Dags att förbjuda barnafödande?

onsdag 3 november 2010

Inte helt oväntat, så har Sverigedemokraterna varit i fokus i partiledardebatten idag. Det var knappast förvånande att Jimmie Åkesson i sitt anförande i princip ville lösa alla samhällsproblem med en minskad invandring. Enligt SDs sätt att se på invandrare så är de antingen en belastning för Sverige eftersom de är arbetslösa och går på bidrag, eller så tar de jobb ifrån de, enligt SDs definition, riktiga svenskarna. Det är inte lätt att behaga SD om man har någon form av invandrarbakgrund...

Lyckligtvis bemöter samtliga övriga partier SDs främlingsfientliga retorik. Alla retoriska grepp är dock inte lika lyckade. Mona Sahlin, som i vissa meningsutbyten på ett föredömligt sätt hanterade Jimmie Åkesson, hävdade att SD är en "osvensk" företeelse. Det sättet att argumentera, som dessvärre är ganska vanligt, blir för mig obegripligt. Debatten borde ju inte handla om vad som är mest "svenskt". SD kan med belägg hävda att de är mer "svenska" än de invandrargrupper som de utser till syndabockar för allt ont i landet, de har om inte annat funnits här mycket längre. Och främlingsfientlighet är knappast en ny företeelse i Sverige heller. Det är dock totalt irrelevant vem som är "svenskast", det som är relevant är vad som är sant, vad som är moraliskt rätt och vad som är bra för Sverige nu och i framtiden. Här använde Lars Ohly, en politiker som jag annars har svårt för, ett enligt mig lysande retoriskt knep. Han drog parallellen emellan invandrare och nyfödda barn, och konstaterade att ett barn innebär en enorm konstnad för samhället innan det kan börja arbeta och bidra, så med SDs argumentation borde även barnafödandet stoppas... Tilläggas kan även att alla nya ungdomar som vill in på arbetsmarknaden enligt samma synsätt "tar jobben" ifrån de äldre som redan tidigare stod till arbetsmarknadens förfogande.

De enkla invändningarna som finns mot att stoppa barnafödandet gäller även invandringen. Antalet jobb som finns i samhället är aldrig statiskt, nya människor kan skapa nya jobb. Detta borde vara helt självklart, hur skulle annars resten av världen, där människor lever mångdubbelt fler på samma yta som i Sverige, kunna hålla sina befolkningar i arbete och sin välfärd på fötter. Dessutom, för att kunna ta hand om en åldrande befolkning och finansiera dess pensioner behöver vi fler människor i arbete, inte färre. Slutligen, det vore moraliskt förkastligt och otänkbart att stoppa barnafödande. På samma sätt anser jag att det vore moraliskt förkastligt att förvägra människor som lämnar svåra förhållanden möjligheten att påbörja ett nytt liv i vårt trygga land.

Jimmie Åkesson är en duktig och slipad debattör, och han fick in en del skickliga kontringar på de andra partiledarna. Som bäst är han när han stenhårt håller sig till den nya fasad som SD har byggt upp, där de enbart är kritiska till integrationspolitiken och inte till invandrarna i sig. Dessvärre, för honom, så faller fasaden med jämna mellanrum, och främlingsfientligheten som finns bakom visar sig tydligt. Ett sådant exempel, som påpekades av Mona Sahlin, är att SD kallar de flyktingar som finns i närområdena till de länder ifrån vilka de flytt för "verkliga" flyktingar, implicerandes att de som finns i Sverige inte är det. Här blir det tydligt vad det egentligen handlar om, att peka ut flyktingar i Sverige som lurendrejare och parasiter och att skapa motsättningar emellan de grupper som SD definierar som "invandrare" och "svenskar". Det är olyckligt att SD numera kan göra det ifrån riksdagens podium, men det är betryggande att de inte får något gehör för sin politik ifrån något av de övriga riksdagspartierna.

11 kommentarer:

Anonym,  3 november 2010 14:31  

Jag är dock böjd att i just detta fall köpa en del av SD's retorik. De som "verkligen" flyr. Hamnar ofta i närliggande länder. Det måste inte innebära att man automatiskt omdefinierar alla flyktingar i sverige som motsatsen.

Ett enkelt sätt att kolla det vore ju att se vilka som åker på semester i hemlandet. Om du verkligen är flykting, och ditt liv är i fara i hemlandet... så är det rätt osannolikt att man reser dit flera månader om året. När man i Danmark kontrollerade detta så visade det sig att det var en hel del "flyktingar" som så fort de fått uppehållstillstånd omedelbart åkte hem på långa semestrar.

Så det är klart att det även i Sverige förekommer såväl äkta som ekonomiska flyktingar. De som verkligen är flyktingar ska vi naturligtvis skydda, det är vår mänskliga plikt. De andra däremot... är jag inte helt säker på, för hur skall man ställa sig till någon som kommer hit under falska premisser?

Anonym,  3 november 2010 15:33  

Jag kan bara säga att kommentaren från Anonym,3 november 2010 14:31 är tyvärr den tråkiga verkligheten.

Det är enbart SD som lyckats belysa fakta om den massiva invandringen av ekonomiska flyktingar!
SD opponerar sig inte mot äkta flyktingar!

Det blir en het potatis när den nya sorten av flyktingar flyr muslimska länder, där de är förföljda för att de är kristna...
Nu har al-Qaeda proklamerat krig mot kristna i de egna muslimska länderna!!! http://www.euronews.net/2010/11/01/al-qaeda-claims-attack-on-baghdad-church/

Jag står för det jag påstår - har nämligen "insider" kunskap i ämnet!

Martin 3 november 2010 23:57  

För det första är naturligtvis inte alla invandrare i Sverige flyktingar. Sen finns det självklart människor som försöker lura systemen, det kommer det alltid att finnas. Problemet med Åkessons resonemang är som sagt att han i princip stämplar alla flyktingar som bluffare, vilket är ett retoriskt knep för att nedvärdera och skuldbelägga. Och att SD inte opponerar sig mot "äkta flyktingar" är helt enkelt inte sant.

Anonym,  4 november 2010 11:28  

"...Och att SD inte opponerar sig mot "äkta flyktingar" är helt enkelt inte sant."

Du säkert har noterat att många SD-medlemmar är själva invandrare (flyktingar), eller har du missat det?
Då frågar jag dig varför opponerar de sig inte att jag fick asyl i landet? Kanske jag skulle opponera mig mot mottagningen i Sverige...

Jag kom med en chartrat flygplan direkt till en flyktingförläggning.
Mottagningen var omänskligt - mina kläder brändes och jag genomgick DESINFEKTERING med DDT!!!!

Av de 200 som kom med planet, kom det fram efter ett par veckor att 182(!) var låtsas flyktingar - plus en polsk agent!

Eftersom jag kom som statslös så "låtsas flyktingar" vågar avslöja att de har kommit med falska uppgifter.
Jag slutade att tolka/översätta för myndigheterna när "låtsas flyktingar" ställde krav att jag skall ljuga för deras skull.

Jag står för det jag påstår - har "insider" kunskap i ämnet!

Martin 4 november 2010 16:54  

Visst har jag noterat att det finns SD-medlemmar med utländsk bakgrund, även om jag har svårt att förstå det, med tanke på att SD använder en retorik som skuldbelägger alla med invandrarbakgrund. Jag håller med dig om att flyktingmottagandet många gånger har varit undermåligt, men det lär bli betydligt värre om SD får inflytande. Ta gärna reda på hur mycket pengar de vill spendera på ett humant flyktingmottagande. Självklart tror jag på dig när du säger att du har första-hands kunskap om att många kommer med falska uppgifter. Och visst är det ett problem. Men det ändrar inte mina grundläggande åsikter i frågan.

Johan,  5 november 2010 11:14  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym,  6 november 2010 13:18  

Vem/Vad är "ZOG" som som Johan nämnde?

Martin 6 november 2010 18:29  

Zionist Ockupation Government, ett djupt antisemtiskt konspirationsteoretiskt uttryck som syftar till att markera att sionisterna/judarna egentligen styr landet ifråga. För mig var det första gången som jag har kallats för sionist... Och för egen del kunde jag ha haft kvar inlägget, men många skulle med rätta uppfatta det som kränkande.

Anonym,  9 november 2010 08:39  

Nu lever vi inte under kala krigets skugga som skulle vara begripligt med att man använder sig av konspirationer för att nå sina mål.

Fast dagens SEKUND snabba informationsspridning tjänar i den nya sortens krig - desinformations propaganda.

Med andra ord, ZOG är i praktiken som "Sions vises protokoll", alltså en antisemitisk förfalskning.
Sions vises protokoll utger sig för att härröra från sionistkongressen i Basel 1897 och beskriver hur judarna tänker förinta kristenheten, bl.a. genom att sprida epidemier.

Denna protokoll publicerades 1905 i en bok utgiven av ryska hemliga polisen för att hetsa till jude pogromer.
Detta är plagiat av en äldre pamflett, riktad mot Napoleon III.
Inom nazismen hade protokollet en central roll.

Det som är frapperande i det hela är även beskyllningarna att judarna dödade Jesus..., alltså en JUDE som grundat en ny religion!

För det var det första gången som du har kallats för sionist är förmodligen bevis att du vidrörde vid sanningen som sådana som Johan har svårt att svälja.

Jag har samma erfarenhet att bli kallad jude älskare, när jag nämner obekväma fakta.
Det är svårt att låta bli fakta (sanningen) även om man får hattreaktioner.
Hur som helst jag tänker bli skrämd och vara tyst!

Anonym,  17 september 2012 10:55  

Stoppa Barnafödandet är en utmärkt ide för att minska världens befolkning,och framförallt så skall detta ske i alla monoteistiska länder där kristianism och islamism härjar.Katolska kyrkan skall bannlysas och dess fundamentalistiska värdegrund skall förbjudas.
Jesus-Kristus och Mohammed-kulturen skall stoppas,eftersom den värnar om förtyck mot allt i sin väg. Och om Europa slutar med att leverera vapen och kriga mot övriga världen,så blir det heller inga flyktingar som måste söka skydd i väst. 4 miljarder människor räcker gott och väl,och ett botemedel mot åldrandet skall forskas fram med humana embryonala stamceller. Bibeln skall förintas,för det är världens vidrigaste skitbok,som bara lär ut våld och förtryck.

Martin 7 oktober 2012 23:12  

Oj, jag är visserligen religionskritisk själv, men här verkar jag ligga i lä...

Skicka en kommentar