Föredömligt att FNs tortyrexpert ryter ifrån

torsdag 11 mars 2010

FNs speciella rapportör om tortyr, Manred Nowak, har på ett föredömligt sätt sagt ifrån på grund av den kritik han och andra av FNS speciella rapportörer får utstå ifrån FNs Människorättsråd (UN Human Rights Council) av vilket de har fått sina uppdrag och till vilket de rapporterar. Det är ett uppenbart problem att det sitter representanter i FNs människorättsråd som kommer ifrån stater som har mycket stora brister vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Och det blir än värre när dessa representanter försöker använda FNs människorättsråd för att kritisera, politisera och desarmera berättigad kritik ifrån de speciella rapportörerna. En anledning till att rådets företrädare, Kommissionen för mänskliga rättigheter, lades ned var just att den hade mycket låg trovärdighet på grund av bl.a. diktaturers deltagande, och dessvärre så verkar rådet vara på väg i samma riktning. I fallet med Manfred Nowak så var det den afrikanska gruppen, den islamiska konferensen, och Ryssland som hade gått emot en rapport om hemliga fängslanden, naturligtvis för att de kritiserats av rapporten.

Det är illa nog att säkerhetsrådet lamslås vad gäller mänskliga rättigheter då USA, Kina eller Ryssland lägger in veto, men man tycker att åtminstone de speciella rapportörerna, vars rapporter inte är juridiskt binande, borde få presentera sina resultat utan politisk inblandning. Dessutom hade det naturligtvis varit önskvärt att andra institutioner, som den internationella brottsmålsdomstolen, ICC, tillåts verka genom att fler stater ratificerar Romkonventionen (vilket bl.a. USA fortfarande inte har gjort). Det är uppenbart att världen behöver starka, oberoende institutioner som kan bevaka mänskliga rättigheter, institutioner som inte är politiskt styrda och som inte kan blockeras av enskilda medlemsländer då de eller dess allierade får kritik.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar