Det går framåt

torsdag 4 november 2010

Jag var och lyssnade på en presentation av UNDPs Human Development Report (HDI) i Rosenbads konferenscenter under eftermiddagen. Det finns naturligtvis mycket att säga om rapporten, men här nöjer jag mig med att konstatera att enligt rapporten så har utvecklingen gått framåt kraftigt i nästan hela världen sedan man började mäta, för 40 år sedan. Endast tre av de länder som utvärderats, vilket är en stor del av alla världens stater, har haft en negativ utveckling sedan 1970 enligt indexet (samtliga ligger i södra Afrika). Slutligen så gjorde den UD-chef som deltog i panelen en intressant "spaning" efter det välkända P1-programmets modell där han förutspådde att en allt större del av världens bistånd skulle komma att kanaliseras genom internationella organisationer och multilaterala kanaler.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar