Välkommen JO-kritik

onsdag 29 juni 2011

I vintras gjorde ekot en granskning av att Stockholmspolisens avvisat rumänska romer bara utav den anledningen att de hade tiggt, något som inte är olagligt i Sverige. Utvisningarna baserades på en vag formulering om "dagdriveri" i ett halvsekel gammalt förarbete, som alltså dateras till en tid då romer var lagligt och institutionellt diskriminerade. Ändå användes det för att på plats frihetsberöva människor som inte gjorde något annat än att spela instrument på gatan med en hatt framför sig i vilken man kunde lägga mynt, hålla dem instängda i dagar, för att sedan skicka ut dem ur landet. I granskningen framkom också att en del befattningshavarens påståenden om att det handlade om "aggressivt" och påfluget tiggande helt enkelt inte stämde med de rapporter som ingripande polismän hade upprättat.

Förfarandet fick skarp kritik ifrån mängder med MR-organisationer, och polismyndigheterna i Västra Götaland och Skåne klargjorde att de inte delade Stockholmspolisens tolkning av utlänningslagen. Rikspolisstyrelsen gick ut med ett cirkulärmeddelande som klargjorde att Stockholmspolisens utvisningar enligt dem inte hade stöd i lagen, men trots det stod Stockholmspolisen på sig. Slutligen beslöt JO på eget bevåg att göra en utredning, som nu avslutats och riktar skarp kritik mot Stockholmspolisen.

Det hela är enligt min mening en skandal med rasistiska undertoner. Jag har inte hört talas om att några t.ex. brittiska, gatumusikanter har antastats av polisen, fängslats och skickats ut ur landet. Det har bara gällt romer. Man kan bara hoppas att dagens JO-beslut blir en ordentlig läxa, både för de ansvariga inom Stockholmspolisen och för den enda utomstående som gick ut och gav utvisningarna sitt fulla stöd, migrationsminister Tobias Billström.

3 kommentarer:

Anonym,  30 juni 2011 07:37  

Enligt utlännisngslagen skall man oavsett om man är från rumänien är rom eller britt förtjäna sitt uppehälle på ett ärligt sätt. Vill man bedriva en insamligs verksamhet fär fattiga rumäner så kan man givetvis göra detta. Me att spel handikappad eller påstå att en familjemedläm är svårt sjuk, när detta inte stämmer är oärligt och grund för avvisning även om man råkar tilhöra gruppen romer
//anders

Anonym,  30 juni 2011 07:39  

Förlåt BORDE vara det
//anders

Martin 1 juli 2011 00:22  

Anders, man har utvisat romer för att de har spelat instrument med något framför sig som man kan lägga pengar i. På vilket sätt är det oärligt?

Skicka en kommentar