Som väntat inga fredssamtal

torsdag 11 mars 2010

Självklart avvisade den palestinske presidenten Mahmoud Abbas att återuppta fredssamtalen efter att Israel tillkännagivit att ytterligare 1600 bostäder skall byggas i det ockuperade Östra Jerusalem (vilket har fördömts av FN). Allt annat hade varit otänkbart, palestinierna har inget att vinna på förhandlingar med en israelisk motpart som så tydligt visar att den inte bryr sig om varken deras situation eller internationella lagar och regler. Och efter den amerikanske vicepresidenten Joe Bidens utspel om att USA och Israel är "som sammanväxta" så förblir det tydligt att Israel har fria tyglar att bete sig som de vill, de kan ändå räkna med totalt amerikanskt stöd. Det ser sannerligen inte ljust ut för fredsprocessen, vilket för närvarande inte verkar göra något för Israel. Som jag skrev i ett tidigare inlägg, då det var gott om palestinska självmordattacker så ansågs det av Israel som ett stenhårt krav att ingen fredsprocess kunde ske innan dessa upphörde, nu när de har upphört så finns det ingen motivation för en fredsprocess. Om man vore riktigt cynisk så skulle man kunna spekulera i om det verkligen är så illa att palestinernas enda möjlighet att bryta det status quo i vilket de är helt maktlösa att hävda sina rättigheter går genom väpnad kamp, eller ännu värre, genom grymma, folkrättsvidriga och moraliskt förkastliga terrordåd... Och eftersom jag inte är fullt så cynisk, så hoppas jag fortfarande på att EU tar sig mera ton, och åtminstone börjar med att se över sina handelsförbindelser med Israel och dessutom tar upp frågan på högre nivå och mer offentligt med USA.

2 kommentarer:

rez 11 mars 2010 22:56  

Det räcker faktiskt att förbjuda Israeliska varor till västvärlden från ockuperade områden för att visa tydligt avstånd och tvinga Israel till positiva åtgärder.
Men dessa varor säljs i butiker antingen genom att kalla ursprung landet som okänt eller att inte namnge var det kommer ifrån.
Hyckleriet fortsätter sedan genom att Israel hindrar fredsprocessen genom att medvetet och systematiskt förhindra det.
Idag finns det inte några frihetskämpar längre. Alla som ser inget annat än att använda våld för att uppnå sina mål överallt i världen kallas för terrorister.
Iranska regimen kallar alla studenter som vänder sig mot förtrycket genom våld för terrorister.
Alla palestinier, som tvingas till våld för att hävda sin rätt kallas för terrorister. Varför?
Jo, för att ……

Anonym,  12 mars 2010 07:02  

kärra Rez, att döda oskyldiga civila, kidnappa flygplaner, skicka självmordsbombare, skicka raketer, bilbomber och liknande är och aldrig var "frihet kämpa" det är terror, eller om du vill vara politisk korrekt ska det hetta "ett beväpnad konflikt". å andra sidan Gandi t.ex, han var ett klar frihet kämpare.

Skicka en kommentar