Invandring och "svenskhet"

måndag 15 februari 2010

Ibland får jag känslan av att debatten om huruvida de invandrare som kommer till Sverige skall anpassa sig till "svenska" värderingar ofta blir polariserad emellan två olyckliga ytterligheter. I ett läger hävdas det att alla som kommer hit skall ta seden dit dom kommer, och vi skall lära dom att vara "svenska" med kontrakt och utbildningar. I det andra lägret frodas en kulturrelativism där man vill hävda att alla kulturer och religioner är lika bra och har samma existensberättigande. Själv tycker jag att det centrala måste vara att särskilja värden som är kopplade till mänskliga rättigheter och synen på omvärlden, inklusive djur och natur, ifrån rent kulturella sedvänjor som vilken mat man äter, hur man firar traditioner och högtider, etcetera. Vad gäller dylika värderingsfrågor så måste vi kunna ha en bestämt åsikt, och verka för den. Samma krav skall gälla alla oavsett ursprung. Men vad gäller andra kulturyttringar så måste vi kunna bejaka mångfalden och låta oss berikas av den, och inte försöka anpassa människor efter ett visst sätt att leva på. Jag har utvecklat mina tankar i en artikel som jag precis publicerade på debattsiten Newsmill.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar