Värdig fredspristagare

fredag 8 oktober 2010

Jag skall villigt erkänna att jag inte är någon expert på den nye fredspristagaren, Liu Xiaobo eller hans gärning, men jag är ändå glad över att han har fått priset. I en tid då Kina är mäktigare än någonsin i modern historia och då ledare som den förre fredspristagaren president Obama numera väljer att inte kritisera den kinesiska regimens kontinuerliga brott mot mänskliga rättigheter så känns markeringen att ge fredspriset till Liu viktig. Man kan inte nöja sig med att kritisera brott mot mänskliga rättigheter hos stater som man inte är beroende av eller till vilka man inte har några politiska band. Mänskliga rättigheter är universella och övergrepp mot dem bör uppmärksammas oavsett var de sker och vem förövaren är. Det är mycket möjligt att priset inte gör någon konkret nytta för varken Liu själv eller för alla andra kinesiska dissidenter och demokratikämpar, men det gör inte utnämningen mindre relevant som markering och moraliskt stöd.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar