Om "reva" och polisen

söndag 24 februari 2013

Jag är född i Sverige och uppväxt i en trygg medelklassfamilj. Jag har aldrig behövt vara rädd för att jag eller någon nära mig skall utsättas för förföljelse eller förtryck. Jag har alltid sett möjligheter att skapa mig en framtid där jag är, och när jag har rest så har det varit frivilligt och med avsikt och möjlighet att återvända till en stabil tillvaro. Därför är det svårt för mig att sätta mig till doms över en person som trots ett avvisnings- eller utvisningsbeslut väljer att stanna i Sverige. Speciellt då jag, liksom många andra, har hört, läst om, och även till viss mån träffat på fall där utvisningsbesluten verkar strida mot både sunt förnuft och tankar om humanitet och mänskliga rättigheter. Att jag dessutom har nära vänner som hela livet har varit engagerade för att hjälpa papperslösa har säkert också påverkat mitt synsätt.

Jag valde att bli polis för att hjälpa människor och för att bekämpa kriminalitet och våld. Få saker gör mig så arg som personer som för pengar, makt, status eller av andra anledningar kränker och förstör för andra, oavsett om det rör sig om relationsvåld, rån eller annan brottslighet. De flesta som blir poliser gör det valet för att de vill arbeta för ett bättre samhälle, väl medvetna om att de kommer att få jobba hårt, utsättas för mycket, och tjäna dåligt. Min lön är efter ett antal år i yrket mycket närmare tjugo än trettio tusen och knappt hälften av vad jag hade haft om jag hade stannat på mitt gamla jobb. Men vid de tillfällen som jag precis har räddat livet på en självmordskandidat eller lyckats lagföra en rånare och på så sätt ge brottsoffret upprättelse och göra samhället tryggare så är det definitivt värt det.

Som polis är jag även van vid att utsättas för allt ifrån hot och våld till förolämpningar och missaktning. Jag förväntas stå till svars för allt alla andra poliser någonsin gjort, ofta i versioner av händelsen som lämnat objektiviteten långt bakom sig, samt för alla orättvisor i samhället. En del av dem som kritiserar och hatar är kriminella eller delar deras värderingar, andra är bara människor med en polariserad världsbild som lever väldigt långt ifrån den verklighet jag och mina kollegor möter då vi jobbar. Det är lätt att i krönikor och på sociala medier raljera över och attackera polisen då den associeras till "makten", men i själva verket har många av de här kritikerna en mycket större maktposition i samhället en vad de enskilda poliser som kritiseras har.

Jag har själv inte haft något med varken "reva" eller biljettkontroller i tunnelbanan med (sido)avsikt att eftersöka papperslösa för verkställighet att göra, och det är jag glad för. Då jag jobbade på utryckningen så gjorde jag inre utlänningskontroller då personer var gripna för brott. Jag gjorde dock aldrig inre utlänningskontroller då jag hade att göra med exempelvis ett brottsoffer, även om det i vissa fall verkade väldigt sannolikt att denne inte hade rätt att vistas i landet. Det var så jag valde att jobba. Jag och många kollegor med mig vill att även papperslösa skall kunna anmäla brott utan att riskera utvisning, annars blir de i princip rättslösa.

Vad gäller kontrollerna i tunnelbanan, som så vitt jag har förstått i princip enbart utförs av gränspolisen, så tycker jag att de är olyckliga på flera olika sätt. Dels så skapar de ökad otrygghet och svårigheter för en redan utsatt grupp människor. Det kan exempelvis bli svårt för papperslösa att ta sig till sjukhus och söka vård. Dels så skapar de en stark känsla av diskriminering bland svenskar med utländsk bakgrund. Och dessutom så är det en väldigt tveksam användning av polisiära resurser som det finns skriande behov av i kärnverksamheten (som i många fall går på knäna på grund av resursbrist). Resultatet blir även en enorm negativ publicitet för polisen, som i högre grad än de flesta yrkeskårer är beroende av allmänhetens positiva inställning för att kunna göra ett bra jobb.

Jag vill dock klargöra att jag inte är kritisk mot de enskilda kollegor inom gränspolisen som utför kontrollerna. De har fått direktiv av sina chefer, i rakt nedstigande led ifrån regeringen att detta arbetet skall utföras och prioriteras. De genomför alltså en politik som är beslutad om i Sveriges riksdag, och där varje enskilt fall har prövats av det svenska rättssystemet. Att då kräva rakt av att de borde ordervägra, vilket både skulle innebära konsekvenser för polisens trovärdighet (man sätter egna värderingar över det demokratiska uppdraget) och för den enskilde (eventuellt avsked och definitivt noll karriärsmöjligheter) är aningen onyanserat.

Kollegorna på gränspolisen har naturligtvis, liksom jag och alla andra poliser, ansvar för sina egna handlingar. Och för i princip alla poliser så finns det säkert en gräns där man helt enkelt skulle vägra att utföra en given order, även om den gränsen ser olika ut för olika personer. Även jag själv, som troligtvis drar den gränsen tidigare än de flesta poliser, känner dock i grunden ett stort förtroende för Sverige som demokrati och rättsstat, vilket gör att det krävs extremfall för att jag skulle ordervägra. Jag har aldrig varit i en sådan situation att jag har övervägt det, och tror mig aldrig hamna där. Däremot kan jag och många med mig i situationer där regelbok eller direktiv står i motsatsförhållande till vad jag uppfattar som moral och sunt förnuft söka kompromisslösningar i "gråzonen". Många kollegor är dock så pass lojala det demokratiska uppdraget och har så stort förtroende för det svenska rättssystemet att tanken att själva överpröva beslut eller undvika ålagda uppgifter är främmande.

Vad gäller de uppgifter som olika delar av polisen åläggs att göra, så styrs de numera främst av statistiska mål, kring vilka det kopplas hårda krav på  "resultat" och "effektivitet". Det gynnar en ledarskapskultur där kvantitet blir viktigare än kvalitet. Den resultatfokuserade kulturen trycks sedan ner i en hierarkisk organisation där ifrågasättande knappast uppmuntras. Det leder enligt min uppfattning till att dåliga beslut fattas för att få bättre siffror, vilket kontrollerna i tunnelbanan är ett exempel på. Även detta fenomen kommer dock ifrån en politisk nivå, och eldas dessutom på kraftigt av en allmän mediabild om polisens ineffektivitet och krav på att man måste leverera bättre "resultat".

Som debatten ser ut idag, inte minst på sociala medier, så beskylls polisen, och ofta enskilda poliser, för det lidande som försöken att öka verkställigheten genom kontroller i tunnelbanan innebär. Det är säkert så att enskilda poliser har gjort enstaka misstag och övertramp, exempelvis genom att kontrollera personer enbart baserat på utseende utan koppling till exempelvis plankning. I grunden handlar dock problemet självklart om de politiska beslut som ligger bakom både migrationsdomstolarnas ibland uppseendeväckande hårda domar och regeringens krav på ökad verkställighet. Om man vill ha ett annat samhälle så är det betydligt mer konstruktivt att verka för att ändra besluten än att ösa galla över dem som har till uppgift att verkställa dem. Dessutom leder bara excesserna i polishat som flödar i cyberrymden just nu till att polarisera och fördumma debatten. En sidoeffekt är även att det blir svårare för oss poliser att genomföra vårt grunduppdrag, hjälpa människor, bekämpa kriminalitet och öka tryggheten, när det sprids hatisk propaganda mot oss. Det drabbar inte bara poliser, utan samhället i stort.

Även om jag tycker att det är viktigt att försöka nyansera kritiken mot polisen i samband med den här diskussion och uppmärksamma det vanliga polishat som alltid följer med, så  vill jag återvända till mina åsikter om de ökade kontrollerna i syfte att hitta papperslösa och öka verkställigheten på av-/utvisningarna. För mig, både som polis och som människa, är det här dålig politik och dåliga prioriteringar som i praktiken går ut över många olika grupper. Svenskar med utländsk bakgrund känner sig diskriminerade och misstänkliggjorda. Polisen får svårare att arbeta. Brottsoffer som kunde fått hjälp om resurserna hade använts annorlunda drabbas av konsekvenserna av polisens ständiga resursbrist. Och slutligen, för att återvända dit jag började, människor varav en del faktiskt är skräckslagna inför risken att deras utvisningsbeslut kommer att verkställas får en ännu mycket svårare tillvaro.

25 kommentarer:

Martin 24 februari 2013 20:24  

Jag tycker det är anmärkningsvärt att en polis är av åsikten att det är okej att bryta mot vissa lagar. Vilka andra lagar får man bryta emot? Hastighetsbegränsningar? Bränna hemma? Ladda hem filmer och spel? Langa sprit?

Att du dessutom använder det påhittade ordet papperslös istället för det korrekta illegal invandrare är väldigt magstarkt. Jag hoppas att denna åsikt inte är representativ för den svenska poliskåren.

Anneli,  24 februari 2013 22:07  

Tack för ditt perspektiv, jag har saknat poliser själva i debatten.

Patrik,  25 februari 2013 00:57  

Martin (kommentaren ovan) vad är det som gör begreppet "illegal invandrare" korrekt?

Anonym,  25 februari 2013 09:33  

Klokt och välformulerat!

S. 25 februari 2013 10:56  

Bra skrivet!

Vad säger Martin (kommentaren ovan) om länken nedan?

http://folket.se/nyheter/flen/1.196646

Tänk själv,  25 februari 2013 18:10  

Martin i kommentarsfältet, vilket trams.

Juridik: En papperslös begår inget brott, i meningen att ingen domstol skulle kunna döma en av dem.
Det är inte heller olagligt att gömma flyktingar.
Däremot är det olagligt att göra ID-kontroller för att hitta papperslösa. Du som verkar värna så om lagar, lägg krutet på att kämpa mot dessa diskriminerande, klart olagliga kontroller.

Moral: Att som människa ha egen moral och stå upp för vad som är rätt, oavsett lagar, är positivt. Som polisMartin skriver ska det mycket till innan det blir en konflikt, men det är en sorgligt empatilös och hjärntvättad människa som blint följer -alla- lagar bara för att. Och lagar ändras vid behov.

Ekonomi: Asylsökande som gömmer sig i Sverige skadar ingen. De jobbar, för skitlöner, vilket gynnar näringslivet oerhört. Du kan knappast påstå att de tar bidrag eller på annat sätt kostar. Däremot är ett det ett fruktansvärt slöseri med polisens resurser att lägga dem på att leta efter papperslösa.

Empati: Ingen vill leva utanför systemet, det här är människor som flytt död, förföljelse och tortyr. Skaffa ett hjärta.

Anonym,  27 februari 2013 22:42  

En polis som inte ser det som sin roll att säkerställa att lagakraftvunna domar efterlevs ska inte vara verksam i polisyrket. Lämpligt att söka annan karriär som inte ställer dessa krav.

Karin,  27 februari 2013 23:07  

Så bra skrivet. Tack!

Claes,  27 februari 2013 23:36  

"Tänk själv" - mkt bra skrivet!

Kaki 27 februari 2013 23:42  

Tack för din klarsynta analys, skarpa penna och din empati.

Jakob 28 februari 2013 00:22  

Tack för inlägg. Man blir ju så klart väldigt nyfiken på hur pass representativ du är för polisväsendet i allmänhet men jag antar att det är sådana frågor som man aldrig får svaret på.

Anonym,  28 februari 2013 00:36  

Vad tycker Martin (inte martinfunderar-martin, utan martin som tyckte det var anmärkningsvärt att en polis är av åsikten att det är okej att bryta mot vissa lagar.") ex om de gamla lagarna om tvångssterilisering? Varför skulle en polis, likväl som vilken annan typ av medborgare inte kunna vara av åsikten att en lag bör ändras, förbättras eller bytas ut ifall man finner att det är något fel med lagen?

Till "martin-funderar"-Martin: Otroligt bra inlägg.

Pernilla Carlsson,  28 februari 2013 00:40  

Mycket intressant! Tack för din berättelse!

Anonym,  28 februari 2013 06:23  

Martin i kommentarsfältet:
Vad skulle du tycka om polisen nån gång ibland kom hem till dig och "kollade" så att du inte bränner hemma eller langar sprit, eftersom du "är i en statistisk grupp som gör sånt"?
Det vore ungefär samma kränkning som att kontrolleras bara för att man har ett "utländskt" utseende.

Martin funderar: Nyanserat och välskrivet!

/Erland

Anonym,  28 februari 2013 07:19  

Jag tycker också att detta är en bra text, trots att min utgångspunkt är mycket kritisk till polisen, eftersom jag känner till alltför många situationer där poliser har betett sig väldigt illa och haft ett uruselt bemötande av såväl brottsoffer som personer de vill kontrollera, gripa, deportera.

Jag håller med författaren att det yttersta ansvaret ligger hos politiker, men det finns ju nu alltför många vittnen om rasprofilering och ett mycket dåligt bemötande från polisers håll, när det gäller inre gränskontroller. Ansvaret för detta ligger hos polisen som helhet och är ett polisproblem, inte ett politikerproblem. Det kan inte reduceras till att enstaka poliser begår misstag. Jag skulle gärna vilja höra hur bloggaren tänker om detta

Anonym,  28 februari 2013 09:30  

Gammal artikel. Lagen har ändrats. Det är ett brott.
http://hagwall.wordpress.com/2013/02/24/det-ar-olagligt-att-vistas-olagligt-i-sverige/

Anonym,  28 februari 2013 10:43  

Det hoppas jag att han är.

Anonym,  28 februari 2013 18:52  

Till "tänk till"

håller med, förutom (som anonym ovan konstaterar) att det är olagligt att vistas i Sverige utan tillstånd!!

Om du har vistats utan papper i Sverige, men sedan på ett eller annat sätt får ett uppehållstillstånd, så utfärdas ett strafföreläggande mot dig i form av dagsböter, om du vägrar att betala dessa så går fallet vidare till domstol, vet dock inte vad följden skulle bli om man blev fälld av domstol, skulle förmodligen fortfarande ge dagsböter och inte fängelse, men det är inget som jag vet med säkerhet!

Detta vet jag med säkerhet då jag personligen har varit involverad i ett sådant fall, samt att jag har bekanta som varit med om liknande!

Björn Larsson,  28 februari 2013 21:55  

Härligt konstapel Bastian!

Anonym,  1 mars 2013 09:21  

"Det är säkert så att enskilda poliser har gjort enstaka misstag och övertramp, exempelvis genom att kontrollera personer enbart baserat på utseende utan koppling till exempelvis plankning."

Med den där logiken så får polisen alltså inte kontrollera någon...över...huvud...taget? Ja, om man just vid den tidpunkten inte kan koppla personen till brott? Det låter ju stabilt. Eller gäller logiken bara såna med "icke-svenskt" utseende? Det förklarar ju i så fall att man inte gått ut med signalementet på han i Sandviken som hoppat på småtjejer och försökt ta dom med sig.

Anonym,  1 mars 2013 12:09  

Hej,

Jag har så svårt att förstå hur människor i Sverige (som inte utsätts för diskriminerande kontroller av DET HÄR slaget, det vill säga) kan känna sig kritiska till polisen baserat på sina egna upplevelser. Det grundar sig någonstans i en förväntad kränkning, tror jag, alltså.

Jag har själv varit i kontakt med polisen vid flertalet tillfällen, både som brottsoffer och som medmänniska (som vill hjälpa någon) och har då möts av "sura miner" (om det är så jag vill tolka det). Och även som "förövare" (gällande "trafikbrott").

Jag har även, flera gånger i veckan, mött poliser i mitt tidigare yrke på ett härbärge - och har även där mött olika sorter av poliser.

Men oavsett vad som sagt eller gjorts - varför skulle jag skylla dem för något? Vad skulle det kunna handla om - egentligen? Jag tror att många som är kritiska till just "Polisen" har fel fokus.

Jag mötte en gång ett antal "sura" poliser i samband med att jag följt efter en rattfyllerist som krockat en bil in i ett visst föremål, och när poliserna kom springandes så var de "otrevliga".......men skulle de vara trevliga mot mig, där och då? Var det viktigt för mig att piketstyrkan stannade upp och hälsade? Var det deras skyldighet och min rättighet?

En annan gång, efter att jag bevittnat ett pågående inbrott hos min granne kom det flera "otrevliga" poliser. Vissa av dem verkade minst sagt trötta, så att säga. Det visade sig att de precis innan rånet skulle ha slutat sitt pass, men att larmet kom in före...de hade jobbat 24 timmar i sträck.............

Så kom igen alla rättighetskrävande, lättkränkta typer i det här landet.

Det vi ska stoppa är den skamliga jakten på de som saknar papper, men det stoppar vi inte genom att BLINT förolämpa, trakassera och utagera våra hämningar på poliser. Jakten på dessa stackars människor stoppar vi genom politiskt engagemang och eventuellt handgripliga hjälpinsatser...vilket är något vi inte kan kräva att poliser ska ansvara för!

Med vänliga hälsningar

/Calle

Anonym,  1 mars 2013 13:39  

"Adopterad Korean"

Det här är väl igentligen inget nytt med trakaserier inom svenska myndigheter. Ex, när jag kom tillbaka till sverige efter en klassresa, blev jag stoppad av tullen i Trelleborg och blev mer än utfrågad trots jag pratar flytande svenska och kunde förklara mig. Tulltjänstemannen trodde inte på mig ett enda dugg. Han påstod att jag olagligt tänkte komma in i Sverige. Mitt pass var bara nonsens för sådana kan man köpa och flytande svenska kan alla lära sig sade han. Han pratade på i 25 min, och pratade bara skit om mig och sådana som mig. Så han ville hålla kvar mig, men mina svenska klasskompisar och klassföreståndaren gjorde det omöjligt för honom att göra så. Låt gå för den här gången då sade han. Tänk på det här, alltså inget nytt bara ett nytt mediadrev.......

Martin 14 mars 2013 21:34  

Jag har inte varit inne här sedan jag skrev min första kommentar men de frågor som riktas mot mig får ju svar av andra kommentatorer lite senare.

Beträffande lagligheten så är det precis som anonym säger, olagligt att vistas i Sverige utan tillstånd. Sådant som är olagligt kan även kallas "illegalt", alltså är de så kallade "papperslösa" illegala invandrare.

Såhär står det i utlänningslagen 12kap §15;

"Beslut om avvisning eller utvisning som inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa ska verkställas snarast möjligt.

Innehåller ett beslut om avvisning eller utvisning en tidsfrist för frivillig avresa ska utlänningen lämna landet senast när tidsfristen löper ut. Om utlänningen inte lämnat landet när tidsfristen löpt ut eller om beslutet om tidsfrist för frivillig avresa dessförinnan upphävts enligt 14 a §, ska beslutet om avvisning eller utvisning verkställas snarast möjligt därefter. "

Det framgår rätt tydligt att man förväntas lämna landet efter ett avvisningsbeslut. Gör man inte det bryter man mot lagtexten och alltså begår man en olaglig handling.

Vidare kan man läsa 20 Kap §2;

"Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit."

Det lär finnas nästan 20 000 personer i Sverige med avvisningsbeslut, som gömmer sig för att undgå utvisning. Att samtliga dessa 20 000 skulle vara felbehandlade av migrationsverket och i själva verket är flyktingar på riktigt är otroligt naivt att tro och hela debatten blir därför så snedvriden.

Sedan när det gäller frågan om polisen skulle komma hem och kolla om jag brände sprit så är det en irrelevant fråga. Detta eftersom det inte finns någon misstanke om brott. På samma sätt tror jag inte för ett ögonblick att polisen helt slumpmässigt går fram till folk och kolla ID-handlingar. Däremot bör ju dessa kontroller vara en av flera man gör när man har anledning att misstänka att personen kan vara illegal. Exempel på detta är en person som plankar, åkar fast och sedan krävs på ID. Personen påstår sig inte ha ID, talar inte svenska och uppför sig inte som en person boende i Sverige. Då finns det anledning att misstänka att han eller hon inte har laglig rätt att vistas i Sverige och en kontroll görs. Det är inget som helst konstigt med detta. För att återkoppla till jämförelsen ovan så skulle jag, om jag blir tagen i en poliskontroll med bakluckan full med hembränt, såklart inte bli förvånad om polisen beslutar sig för att göra husrannsakan hemma hos mig, eftersom man då har anledning att misstänka att jag sysslar med hembränning.

Om dessa illegal "kostar något" eller inte är helt irrelevant. Om jag bränner hemma och dricker mitt eget hembrända så kostar jag inte något heller, trots det är det olagligt.

Martin 16 mars 2013 17:07  

Tack så mycket för alla uppskattande och intressanta kommentarer! Det må låta lite fånigt, men det är bra mycket roligare att skriva då man möts av en massa beröm och glada tillrop i kommentarsfältet. Jag ber om ursäkt för att det har tagit mig så lång tid att tacka er.

Nu till de specifika frågorna:
Anonym, 28 februari 2013 07:19
Jag har svårt att bedömma hur omfattande de övertramp och kränkningar du hänvisar till är, därför är det svårt för mig att svara. Jag har själv sett väldigt lite direkta fel då jag har jobbat, men jag har heller aldrig arbetat med riktade inre utlänningskontroller. Kommer dock inom kort att skriva en text som kanske delvis belyser varför det ibland blir fel (berörde förresten även det i min nya reva-text som finns ovan på denna bloggen).

Anonym, 1 mars 2013 09:21
Polisen behöver inte ha en skälig misstanke för att kontrollera personer, men kontrollen skall ske i samband med en tjänsteåtgärd.

Calle, tycker ändå att de borde ha varit trevliga mot dig...:-)

"Adopterad korean", både tråkigt och helt oacceptabelt att du blev utsatt för en rasistisk tulltjänsteman. Ni borde ha anmält honom. Dock knappast något man kan dra generella slutsatser ifrån.

Martin, du har uppenbarligen koll på lagstiftningen och rätt i en hel del av det du skriver. Det faktum att de som stannar kvar trots utvisningsbeslut begår ett brott ändrar dock inte det faktum att många av dem känner att deras liv förstörs om de utvisas. Sen är det för mig faktiskt en moralisk skillnad på brott som kränker och/eller går ut över andra och brott som inte gör det.

Martin 16 mars 2013 17:32  

@Martin

Självklart är det ett personligt nederlag för den som betalat en massa pengar för att låta sig smugglas till Sverige när deras asylhistoria inte bedöms som tillräckligt trovärdig. Det kan ju dock inte vara skäl nog att låta dem stanna, det blir ju helt befängt. Hela min poäng är ju att brottslingar skall eftersökas oavsett brottets karaktär inte utifrån hurvida det är synd om gärningsmannen eller inte.

Sen är det ju mer än bara ett brott, det handlar om en attityd till invandring. De som är emot REVA är ju oftast samma personer som förespråkar betydligt slappare asylregler generellt men ser här sin chans att angripa polisens metoder. Det bakomliggande syftet är ju dock att angripa allt som är till asylsökandes och illegala invandrares nackdel. Fri välfärd åt denna grupp är ett annat hårresande exempel på svenska godhetsapostlars naivitet och dumhet.

För övrigt rekommenderas följande artikel;

http://www.metro.se/skane/reva-kontroll-avslojade-sexslavar/EVHmcn!FoTnjPFQYCY/?utm_source=twitterfeed

"Den kritiken som framförts mot vårt arbete får ställas i relation till detta, är kränkningarna större än att tjejerna såldes som sexslavar, säger Leif Fransson, biträdande chef på gränspolisen i Malmö."

På samma sätt som blåskontroller av bilister kan avslöja annan kriminalitet så visar det sig att en mer effektiv jakt på illegala också avslöjar annat, som definitivt "går ut över andra".

/Martin, ej bloggägare

Skicka en kommentar