "Invandringskritiska" bloggar.

Tackar igen för alla kommentarerna :-)

M,  29 juli 2011 16:53  

Tack för ett välskrivet inlägg. Om denna typ av debatt (i din anda) kunde föras offentligt av de etablerade partierna tror jag det skulle ta udden av mkt av SDs stöd. Har funderat på om inte invandrare i Sverige skulle behöva skapa ett eget parti "invandrare för Sverige" för att markera att det även är många invandrare som vill diskutera problemen

Martin 10 augusti 2011 10:59  

Tack så mycket för din kommentar, M! Jag håller med dig om att de kanske mest konstruktiva rösterna i den här debatten kommer ifrån invandrare som själva ser att det finns problem och vill diskutera dessa på ett nyanserat sätt. Sådana röster behöver släppas fram mycket mer!

Anonym,  12 augusti 2011 19:02  

Hej. Jag är anonym från den 21 Juli. Jag är som sagt var 2:a generationens invandrare. Mina föräldrar kom hit på 60-talet. Jag och min syster blev tidigt upplärda i att man lär sig språket, betalar sina räkningar, följer dom lagar & regler som gäller. Det var verkligen inget som tummades på. Jag blir beklämd när jag läser om allt som händer, med allt från bilbränder till upplopp och att man attackerar polis och branmän. Jag är för mångfald men blir mer och mer negativ till invandringen. En stor del av den skulden faller på våra politiker och även media för att man inte "vågar" prata om det. Risken för rasiststämpeln är alldeles för hög. Det dom inte förstår är att genom att sticka huvudet i sanden så kommer vi snart att sitta i samma position som t.e.x Danmark d.v.s med ett främlingfientligt parti som tonledande. Visst handlar det om ett visst inslag av det sociala. Det är som du säger. Dessa barn som ni träffar i dom utsatta områdena är dom som senare skapar upploppen och har vänt sig mot er. Hur har det gått till? Det handlar om att dom enda som dom har att se upp till, som "kommer" nånstans är dom som går in i den brottsliga grenen. Du får status men framför allt respekt. Hur ska dessa ungdomar få ett jobb när dom inte ens kan prata ren svenska?! Hur har det blivit så här?
När man pratar om SD och rasism så kan jag berätta en liten historia. Min pappa är den största rasisten som jag i såna fall har träffat. Han var på besök i Stockholm och vi gick på Drottninggatan. Han, på sina kryckor efter ett liv i industrin. Helt plötsligt så får han nog när en av alla dessa "försäljare" på gatan ska procka på honom nån leksak. Han tar kryckan och svänger den upp i luften och säger: "Se till att betala skatt så du betalar för dig själv här i Sverige". Jag trodde det skulle bli stans upplopp så jag tog farsgubben i armen och sa att nu tar vi oss hem.
Med denna historia så tror jag att M (den 29 Juli) är helt inne på rätt spår.

Martin 18 augusti 2011 13:35  

Tack för dina tankar, anonym! Ja, det är verkligen svåra frågor, och jag är medveten om att många som du och din far, som själva är första eller andra generationens invandrare, hör till dem som blir mest beklämda över att integrationspolitiken på sina håll har fungerat fruktansvärt dåligt. Jag håller med dig helt och hållet om att man måste kunna diskutera de problem som finns, men på ett schysst sätt utan generaliseringar eller kollektiv skuldbeläggning, annars lämnar man arenan öppen för de främlingsfientliga som SD.

Skicka en kommentar