Dansk polis lät sexövergrepp fortsätta en månad

måndag 8 mars 2010

I en artikel ifrån igår berättas på DN om hur dansk polis lät pågående sexuella övergrepp fortgå i över en månad medan ärendet bollades fram och tillbaka. Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket sanning det ligger i tips om sexuella övergrepp, och det krävs viss grad av misstanke för att använda tvångsmedel, men i det här fallet så fick de till och med konkreta tips om att bevis skulle finnas i en dator. Att då inte agera för att stoppa fortsatta övergrepp känns oförsvarligt, och borde vara att anse som tjänstefel. Polisens allra viktigaste uppgift är självklart att skydda och hjälpa, att stoppa pågående brott och övergrepp. Och om man nu behöver ta sig in i ett låst hem för att få tag på den kritiska bevisningen i datorn som gör att man kan stoppa övergreppen, så kan man faktiskt anlita en låssmed, eller slå en ruta.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar