Ytterligare lättnader av Gazablockaden

måndag 21 juni 2010

Israel har nu efter mycket hårt och samstämmigt internationellt tryck lättat ytterligare på blockaden, och tänker nu enbart förhindra varor och materiel som kan användas av Hamas i militärt syfte. Det är naturligtvis ett välkommet beslut, även om blockaden som krävts av bland annat FN och EU borde hävas helt. Det paradoxala med den israeliska lättnaden av blockaden är att den gör det ännu tydligare vilken absurd, kontraproduktiv och olaglig kollektiv bestraffning den ursprungliga blockaden utgjorde. På många sätt är och förblir de israeliska politikerna (och folket som stöder och väljer dem) sina egna värsta fiender.

1 kommentarer:

Martin T,  23 juni 2010 21:59  

Intressant. Så om blockaden nu skulle hävas helt och hållet och om det skulle leda till att Hamas får in avancerad Iranskproducerad krigsmateriel som de skulle beskjuta Israel med, vilka rättigheter har då Israel enligt dig att skydda sina medborgare från dessa vapen?
Hittills så har ju palestinierna försökt smuggla in 50 ton vapen som hindrades av Israel på fartyget Karine A. Inga mediciner där inte.

Skicka en kommentar