Om ensamkommande flyktingbarn och takhöjden i integrationsdebatten

torsdag 26 april 2012

Idag skriver den centerpartistiske riskdagsledamoten Staffan Danielsson på DN Debatt om Sveriges mottagande av ensamkommande flyltingbarn. Huvudbudskapet i texten är att en stor del av dem som söker asyl som ensamkommande flyktingbarn troligtvis är över 18 år, och därigenom inte enligt svenska och internationella normer barn. Detta illustrerar Danielsson genom att ta ett antal exempel, som att 73% av dem som år 2009 undersöktes i Danmark som sökte asyl som ensamkommande flyktingbarn var över 18 år och att det totala antalet som har sökt asyl som ensamkommande flyktingbarn i Norge och Finland har fallit drastiskt efter att ålderstester infördes. Danielssons uttalade budskap är att Sverige borde följa grannländernas exempel och införa bättre ålderskontroller som inte ger lika stort utrymme för fusk, då detta skulle vara rättvisare och konsekventare.

 Parallellt med det tydliga budskapet så sätter dessutom Danielsson siffror på kostnaden för att ta emot ensamkommande flyktingbarn, cirka 1.500 miljoner kronor per år, och poängterar att den kostnaden är betydligt högre per flykting än för vuxna. Danielsson gör också jämförelser med andra Europeiska länders mottagande och insinuerar att Sverige tar emot en oproportionerligt stor del av både flyktingar som helhet och ensamkommande flyktingbarn i synnerhet. Reaktionerna på Danielssons text lät inte vänta på sig. Ledande centerpartister som den migrationspolitiske talespersonen Fredrik Federley gick snabbt ut och tog avstånd ifrån Danielssons text. Det sades att den "går ett annat partis ärenden" med en tydlig syftning till Sverigedemokraterna.

Utanför det egna partiet var fördömandena mycket hårdare och Danielsson rasiststämplades gång på gång. Är texten då rasistisk eller främlingsfientlig? Vad gäller diskussionen kring den verkliga åldern på ensamkommande flyktingbarn, så har jag svårt att se det. Jag är inte själv kunnig på området, men det verkar som om Danielsson har belägg för sina påståenden om att många av dem som får asyl som barn faktiskt är över 18 år. En nära vän till mig med somaliskt ursprung sa en gång att nästan alla somalier som hon kände egentligen var ett par år äldre än deras registrerade ålder. Jag vet naturligtvis inte om det är sant, och av förklarliga skäl har jag aldrig tidigare nämnt hennes uttalande. Hur som helst, den som hävdar att Danielsson har fel i sak angående den här slutsatsen borde angripa hans fakta, inte hans person.

 Vad gäller hans uttalanden som pekar på att han tycker att Sverige tar emot en allt för stor andel av de asylsökande i EU, och speciellt då vad gäller ensamkommande barn, så förstår jag att människor med åsikten att vi snarare borde ta emot fler flyktingar (och dit räknar jag mig själv) reagerar negativt. Som påpekats så lär inte Tyskland, Storbritannien eller Frankrike ta emot fler om Sverige minskar antalet beviljade uppehållstillstånd. Men den åsikten är knappast rasistisk, och måste få vare legitim i en öppen debatt. Danielsson hävdar också att han vill att Sverige skall fortsätta ha en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik. Om han har rätt om att många som de facto är över 18 år tas emot som ensamkommande flyktingbarn och de istället skulle få asyl enligt processen för vuxna så torde pengar frigöras för att bättre hantera fler asylsökande. Detta då de 10% som söker som ensamkommande flyktingbarn enligt Danielsson står för 40% av av de totala kostnaderna för alla som söker asyl.

 Varför väckte texten då så starka reaktioner? Kanske för att man intuitivt inser att den där imaginära gränsen mellan vuxna och barn, 18-års dagen, må existera i lagstiftningen men knappast i verkligheten. En 19-åring kan ha minst lika stort behov av särskilt hjälp och stöd som en 17-åring. Men även om gränsen är godtycklig så finns den ändå av en anledning, för på något sätt måste man särskilja de mest behövande, barnen, ifrån alla andra. Och finns den så borde den användas på samma sätt för alla, så att en objektiv kontroll fastställer vilka som är barn eller vuxna. För att alla de asylsökande ungdomarna som är över 18 skulle säga sanningen då de tillfrågas om sin ålder väl medvetna att det innebär en stor fördel att vara under 18 är ungefär lika sannolikt som att vilken "Svensson" som helst som stoppas av polisen på en 70-väg där han har kört 110 km/h på eget bevåg skulle hävda att han har kört över körkortsgränsen då han tillfrågas. Där tror i alla fall inte jag att det är någon skillnad på folk och folk...

 Nej, det som drabbat Danielsson, och det som han var mycket medveten om att han skulle få i huvudet då han skrev sin debattartikel, är det mycket låga tak som stänger in debatten om migrations- och integrationsfrågor för alla som inte tillhör Sverigedemokraterna eller kretsen kring dem. Alla uttalande eller texter som kan upplevas som kritiska mot hela eller delar av invandringen eller företeelser med koppling till invandringen riskerar alltid att stämplas som rasistiska eller främlingsfientliga. Kanske mest för att det är så mycket enklare än att ta i problem som kan vara både komplexa, mångbottnade och smärtsamma. Och, vilket jag har sagt förut, den inställningen gynnar troligtvis de verkligt främlingsfientliga mer än det faktum att de faktiskt kan dra nytta av t.ex. Danielssons debattartikel (vilket till exempel Sverigedemokraterna, Avpixlat, med mera naturligtvis kommer att göra).

 Som ett sista klargörande, så skriver jag inte denna text som ett stöd till Danielssons åsikter eller slutsatser, utan som ett stöd till hans rätt att formulera och lyfta sin problembeskrivning utan att bli stämplad som främlingsfientlig eller rasist. Jag tror på en öppen debatt inom rimliga gränser vad gäller negativa generaliseringar mot grupper, och det uppfattar jag att Danielsson också gör. Till den grad att han går ut med den här artikeln väl medveten om att han kommer att kölhalas av sina egna. Det kräver faktiskt en hel del mod.

 Läs även gärna Sanna Rayman och Erik Laakso på samma tema.

6 kommentarer:

Staffan Danielsson 27 april 2012 06:51  

jag är ju part i målet, men enligt min mening träffar du nära målet i hur jag resonerar och varför jag skrivit artikeln.

Anonym,  28 april 2012 01:19  

Jag är jourhem och många av mina familjehem och jourkollegor har ofta "ensamkommande flyktingbarn" dessvärre så har det hänt många gånger att dom "erkänt" att dom e både 24 och 25 år,dom flesta säger att dom är 16 eftersom det ofta kan ta 2 år att få PUT.
Dessvärre är många även ankarbarn, när dom kommer uppger dom att föräldrarna är döda.....och håller benhårt fast vid det, när dom får PUT så spelas det upp en scen och tänk...det visar sig att föräldrarna lever....och som alla vet så arbetas det för att barn och föräldrar ska återförenas.
Det har inte hänt bara en gång utan det är så vanligt så man reagerar inte längre, hela våran handledningsgrupp är fulla av liknande fall.
Bara för att man vill lyfta upp problemet så är man inte rasist, det är synd att alla som skriver eller pratar om det blir stämplade som det.

/ Wilma

Krister Karlsson,  28 april 2012 11:32  

Bra och balanserat inlägg i den pk-panik som utbröt efter Danielssons inlägg. Jag har tidigare ansett att Danielsson är en politiker som i princip helt saknar ryggrad, tänker då främst på hur han lagt sig platt i debatten om DLD. Men nu säger han som en av få folkvalda politiker det alla egentligen vet. De skäggprydda barnen är inte alls barn och debatten är därför helt snedvriden och vilseledande. Bra gjort, men skam till de som kritiserar Danielsson utan att ett enda sakligt motargument.

Martin 28 april 2012 13:30  

Staffan, kul att du hittade hit :-).

Wilma, tack för en intressant kommentar. Och nej, man är inte rasist bara för att man vill lyfta problem.

Krister, jag är nog övervägande positiv till DLD, men tycker inte att det påverkar min ryggrad nämnvärt... Har själv haft svårt för Danielsson pga hans förslag om att förbjuda heltäckande slöja på offentlig plats. Men jag reagerade kraftigt på alla rasismanklagelser som kom bara för att han försökte lyfta den här frågan.

Staffan Danielsson 29 april 2012 01:37  

Martin, apropå slöja..

Jag skrev en enskild motion med huvudsyftet att det borde införas centrala riktlinjer för att man inte ska dölja ansiktet för varandra i offentligt finansierad verksamhet som skolor och äldreomsorg mm. Detta hade 15 skolor i Stockholmsområdet krävt, istället för att själva varje gång frågan dök upp hantera dem med svår känslighet och ändå landa i samma slutsats.
För att spetsa motionen lade vi till att man kunde utreda av riktlijer även för vissa offentliga platser som banker och kommunikationer, vilket jag inte skulle göra idag. Men jag står fast vid att offentligt finansierade osv

Martin 30 april 2012 14:19  

Slöjdebatten är komplex. Nyckeln för mig är att slöjan inte bör behandlas annorlunda än vilket annat sätt som helst att täcka ansiktet. Där det inte är ett direkt hinder för något så borde det vara individens självklara rättighet att få göra det. Därför är jag glad att du har backat om förbud på offentliga platser. Vad gäller skolor är frågan mer komplicerad...

Skicka en kommentar