Påminnelse om blockade mot Gaza

onsdag 6 januari 2010

Man kan läsa i en artikel publicerad i DN idag att en brittisk politiker har försökt att ta sig in i Gaza med mat och förnödenheter (se artikeln här).

Detta är en påminnelse om att trots att det gått ungefär ett år sedan kriget i Gaza, eller rättare sagt den israeliska attacken på Gaza, tog slut, så fortgår fortfarande den blockad som redan innan kriget gjorde Gaza till något som kan liknas vid världens största utomhusfängelse. Blockaden var antagligen en av de främsta orsakerna till det lidande och den frustration som ledde till Hamas förstärkta ställning, och till raketbeskjutningar mot Israel. Nu, efter kriget, så har den förhindrat all återuppbyggnad och är således än mer destruktiv än den var innan. Och varken blockaden eller kriget har försvagat Hamas, utan snarare tvärt om. Den är alltså både moraliskt och juridiskt förkastlig och dessutom kontraproduktiv, om det nu är fred och säkerhet för Israel som man är ute efter.

Tyvärr så har varken blockaden eller kriget i Gaza lett till några verkliga förändringar av det internationella samarbetet med Israel. EU borde för det första förändra sin handelspolitik med Israel, där landet nu åtnjuter väsentliga privilegier. Det vore lämpligt att ställa krav på att dessa privilegier är avhängiga en konkret förändring av Israels politik, som bryter mot ett antal konventioner om mänskliga rättigheter (detta gäller även nybyggandet av bosättningar på ockuperad mark). Och om ingen sådan förändring sker inom en fastslagen, snäv, tidsplan, så bör EU svara med att i alla fall inte behandla Israel förmånligare än resten av världen. Israel är naturligtvis inte det enda land i världen som kategoriskt bryter mot mänskliga rättigheter, men de flesta länder som gör det har EU inte förmånliga handelsavtal med.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar