Hårdare tag mot butiker som säljer tobak till unga

torsdag 11 mars 2010

Regeringen lägger fram ett lagförslag som innebära att det blir mer kännbara straff för de butiker som säljer tobak till unga. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Man borde titta mer på det norska förslaget, där tobak successivt förbjuds för minderåriga, för att sedan gå över i ett totalförbud. Själv har jag svårt att förstå varför en person som i lagens mening är ett barn och som exempelvis inte har rätt att ingå bindande avtal, skall få börja missbruka en drog som enligt nästan alla undersökningar ses som en av de mest beroendeframkallande, betydligt svårare att sluta med än t.ex. Cannabis (här finns en av många listor, som bör läsas med stor källkritik...). Naturligtvis borde man även se över lagstiftningen kring unga och alkohol. Förutom de skador och risker som missbruk av alkohol och tobak i sig innebär, så lär det finnas tydliga samband mellan att börja använda de lagliga drogerna och att sedan gå vidare till de olagliga.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar