"Mental härdsmälta"

torsdag 21 april 2011

Jag har tidigare skrivit om ärendet med 23-åringen som dog för att ingen ambulans skickades till honom trots att han ringde och vädjade om hjälp. I det inlägget resonerar jag kring att det kan vara ett svårt och stressigt jobb att bedöma och prioritera mellan olika inkommande ärenden, men att det inte finns utrymme för fel när det handlar om liv och död. Efter att ha läst utskriften av samtalet mellan 23-åringen och den manlige sköterska på SOS Alarm som talade med honom har jag ännu svårare att förstå hur operatören tänkte. Det verkar som att han tidigt bestämde sig för att den inringande mannen inte var i behov av en ambulans, och sen fortsatte att tolka all ny information på ett sätt som befäster den uppfattningen. Även om man misstänker att det kan finnas risk för att en person är psykiskt sjuk och att det är en delförklaring till dennes rop på hjälp, så är det helt obegripligt att man väljer att medvetet ignorera hans vädjan. Det verkar nästan som om det hade blivit prestige i ärendet för sjuksköterskans skull. 23-åringens anhöriga beskrev det som "mental härdsmälta", och det känns som en bra beskrivning. Speciellt obegripligt blir det om man som jag vet hur många relativt bagatellartade ärenden som ambulans faktiskt skickas på, bara för säkerhets skull (som sig bör). Som 23-åringens anhöriga också konstaterar, så är dock det viktiga nu att se vilka lärdomar man kan dra för att något sånt här aldrig får ske igen. Och vad gäller den personal som har att handskas med ärenden där det kan gälla liv eller död, så är just förmågan att prestigelöst kunna ta in ny information och omvärdera tidigare slutsatser centrala för att inte fastna i ett felaktigt beslut.

Tillägg: SOS Alarms VD säger att tragedin beror på "ett mänskligt misstag" och inte på ett fel i rutinerna. Det är möjligt, men det är bra att händelsen inte bara utreds internt, utan även av socialstyrelsen och polisen.

Nytt tillägg: 23-åringens familj accepterar inte SOS Alarms förklaring att det endast rör sig om ett mänskligt misstag av den aktuella sköterskan. De lyfter bland annat fram att ingen utredning startades om 23-åringens död förrän familjen själva började gräva i frågan. Händelsen i sig, det faktum att ingen utredning startades förrän de insåg att ärendet skulle granskas, och alla berättelser ifrån människor som inte fått den hjälp de behöver då de ringt 112 målar för mig upp en bild av en verksamhet som inte fungerar som den skall. Eftersom mottagandet av nödsamtal är en grundläggande samhällsfunktion är det mycket allvarligt. En fråga är om den överhuvudtaget borde vara privatiserad, med det får behandlas i ett annat inlägg. Det är bra att det blir en offentlig diskussion kring ämnet (även om det är tråkigt att det också leder till hatkampanjer och meningslösa hot). Förhoppningsvis utmynnar det i en bättre fungerande nödberedskap, vilket är precis det som 23-åringens familj hoppas på.

Tillägg 2011-07-29:
Sjuksköterskan som vägrade att skicka en ambulans åtalas nu för grovt vållande till annans död. Den avlidnes familj är inte ute efter hämnd, men åtalet torde ändå vara en del i den upprättelse som de vill ha och förtjänar.

7 kommentarer:

Anonym,  21 april 2011 13:23  

Tråkigt! Jag kan inte säga något mer än att det, att döma av samtalet, var uppenbart att 23-åringen behövde hjälp. Nej usch, hemskt...

//

Anonym,  22 april 2011 01:13  

Det är inte bara ambulans o bara en persion som gör fel det är hela organisationen.

Jag hadde hjärtsvikt o kunde inte andas de tyckte att jag skulle ta taxi...
De sände ambulans efter att jag var tvungen att mordhota personalen.
En mentalt störd knarkare försöker ta sig in i lägneheten jag ringer efter polis ...
o jag har fortfarande inte sett till polisen efter mer än fem år.
Jag var tvungen att ta hand om problemet med kökskniven o en rörbit.


Givetvis kommer det inte att bli något straff för felen som begås av SOS
vill man ha rättvisa måste man själv se till at den skipas på en mörk bakgata.

Bo Sundbäck 22 april 2011 19:37  

Det som har hänt är rent bedrövligt! Vad händer med normal empatisk förmåga här i landet...? Är det även en empatisk härdsmälta vi upplever..?

Inte bara detta, förfärliga, ignoranta misstag.
0-klassningar i sjukförsäkringen, "tiggeri"-lag (förbud) i Sala...m.m..

Vart är vi på väg...?

Martin 23 april 2011 23:10  

Ja, hemskt är det definitivt! Sen, vad gäller den andra kommentaren, så är det varken ok att mordhota någon för att få hjälp eller att "skipa rättvisa" på en mörk bakgata, men det tror jag att du själv vet... Även om man inte får det stöd man behöver och har rätt till.

Bo, jag håller med om att sjukförsäkringsreformen har lett till en del absurda, omänskliga utförsäkringar, och jag håller även med om att förslaget om att förbjuda tiggeri i Sala är riktigt dumt, men jag tror ändå inte att det finns särskilt stora samband emellan alla dessa dumheter. Jag tror inte att samhället i sin helhet går igenom en "empatisk härdsmälta" även om det görs riktigt oempatiska saker.

Anonym,  24 april 2011 08:52  

Tror inte att SOS själva visste om sambandet mellan larmen, man har inget system som visar om man haft ärenden på samma adress tidigare.
Normalt byter man personal kl 07 så den personal som arbetat under tidiga morgonen när 23 åringen ringde 112 lär ha slutat och den pågående personal som tog emot grannen larm vid 08 tiden hade givetvis ingen aning om att man haft samtal från samma adress tidigare. För dem liksom för ambulanspersonalen som kom till platsen så såg det troligen bara ut som ett tragiskt dödsfall.

Anonym,  25 april 2011 12:05  

Du beskriver det väldigt bra !
" att han tidigt bestämde sig för att den inringande mannen inte var i behov av en ambulans, och sen fortsatte att tolka all ny information på ett sätt som befäster den uppfattningen".

Det här är något som jag tror händer ständigt framförallt inom vården. Och någonstans kan man nog inte komma ifrån att göra en första kategorisering. t.ex - " Det låter som en ångestatttack, har han druckit?" Frågan är väl hur man ska behålla sin intuition och samtidigt vara öppen för att 1. "Jag kan ha fel" och 2. "Det finns inget som säger att berusade eller personer med ångest är mindre drabbade av andra saker". Något slående i samtalet är också att SSK inte är det minsta nyfiken, en rad frågor förblir obesvarade. Hur länge har det känns så här, på vilket sätt gör det ont o.s.v. - Jag förutsätter(eller hoppas åtm) att man har löpande vidareutbildning med riktiga fall och svåra bedömningar. Sen hoppas jag att man inte har konstiga styrmedel (t.ex att per arbetspass ha minst 40 samtal om max 5 minuter varav max 50% ska leda till anrop) (har en känsla av att svenska myndigheter älskar den typen av "effektiviseringsmål")

Emils föräldrars ide var vettig tycker jag. Låt den som visar sig inte medicinskt motiverad betala åtminstonde en del av utryckningskostnaden? (Sen är säkert kravrutinen för detta administrativt krånglig och dyr).
En kontroversiell idè är kanske att också ha en dator som medbedömmare. Denna kan vara programmerad att reagera på ord,fraser, ibland föreslå frågor och i det fall operatören beslutar att inte sända hjälp varna för om den tycker annorlunda. Människan har intuitionen och sista ordet medan en dator ofta är rationellare när det finns många variablar.

Sen tror jag att om primärvården inkl öpenpsykiatrin fungerade bättre, humanare och att primärvården faktiskt var nyfikna och tog sig tid för patienterna, så skulle trycket på SOS alarm minska och felbedömningar minska...

//Anna

Martin 26 april 2011 13:22  

"Anonym", även om SOS byter operatör så måste det väl ändå finnas lagrat i deras händelseloggar vad som har skett på en adress? Allt annat vore ju vansinne. I systemet som polisens LKC-operatörer använder är allt spårbart och tillgängligt via adress. Sen var väl mannen redan död då de bytte skift på morgonen, så bytet lär inte ha påverkat utgången.

Anna, tack för din långa och innehållsrika kommentar! Jag håller egentligen med dig om nästan allt som du skriver. Vad gäller styrmedel för operatörerna, så hoppas jag verkligen att det inte förekommer. Hade det gjort det, så hade det nog kommit ut. Det var ju inte så länge sedan som en person dog efter kontakt med sjukvårdsupplysningen och det då framkom att det privata företaget (som nu vunnit upphandlingar över likaledes privata SOS Alarm om 112-samtalen) hade precis sådana mål... Vad gäller att kunna bötfälla folk, så borde det redan vara möjligt enligt brottet "Falskt larm". Tror man dock själv att man är i behov av hjälp finns inget uppsåt... Sen tror jag också att bättre förebyggande vård skulle vara både mer humant och bättre samhällsekonomiskt.

Skicka en kommentar