Druiderna och religionsfriheten

söndag 3 oktober 2010

Många kanske främst tänker på den uppdiktade, skäggige Miraculix ifrån Asterix-albumen då termen "druid" nämns. Men druider, dock i en omdanad nyare tradition, finns fortfarande kvar i länder med keltisk historia, som Storbritannien. Nu har tydligen druiderna, och den naturalistiska tro de företräder, fått ett erkännande som ett religiöst samfund som gör att de får ta del av samma skatteförmåner som t.ex. kristendom och islam. Beslutet grundades tydligen på att druidernas religion "innehåller en tillräckligt tro på en högre makt eller en annan enhet som utgör en religion i syfte att vara välgörande".

Personligen tycker jag att det är rätt att druidernas filosofi får samma förutsättningar att verka som de stora, erkända religionerna, men jag kan ändå tycka att det skett på fel grunder. Enligt mitt sätt att tänka så borde alla former av samfund få verka i enlighet med samma regler, oavsett om deras filosofi och/eller tro "innehåller en tillräckligt tro på en högre makt". För mig tangerar den för svenskar väldigt perifera frågan om druidernas ställning en nationellt och internationellt högaktuell fråga, nämligen den om religionens eventuella särställning i samhället.

För mig är det självklart att varje människa får tro det hon eller han vill, men det gäller ju även icke-religiösa föreställningar. Den delen av religionsfriheten är en del av den, enligt mig, bredare åsikts- och samvetsfriheten. Däremot tycker jag aldrig att religiös tro bör ge undantag ifrån lagar och regler som normalt gäller. Det är t.ex. inte mer ok att stympa ett flickebarn bara för att det påbjuds i en religiös uppfattning. Det samma gäller smärtsam slakt av djur, förbud mot abort, mm. Likaledes saknar argumentet att ett visst territorium tillhör ett visst folk bara för att deras gud givit det åt dem all relevans. Och brott som "hädelse" då en religion skymfas hör inte hemma i en modern demokrati, det som kan vara intressant att diskutera är endast aspekten "hets mot folkgrupp" (som i sig är komplicerad och mångbottnad), då det är människor och inte gudar som har ett skyddsvärde.

Det det i grunden handlar om är att jag egentligen aldrig ser någon anledning till att vissa människors tro, påfund, vidskepelse, fantasier, eller teorier om hur världen hänger ihop på det metafysiska planet skall påverka lagstiftning eller grundläggande rättighetsfrågor. Det skall vara lika för alla, oavsett om man är kristen, druid, eller om man tillhör den ironiska kulten som tillber det flygande spagettimonstret. Men inom denna likhet inför lagen skall alla dessa samfund få verka och frodas bäst de vill i en miljö där människor tillåts tänka, tro, och organisera sig hur de vill!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar