Rödgröna tankar om integrationspolitik

fredag 19 februari 2010

I dagarna gick socialdemokraterna Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesperson, och Anders Lago, kommunalråd i Malmö, ut på DN debatt och presenterade en ny integrationspolitik. De betonar att fokus borde vara på att förenkla för nyanlända att få jobb, och det är naturligtvis helt rätt, men lättare sagt en gjort. De tankar som presenteras om ett mer individualiserat mottagande, både vad gäller att utvärdera den nyanländes kunskaper och att anpassa mottagandet, och då speciellt SFI-undervisningen, är jättebra initiativ som borde kunna göra det lättare för invandrare att få jobb och för Sverige att dra nytta av kompetens och resurser som ofta slösas bort. Att skapa möjligheter för människor att jobba och försörja sig själva är grunden för en framgångsrik integrationspolitik. Baserat på denna tanke vill socialdemokraterna ovan verka för att invandrare får boenden spridda över landet, och således undvika att alla bosätter sig i de redan invandrartäta förorterna till våra storstäder. Detta kritiserar miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholm Ywonne Ruwaida. Hon skriver på Newsmill om rätten till att själv få välja sitt boende, vilket i praktiken ofta innebär att bosätta sig med släktingar i de områden där dessa bor. Jag håller med om att detta är en rättighet. Det måste få vara fritt för var och en att bosätta sig var man vill, och egentligen skulle jag vilja att den rättigheten gällde över hela världen, men man måste då också vara beredd att ta konsekvenser för sitt val, och ha som utgångspunkt att man skall kunna försörja sig själv på den nya hemorten. Om invandrare sedan väljer att bosätta sig i socioekonomiskt utsatta, trångbodda områden där de har släkt och vänner, trots att det kanske är svårare att få jobb där, så måste det få vara deras eget val. Sedan skall det naturligtvis märkas tydligt i plånboken om man jobbar eller ej, det skall finnas stark motivation för att vara flexibel för att komma in på arbetsmarknaden och de skall löna sig att arbeta. En grundförutsättning för detta är en lägre skatt på arbete, som t.ex. gör det lättare att starta upp arbetsintensiva småföretag inom bl.a. tjänstesektorn. Här behöver socialdemokraterna tänka om. Naturligtvis skall vi också kunna erbjuda en miniminivå av socialt stöd för alla människor i vårt land, även papperslösa, som ser till att de får alla sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, men givet detta så måste fokus vara på "hjälp till självhjälp" där man både skapar förutsättningar för nyanlända att få användning för kunskap och talanger och hitta jobb, och ger mycket tydliga incitament för att jobba även om det skulle innebära t.ex. att bosätta sig på en ny ort.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar