Politiserad amerikansk människorättsrapport

fredag 12 mars 2010

En kort artikel på DN med källan TT/AFP tar upp USAs årliga människorättsrapport, och baserat på vad som lyfts upp i artikeln (och med reservation för att jag inte har läst rapporten) så verkar resonemangen följa en amerikansk, politiserad, syn på mänskliga rättigheter. Det är absolut bra att rapporten lyfter upp hur utsatta muslimer är. Det är sämre att den tar upp som problem att Israel och sionismen kritiseras, men inte verkar nämna de övergrepp mot mänskliga rättigheter som Israel ägnar sig åt. De länder som det nämns att rapporten kritiserar är föga förvånande politiska fiender till USA som Kuba, Nordkorea och Iran ("Ondskans axelmakter" enligt Bush), medan t.ex. Saudiarabien, Egypten, m.fl. amerikanska allierade inte nämns och Israel istället försvaras...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar