Fadime och hedersvåldet

onsdag 18 januari 2012

Det är nu tio år sedan Fadime Sahindal mördades. Det har väckt liv i en nödvändig debatt om hederskultur, hedersvåld och hedersmord på nätforum som Newsmill och Twitter, och Fryshuset arrangerar en minnesdag. Kunskapen om hedersproblematiken är större idag än när Fadime mördades, mycket tack vare personer som Sara Mohammad ifrån föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" och debattörer som Bahareh Andersson. Trots det så förekommer det fortfarande närmast sanslöst dumma argument om att termen i sig rasistisk, främst ifrån sfärerna kring vänsterpartiet och feministiskt initiativ. Även personer som har en viss insikt i vad hederskultur innebär och som förstår att det rör sig om ett helt annat fenomen än "vanligt" relationsvåld tenderar att vara försiktiga och flata i sin kritik och sina ställningstaganden, av risk för att uppfattas som trångsynta, eller ännu värre, rasistiska. Det är skamligt, och ett svek mot de personer som utsätts för den här sortens förtryck. Jag blev själv idag inspirerad att skriva om ämnet efter att ha läst Sakine Madons intervju med Sara Mohammad, vilket resulterade i en egen artikel på Newsmill.

Det är dock fortfarande förvånansvärt tyst på de stora svenska tidningarna. Förhoppningsvis kommer det att skrivas mer om ämnet då den 21 januari, 10-årsdagen av mordet på Fadime, närmar sig. Det behövs. För att samhället i form av rättssystem, socialtjänst, skola, mm skall ta de krafttag som krävs för att hjälpa de tiotusentals ungdomar som lever med förtrycket och ofriheten ständigt närvarande så måste även media driva på med ett betydligt aktivare opinionsbildande arbete. Veckans serie samtal i P1:s Tendens är dock en mycket bra start

Jag hoppas under veckan att kunna lägga till referenser till tidningsartiklar nedan...:

Första tillägget är inte en tidningsartikel utan en Newsmill-text av Bam Björling. Läs! Den visar väldigt tydligt hur det rådande feministiska och anti-rasistiska kulturrelativistiska paradigmet vad gäller mäns våld mot kvinnor och hedersvåld i praktiken svek och saboterade för hedersförföljda.

Tillägg 2012-01-212:
Idag är det på dagen 10 år sedan mordet på Fadime. De stora medierna börjar nu komma igång, se artiklarna nedan om Fadime och hederskulturen:

Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan
Gulan Avci, Folkpartiet, på SVT Debatt
Dilsa Demirbag Sten, debattör och skribent bl.a. på DN
Anders Lindberg, Aftonbladet
Maja Hagerman i DN

Symptomatiskt är att de starkaste och tydligaste rösterna ofta kommer ifrån kvinnor med rötter i delar av världen där hederskultur är vanligare och mer utbrett.

Debatten fortsätter även på Newsmill

Avslutningsvis en uppmaning ifrån journalisten Katarina Wennstam att utredning av dödsfall med så kallade "balkongflickor" måste ske mer proffessionellt, utan att hämmas av rädsla för att trampa folk eller grupper på tårna (men naturligtvis med respekt för dem man har att göra med och utan att dra förhastade slutsatser). Som polis kunde jag inte hålla med mer.

11 kommentarer:

katja 19 januari 2012 08:51  

Ett klokt inlägg Martin. Medvetenheten om hedersförtryck har ökat sedan Fadime mördades och det finns idag ett tämligen bra samhällsskydd för individer som är direkt hotade. Ändå återstår fortfarande mycket att göra, bl a att lagstifta mot tvångsäktenskap (där vi i Sverige ligger efter t ex. Norge). Alla dessa frågor kommer att diskuteras på Fryshuset fredag 20 jan kl 9 - 14 då vår verksamhet Elektra & Fadimes minnesfond arrangerar Fadimedagen. En dag som kommer att hylla hennes mod, styrka o aktörsskap i kampen mot hedersförtryck.

Eshi 19 januari 2012 11:19  

Bra Martin, jäkligt bra!!!
Feghet och rejäl dos av okunskap och rädsla är komponent som sätter stopp för att folk överhuvudtaget ska våga ta till sig nödvändig kunskap om "hederskulturens problematik".
Jag har för tio år sedan startat ett projekt för att hjälpa och stötta unga kvinnor och män som lever med hederskulturen varje dag vid sin sida.... MEN fick inget stöd, fick istället "rasistiskt påstående, det har inget med kultur, mentalitet och tradition att göra..." och det mest idiotiska av det hela att man likställer hederskulturen, psykiska och fykiska förtrycket/våldet med "vanligt" relationsvåld eller "barnagan".
Ja, så luften gick ur mig och jag lade ner.
Men börjar starkt fundera på att sätta igång på nytt!!!

Eshi

Anonym,  19 januari 2012 14:22  

Martin, F!-artikeln du länkar till säger ingenstans att hedersbegreppet är rasistiskt. Det är bara i Eva Britt svenssons artikel som det påståendet görs. Den stora skillnaden mellan hedersvåld och annat relationsvåld är att det vid hedersvåld inbegriper en större grupp personers aktiva deltagande eller passiva medgivande till fördömandet av offret och våldet utifrån tanken att deras heder är beroende av offrets beteende, medan det vid annat relationsvåld oftast inbegriper en förövare som inte alls eller inte med samma tydlighet uttrycker samma hederstänkande. Det finns en skillnad vad gäller systematik i form av hur det organiseras, och det är viktigt att ta fasta på. Men, som Eva Britt svensson menar så kan även den ensamma infödda svenska våldsutövaren drivas av viljan att kontrollera offrets beteende, sexualitet eller av svartsjuka. Huruvida förövaren sätter ett samband mellan kontrollen av offret och den egna hedern är en empirisk fråga. Vi kan bara säga att det inte uttrycks offentligt på samma vis. Det är åtminstone inget som framkommer i medias rapportering av mord och misshandel i nära relationer och inget jag vet har studerats närmare. Det vore intressant att veta. Men vi kan inte utesluta hederstänk hos den enskilde förövraren. Viktigt är att både F! och Vänstern trots deras problematisering och kritik av hedersbegreppet, anser att hedersvåld ska bekämpas lika mycket som annat relationsvåld. Det är snarare F! och Vänstern som i högre grad är andra uppmärksammat de hbtq-personer som drabbats av det som deras meningsmotståndare kallar hedersvåld. Vilket får mig att minnas filmen Billy Elliot om en pojke som vill dansa ballet men tvingas boxas för att....ja vad tror ni? En fantastisk film som visar på tankemönster som det ännu finns spår av även hos upplysta västerlänningar. Men annars tycker jag att vänstern och F! inte hade behövt kritisera hedersbegreppet i sig. Det går ju att, och måste, kompletteras med alla de andra föreställningar som motiverar våld i nära relationer. Det hade inte hindrat dom från att kritisera hur hedersvåldsbegreppet används i praktiken av en del som vill dra allt som har det minsta med muslimer eller mellanöstern över en kam. Men så sker ju med så många andra begrepp utan att de överges.

Och till Eshi vill jag säga: Kör på och samarbeta med andra som redan arbetar med frågorna.

/Niclas

Anonym,  19 januari 2012 17:58  

Martin, får jag rekommendera två texter ur antologin "Våldets topografier. Betraktelser över makt och motstånd" som jag imorgon lämnar tillbaka till Riksdagsbiblioteket i Gamla stan.

Sociologen Minoo Alinias text "Den jämställda rasismen och de barbariska invandrarna: "Hedersvåld", kultur och skillnadens politik"

Statsvetarens Marcus Lundgrens "Diskurser om mansvåld. Reflektioner från en spegel" (som har ett avsnitt om heders våld men också ett intressant avsnitt om polisens förundersökningar av våldtäktsanmälningar)

Bägge texterna problematiserar debatten om hedersvåld och pekar på vad den osynliggör.

Niclas

Martin 19 januari 2012 21:42  

Tack Katja! Och lycka till med Fadimedagen! Tur att Elektra finns! Hade varit intressant att komma, men jag jobbar dagpass imorgon..

Och tack du med Eshi! Jag håller med Niclas, kör på igen! Fast i lagom takt du har ju en del att göra som det är redan...

Niclas, tack för dina tankar. Du är uppenbart påläst på och insatt i ämnet. Jag tycker ändå att det finns ett stort problem i hur vissa vänster/feministiska grupper ansträngt försöker klumpa ihop hedersvåld och relationsvåld på ett sätt som kraftigt osynliggör hedersvåldet och försvårar kampen mot det. Även i forskningsrapporter... Läs gärna Bam Björlings text på Newsmill som jag har lagt till längts ned i inlägget.

Anonym,  20 januari 2012 14:44  

Osynliggörandet är ett problem, där det förekommer. Jag har läst Björling och lagt till en lång kommentar efter hennes text med hänvisningar till forskare som jag tänkte att Newsmill kanske kunde ta kontakt med. Nr 13.

Jag är inte expert på något vis i denna fråga men om vi ska tro en del forskare som jag hänvisar till kan man se att det finns alternativa förståelsesätt än ensidiga perspektiv som bygger på antingen könsmaktsordning eller kultur och etnicitet, vilket båda leder till osynliggöranden. Det intressanta är att många debattörer klankar ned på alla feminister och kvinnogrupper, trots att det är de som varit i fronten för de utsatta från början. Bam Björling är själv en av dem som gått i bräschen. Men många drar alla feminister och kvinnogrupper över en kam och förenklar deras argumentation. Även hos de som poängterar könsmaktsordning och patriarkala strukturer kan finns nyanser och problematiseringar som man kan ta vara på vid en debatt.

Niclas

Anonym,  20 januari 2012 23:47  

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-Rapport 2010: 1. Nationellt centrum för kvinnofrid.
http://viewer.zmags.com/publication/745233a6#/745233a6/4

Begreppet heder
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/Begreppet+heder/

Aftonbladets omröstning där Fadime valdes till Årets kvinna - efter sin död. Jag minns att jag var väldigt kluven till detta när det skedde efter hennes död. Det kändes som att det var mer för att trösta oss själva och döva vårt samvete. Men Mona Sahlin sa iallfall:

"Fadime har många systrar. Det är viktigt att vi inte glömmer dem. Alla ni som sitter på socialkontor, som sitter på polisstationer, som är lärare på skolor eller grannar. Alla ni som ser Fadimes systrar – bry er, säger Mona Sahlin."

http://www.aftonbladet.se/wendela/article10331622.ab

Niclas

Anonym,  21 januari 2012 00:34  

När jag ändå spammar länkar så avslutar jag med dessa, innan jag följer ditt tips och lyssnar på P1 Tendens

Tidningen Genus från Göteborgs universitet
http://genus.gu.se/Publikationer/tidningen-genus/

Feministiskt perspektiv. Denna artikel handlar om antifeministerna och Scum-företällningen på Turteatern. klicka på start för ytterligare artiklar. Tyvärr måste man vara medlem för att få läsa alla artiklar.
http://feministisktperspektiv.se/2012/01/13/antifeminism-liten-krets-koordinerade-drev/

Tidningen Sans, som jag tror du kommer att gilla
http://www.fritankesmedja.se/sans-magasin

Tidningen Bang
http://www.bang.se/

Niclas

Martin 28 januari 2012 18:34  

Jag har ingen möjlighet att kommentera alla dina länkar och vinklingar, Niclas, men det innebär inte att jag inte uppskattar ditt engagemang och din kunskap, så här kommer ett sent tack för dina insatta och ambitiösa kommentarer :-)

Anonym,  17 februari 2012 02:32  

Hittade till detta blogginlägg och kände att jag ville lägga till en kommentar trots att inlägget är "gammalt". Ämnet väcker känslor hos mig och dessutom har jag rötter i den del av världen där detta är vanligt förekommande.

Genom att förneka att hederskultur i syfte att kontrollera och styra beteenden samt bestraffa avvikelser (detta är inte att jämföra med samhällsnormer) inte förekommer i Sverige gör man de utsatta en mycket stor otjänst. För den förekommer. I allra högsta grad. De som går längst fram i ledet och hävdar i sin världsfrånvända argumentation att denna hederskultur är ett påhitt med rasistiska undertoner bör vara medvetna om att de genom detta ställningstagande springer förtryckarnas ärenden (och som dessutom indirekt får tummen upp) och kvar blir offren, som blir osynliga samt inbillade offer eftersom det de blir utsatta för tydligen bara är ett påhitt.

/Demas

Martin 19 februari 2012 14:14  

Tack så mycket för att du delade med dig av dina tankar och erfarenheter, Demas! Jag håller med dig helt och hållet!

Skicka en kommentar