DN om Sverigedemokraternas världsbild

söndag 17 oktober 2010

Diskussionen om diskussionen om Sverigedemokraterna fortsätter. DN skrev igår i en osignerad ledare med uppmaningen att "Sluta jamsa med!". De som skulle sluta jamsa med var väl främst medier och politiker, men kanske även allmänheten, och det som det inte skulle jamsas med i var Sverigedemokraternas problembeskrivning och världsbild. DN tog upp tre fallgropar som etablissemanget faller i. Den första handlar om att man köper SDs bild av att vi inte talar om invandringens problem. Här tydliggör DN att de problem som finns visst exponeras. Den andra fallgropen gäller att man blandar ihop social situation med etnicitet. Det är människor som är lever i utanförskap som tenderar att hamna i kriminalitet eller bidragsberoende, inte människor med en viss härkomst. Den sista fallgropen rör det faktum att vi måste vara tydliga med att även om inte alla människor som kommer till Sverige innebär en ekonomisk vinst för samhället, så finns det även en humanitär aspekt som är nog så viktig. Det finns starkt vägande moraliska skäl att ta emot människor som flyr ifrån hemskheter, och att inte splittra familjer genom att sedan förvägra deras barn eller makar att komma efter.

Jag håller i stort sett med DN på alla punkter, och uppskattar det tydliga ställningstagande som ledarredaktionen gör i och med den här ledaren. Jag vill också bidra med mina egna reflektioner angående de här så kallade "fallgroparna", men det kommer i senare, separata inlägg.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar