Miljöpartist och polis? Ingen lätt ekvation...

söndag 19 februari 2012

Jag har under de senaste dagarna skrivit en del på bloggen om kriminalitet, och speciellt då om brottsoffers utsatthet. Det finns naturligtvis mängder med aspekter att jobba med för att förbättra situationen för de människor som utsätts för brott. En sak som jag och många poliser reagerar på är dock att det faktum att man alltför snabbt släpper ut kriminella eller farliga personer tydligt ökar många brottsoffers utsatthet (den nyligen mördade kvinnan i Malmö är ett tragiskt exempel). Det är därför som miljöpartist tråkigt att partiet driver en linje som mycket verkar handla om att just snabbare släppa ut dömda brottslingar, t.ex. genom kortare straff.

Om man vidgar frågan om hur det är att vara miljöpartist och polis till att handla om mer än strafflängder, så återfinns ett mönster där de flesta uttalanden som man hör antingen handlar om att begränsa polisens befogenheter, t.ex. att använda olika sorters tvångsmedel, eller om att kritisera reella eller upplevda brister inom polisen, som t.ex. diskriminering. Det känns som att då miljöpartiet talar rättspolitik så är polisen snarare ett problem (för integriteten, rättssäkerheten, o.s.v.) än en institution som i grunden arbetar för att hjälpa utsatta människor genom att bl.a. beivra och lagföra brott.

För att få vatten på min kvarn så gjorde jag en googlesökning på orden "rättspolitik miljöpartiet" och fick överst träff på ett dokument som ligger på miljöpartiets hemsida www.mp.se och som hade titeln "Miljöpartiets Rättspolitik". Det framgår inte om dokumentet fortfarande gäller, men det är max ett par år gammalt. Om polisen kan man där läsa bl.a. följande:

"Det finns idag allvarliga brister inom polisen som kräver ytterligare reformer och uppmärksamhet. Ett antal större och uppmärksammade polisutredningar har lett till omfattande statliga utredningar som pekar på strukturella problem inom polisväsendet. Tydliga tecken
finns på att det finns strukturer inom polisväsendet som gynnar ett elitistiskt,
diskriminerande och hierarkiskt förhållningssätt"

Visserligen finns det brister med polisens verksamhet, men att tala om ett "elitistiskt,
diskriminerande och hierarkiskt förhållningssätt" tyder närmast på polisförakt. Och resten av dokumentet är skrivet i samma anda, där polisen och dess befogenheter och attityder är ett problem. Man får intrycket av att det nog hade varit bäst om man bara la ned allt ihop och släppte alla fångar fria (då hade inte den "fångombudsman" som man föreslår heller behövts...).

Strax efter dokumentet om "Miljöpartiets Rättspolitik" kommer på google-sökningen referenser till ett förslag av en miljöpartistisk riksdagsledamot som vill jämställa sexköp och människohandel. Det vore ungefär lika genomtänkt som att jämställa ringa misshandel och mord...

Det bör tilläggas att om man söker på miljöpartiets hemsida under fliken "politik" och där läser vad som står under rubrikerna "Polisen", "Rättsväsende" och "Kriminalpolitik" så träder en betydligt mer nyanserad bild fram. Det är dock fortfarande så att den rättspolitik som presenteras främst handlar om att betona brottsförebyggande åtgärder (väldigt viktigt, men inte tillräckligt) och att bekämpa "övervakningssamhället".

För att sammanfatta så är det ingen lätt sits att vara miljöpartist och polis. Om man pratar miljöpartistisk rättspolitik med kollegor så får man väldigt svårt att förklara hur alla problem som vi upplever här och nu i kampen mot de brott (och brottslingar) som dagligen kränker utsatta människor skall lösas genom brottsförebyggande arbete, kortare straff och mindre befogenheter. Och om man pratar om de problem och behov man upplever i sitt jobb med andra miljöpartister, så blir man lätt en representant för det som miljöpartiet kämpar emot, repression, övervakning, med mera...

En slutsats är att det behövs ett forum där den polisiära erfarenheten möter den gröna ideologin. Ett nätverk av "gröna poliser"...

8 kommentarer:

Kristian J 20 februari 2012 15:33  

Den ekvationen går nog inte ihop!! :-)

Kristian J 20 februari 2012 15:38  

Med tanke på att du verkar vara en OK person kanske partivalet är fel?? :-)

Sara,  20 februari 2012 17:41  

Det finns väl inget parti inom vilket alla är till 100% överrens om allting förutom i enpartistater... För övrigt kan jag intyga att alla lärare inte är folkpartister heller..��

Martin 21 februari 2012 21:58  

Tja, Kristian, jag känner mig trygg med att jag har valt rätt parti, även om jag kan vara kritisk till delar av politiken :-). Men då får jag ju försöka påverka och förbättra...

Och Sara, visst är det så att alla inte är överens. Och det är ju ett hälsotecken. Sen kan det bero på både ideologi och skillnad i erfarenheter/kunskap. Så jag får försöka bidra med min bakgrund (och gärna samla fler med samma...)

Anonym,  25 februari 2012 17:32  

Du pekar på ett allvarligt problem, Jag är också miljöpartist (men inte polis). Mina åsikter är exakt som dina. Skulle en mikrofon sättas framför mej och jag skulle få uttrycka mina åsikter är jag nästan säker på att jag inte skulle stå för dem. Jag skulle hamna i en vågskål där jag skulle mötas av misstänksamhet och misstro. I Sverige kan man tänka fritt men det är svårare att tala fritt om man inte är så stark att man orkar ta den nedgörande kritik som följer. Det är säkrast att hålla sig i huvudfåran som någon annan har stakat ut och tiga still.

Martin 28 februari 2012 23:10  

Väldigt intressant att läsa din kommentar, "anonym". Den bekräftar och stärker en bild jag har av att det i vissa kretsar i mp är ganska lågt i tak vad gäller åsikter om att det faktiskt ibland kan behövas t.ex. längre straff och inte kortare... Resonemanget är applicerbart på andra saker som har att göra med polisiär verksamhet också, t.ex. behovet av övervakningskameror på en del ställen för att kunna förebygga och utreda brott.

Anonym,  4 mars 2012 18:09  

Hej,
Vill börja med att säga att jag tycker du har en mkt intressant blogg:) Ang. ditt inlägg här så kan jag tipsa dig om den nya påföljdsutredningen som kommer läggas fram i maj i år. Förslaget är inte längre straff, snarare tvärtom, bl.a. villkorat fängelse upp till ett år. Det innebär ju både för- och nackdelar så klart!

Martin 8 mars 2012 12:23  

Tack :-). Skall bli intressant att se vad påföljdsutredningen visar. Tror själv på längre straff i vissa fall, men också på differentiering och ändamånsenliga straff med så konstruktiva försök till rehabilitering som möjligt och gärna samverkan och fokus vid utslussning.

Skicka en kommentar