Förbud mot heltäckande slöja fel väg att gå

torsdag 22 april 2010

Belgien skulle idag ha lagstiftat emot heltäckande slöja, dvs nikab eller burka. Enligt lagförslaget skulle det bli belagt med böter eller fängelse upp till sju dagar att bära en heltäckande slöja offentligt. Omröstningen i det belgiska parlamentet blev aldrig av p.g.a. en regeringskris utlöst av konflikter emellan de fransktalande och flamländska delarna av landet, men lagförslaget kommer antagligen att gå igenom så fort frågan kommer upp, då det har brett stöd bland de belgiska parlamentarikerna.

Belgien skulle ha varit det första landet att lagstifta emot heltäckande slöja, men liknande lagar kan vara på väg i många andra europeiska länder. Bland annat har Farnkrikes president Sarkozy uttalat sig starkt för ett förbud, och även ledande politiker i Norge och Danmark vill se dylik lagstiftning.

Argumenten för ett förbud handlar oftast om att bekämpa det kvinnoförtryck som slöjan i många fall innebär. Men jämställdhetsivrandet kommer ofta ifrån de läger som normalt har lägst ambitioner i jämställdhetsfrågor, nationalistiska och högerinriktde partier, och blandas med tankar om att ett slöjförbud skulle motverka religiös fundamentalism och försvåra för terrordåd. Udden är naturligtvis mycket tydligt riktad mot islam. I jämförelse kan nämnas att en av Sveriges mest debattaktiva feminister, FIs Gudrun Schyman, är starkt kritisk till förbudet då hon anser att det bara ökar förtrycket av kvinnor.

Det finns mycket att säga om den här frågan, och jag har skrivit om den tidigare här på bloggen. Men ibland måste man upprepa sig lite... För att vara mycket tydlig, så skulle jag gärna vilja se en värld utan heltäckande slöjor, och faktiskt gärna helt utan slöjor som bärs "tvångsmässigt". För mig är det tydligt att traditionen att kvinnor tvingas att dölja hela eller delar av sin kropp har rötter i kulturella och religiösa patriarkala strukturer med kopplingar till så kallad "hederskultur" där det på något för mig obegripligt sätt blir syndigt för en kvinna att visa vissa delar av ansiktet eller kroppen. Självklart finns tendenser av samma tänkande även i kristen och västerländsk kultur, där nunnor bär dok och där kvinnor i vissa sammanhang har fått utstå missaktning för att de anses vara för tillgängliga eller provocerande. I dagens samhälle är dock dessa dogmatiska och förtryckande strukturer generellt sätt mycket kraftigare och farligare i kultursfärer som bland annat återfinns i delar av Mellanöstern, på Afrikas Horn, i Pakistan, m.fl. ställen och som ofta har kopplingar till islam.

Jag är visserligen säker på att det finns kvinnor som själva har valt att bära heltäckande slöja. Det kan röra sig om välutbildade kvinnor som upplever sig som både starka och fria, men som av religiösa eller kulturella skäl själva har valt att använda t.ex. nikab, i en familj där systern kanske bara använder hijab, den vanliga slöjan. Men jag tror ändå att de flesta kvinnor som bär heltäckande slöja gör det för att de upplever att de känner en social press eller ett tvång att göra det. Och även de som själva upplever att de bär sin heltäckande slöja självmant och fritt har naturligtvis påverkats av strukturer som är allt annat än jämställda då de gjort sitt val.

Det finns alltså ingen brist på argument för att vara skeptiskt till heltäckande slöjor som företeelse. Men sen är det en helt annan fråga om ett förbud vore ett konstruktivt sätt att hantera frågan. Jag tror inte det. För det första så föreligger det en grundläggande rättighet att klä sig som man vill. Argument om att man måste visa ansiktet i ett öppet samhälle (vilket t.ex. kom ifrån den svenske centerpartistiske riksdagsmannen Staffan Danielsson), eller att det skulle finnas risk för terrorism är så dåliga att de knappast är värda att bemötas. Det skall alltså till en väldigt konkret nytta (vad gäller kamp mot könsförtryck) med ett förbud för att det skall kännas motiverat. Och frågan är om det verkligen gör någon nytta. Det riskerar att helt enkelt upplevas som en attack på islam, vilket det också självklart är för många. I den belgiska debatten vill förespråkare förbjuda fler muslimska symboler än slöjan och muslimska ledare hävdar att förbudet kommer att radikalisera muslimer. Just risken att förbudet leder till ökad marginalisering av muslimer som grupp och en följande radikalisering känns väldigt tydligt. Dessutom riskerar det för de mest förtryckta kvinnorna innebära att de inte kommer ut alls längre.

Jag tror att en mycket mer konstruktiv väg framåt är att fortsätta jobba aktivt med jämställdhetsfrågor, även i invandrargrupper och att försöka säkerställa att ingen kvinna tvingas bära heltäckande slöja genom sociala och rättsliga åtgärder (ett sådant tvång borde kvalificera som grov kvinnofridskränkning och kunna lagföras). Om man dessutom kan föra en integrationspolitik där man kombinerar kamp mot diskriminiering och respekt för olika kulturella och religiösa bakgrunder med tydliga avståndstaganden ifrån sådana religiösa och kulturella värderingar som inte rimmar med vår moderna syn på mäsnkliga rättigheter, så kanske man dessutom succesivt kan vända radikalisering till sekularisering och upplysning, och då försvinner förhoppningsvis problemet av sig självt på längre sikt

2 kommentarer:

Sara,  23 april 2010 22:08  

Jag tror också, som du skriver, att ett förbud är helt fel väg att gå. Att det leder till ökad radikalisering är troligt, då det blir det första lagen som riktar sig helt och hållet mot en specifik grupp människor (muslimer).
Att det egentligen inte står något alls i Koranen om att slöjan ska täcka annat än hår och hals förhindrar inte folk från att både frivilligt, men även under övertalning/tvång få sina systrar/fruar/barn att ta på sig den.
Jag tror att det finns en trend där vissa anser att de som har på sig niqaben är "bättre" muslimer än de kvinnor som "bara" bär vanlig slöja eller ingenting alls. Detta lite som katolska präster som genom sin uppoffring (att avstå från sex) då anser sig stå närmare Gud än andra människor.
En annan risk med förbudet kan bli, som du skriver, att flertalet kvinnor då blir helt isolerade och inte kan/får/vill gå ut alls...

Jag tror att det här är ett problem som kan hanteras på andra sätt; till exempel genom bättre och mer riktad information, kanske genom att starta diskussionsgrupper och liknande forum enbart för kvinnor i olika områden (t.ex. storstäder och deras förorter). Något viktigt är även att fortsätta kampen för ökad jämställdhet för att stärka kvinnors position i samhället (detta gäller inte bara bland "niqab-bärande" kvinnor, utan i allmänhet).
Men att försöka lösa problemet genom ett totalförbud är bara idiotiskt. Då kanske man löser ett problem, men skapar tio nya!

Martin 24 april 2010 19:26  

Ännu en anonym kommentar via mail...

”Jag är inne på samma tanke med att ett förbud inte skulle främja kvinnans situation utan snarare kunna öka ett förtryck. Ett förbud skulle kunna innebära att den kvinna som antingen måste bära slöja eller varken vill eller kan tänka sig att gå utan, förpassas till hemmet. Hon skulle då dömas till en skuggtillvaro med utanförskap… och kriminalitet? Konstapeln, en fråga: skulle ett förbud innebära att den kvinna som bär slöja offentligt klassas som kriminell? (och då ”jämställas” med till exempel den notoriske fortköraren)

Är enig i resonemanget om att det är mycket möjligt att en kvinna som anser att hon frivilligt bär sin heltäckande slöja har socialiserats in i en kultur och därför inte upplever ett förtryck. Hon kan alltså anse att det skulle vara onaturligt att inte vilja bära slöjan.

Jag tror att det är viktigt att reflektera över att det är vi, med ett ”västerländskt tankesätt”, som upplever att en heltäckande slöja skulle vara en form av kvinnoförtryck. Det är fullt möjligt att den som bär slöjan inte gör det. Det är därför viktigt att vara medveten om att ett ”västerländskt tankesätt” är skapat utifrån ett ”västerländskt leverne”. Att använda samma tänkesätt på en helt annan kontext skulle vara nästan lika dumt som att kalla Carl von Linné och andra gamla vetenskapsmän för rasister på grund av att de för några hundra år sedan hade teorier om olika människoraser, mätte och jämförde skallar och allt vad de nu gjorde. De hade naturligt nog inte samma kunskap då som vi har nu. Vi bör alltså inte använda ett tankesätt som hör hemma i en specifik kontext på en helt annan och sedan tolka resultatet fördömande.

Jag vill även lyfta fram att det kan finnas stolthet i att bära en heltäckande slöja. Nu är jag inte helt inläst på hur och när slöjan används. Men är det inte så att flickor vanligtvis inte använder slöja? Om det är så bör det finnas en avgörande punkt när den ska börja användas. Jag kan tänka mig att första blödningen, en viss ålder eller vid inträdande i äktenskap skulle kunna var sådana tidpunkter. Det kan då alltså vara så att en flicka ser fram emot den dag då hon får börja bära slöja och sedan bär den med stolthet.

En jämförelse: i dagens svenska samhälle bärs folkdräkt enbart vid speciella tillfällen (till exempel midsommar, nationaldagen och vid folkdans och spelmansstämmor). Men om vi går tillbaka X antal år i tiden så bars dräkten dagligen. Hur dräkten skulle bäras styrdes av den kyrkliga almanackan. I alla fall, den ogifta kvinnan kunde bära håret fritt och gå barhuvad. Men om hon var gift skulle hon bära hätta eller huvudduk som ett tecken på att hon hade en man. Det kan alltså vara möjligt att kvinnan bar sin hätta eller huvudduk med stolthet eftersom det visade på att en man velat gifta sig med henne.

Samtidigt som jag anser att en kvinna själv bör få avgöra om hon vill bära heltäckande slöja, är jag tacksam över att vara uppvuxen och leva i ett samhälle där det inte är kultur (som kvinna) att bära någon form av slöja. Och där en kvinna är tillåten att gå i kort-kort och sola toppless om hon vill”

Nu till mina (Martins) svar... Först vill jag tacka för kommentaren och uppmana dig till att skriva direkt här istället för att maila till mig :-). Angående resonemanget om stolthet att bära slöja för att visa att man är vuxen, eller har blivit vald av en man, så tror jag att det är viktigt att markera att även om det i enstaka fall kan vara så, så är den stoltheten en del av ett patriarkaliskt kontext där flickor anses behöva skyla sig då de har blivit "vuxna" eller då de har gift sig. Dessutom kan jag säga att många t.ex. somaliska barn har slöja långt innan de kan ha fått sin första menstruation. Och det är just när barn har slöja som jag blir mest upprörd, och där kan jag också tänka mig ett totalt förbud.

Men för vuxna tycker jag som Sara, att diskussion och upplysning om t.ex. jämställdhetsfrågor är den bästa vägen framåt.

Skicka en kommentar