Förbud emot klusterbomber träder i kraft

onsdag 17 februari 2010

Efter att Moldavien och Burkina Faso har ratificerat konventionen om förbud emot klusterbomber så kommer nu förbudet att träda i kraft den 3 augusti i år. Förbudet förbjuder både användande, produktion och försäljning av klusterbomber, och har sitt ursprung i att klusterbomber, liksom tex personminor, slår väldigt hårt mot civila. De fortsätter att döda och lemlästa oskyldiga män, kvinnor och barn långt efter att den konflikt i vilken de fällts har tagit slut. Man kan ha åsikter om vapen i allmänhet, men utan militär kapacitet blir det också omöjligt att ingripa i situationer där det borde vara en moralisk skyldighet (och också i många fall är en laglig plikt enligt FNs konvention om folkmord) att agera för att rädda oskyldiga undan övergrepp, död och förintelse. Det finns dock som jag kan se det aldrig något moraliskt försvar för vapen som slår mot de svagaste och mest oskyddade, och som dessutom fortsätter att terrorisera en befolkning under en oöverskådlig tid. Tyvärr så finns det ekonomiska och militära intressen som är likgiltiga inför lidande och förstörelse. Varken Israel, Kina, Ryssland eller USA har heller ratificerat konventionen. Enligt DN-artikeln så planerar dock USA att göra det under 2010. Blir det så, så är det naturligtvis väldigt positiva nyheter eftersom landet har världens största militär och världens största försvarsindustri. Sen skulle de gärna få fortsätta med att ratificera konventionen emot personminor, skriva på Romkonventionen om den internationella brottsmålsdomstolen (ICC), osv...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar