Företagen förorenar för miljardbelopp

fredag 8 oktober 2010

I En FN-studie har det räknats ut att kostnaderna för miljöskadorna i världen totalt var 6 600 miljarder dollar under 2008. En tredjedel av de här kostnaderna orsakades av 3 000 storföretag, många av dem inom gruv-, olje- och stålindustrin. Koldioxidutsläpp är det största problemet, andra problem är föroreningar av vatten och utsläpp av miljögifter.

Vad gäller 2010 hade vi bland annat BPs Deepwater Horizon utsläpp och nu senast utsläppet av giftigt slam i Donau i Ungern. Men dessa är enbart punktutsläpp, de största kostnaderna kommer ifrån de klimatförändringar som världens ledare ännu så länge visat sig oförmögna att hantera.

Den enda rimliga vägen att få stopp på föroreningarna som både hotar människors hälsa och försörjning, naturliga ekosystem och stabiliteten i världsekonomin är naturligtvis att den som förorenar tvingas betala, den så kallade "Polluter Pays" principen. Det är dock inga regeringar som verkar villiga att gå tillräckligt långt, och speciellt då inte vad gäller de lokala utsläpp som förorsakar globala problem, som t.ex. koldioxid/växthuseffekten. I miljömedvetna Sverige så skriks det högt om bensinskatten höjs med någon krona, trots att det behövs mångdubbelt större höjningar för att konsumtionen av bensin skall bära sina egna kostnader. Och i resten av världen ser det ännu sämre ut.

Så de 6 600 miljarder som miljöskadorna beräknades kosta 2008 är nog en betydligt mindre siffra än vad de kommer att kosta 2010, och kostnaderna kommer att fortsätta att öka...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar