Att köra polisbil - fel hur du än gör

fredag 9 mars 2012

Det är komplicerat att köra polisbil, speciellt då det gäller att få tag på fordon som försöker fly. Naturligtvis måste man alltid ta hänsyn till säkerhetsaspekten och själv inte köra snabbare än att man inte riskerar andras eller den egna säkerheten. Men polisen görs dessutom ofta ansvariga för vad den bil eller MC som flyr ifrån oss ställer till med. Jag har full förståelse för att man avbryter förföljanden i miljöer med tät trafik och oskyddade trafikanter, men att det skall vara polisens fel om ett fordon som skall stoppas flyr, och sedan under "biljakten" kraschar på t.ex. en landsväg (vilket impliceras av bl.a. följande JO-beslut) är svårare att förlika sig med.

Det verkar som om JO tycker att det i princip aldrig finns juridiskt stöd för att försöka få stopp på en bil som flyr, då man då bilen drar bara känner till att det rör sig om "trafikbrott". Sen att det faktum att den flyr kan tyda på att det t.ex. kan finnas droger, stöldgods, vapen eller efterlysta personer i bilen (som även kan vara stulen) tas inte hänsyn till, och det får man inte heller reda på om man inte får stopp på den. I JOs värld har dock alla grovt kriminella, rånare, rattfulla, biltjuvar med mer carte blanche att köra ifrån polisen, och de enda som vi kan stoppa är "Svenssons" som gjort någon mindre förseelse... Det finns en välskriven text i Stockholmspolisens fackliga tidning om detta (se s. 17-18).

Dessutom kan ett vårdslöst framfört fordon vara livsfarligt även utan polisens närvaro, vilket t.ex. den tragiska olyckan i Tensta förra året då en ungdomskriminell på motorcykel körde ihjäl ett barn inne i centrum är exempel på. Som det ser ut nu är de boende med rätta besvikna på att inte mer görs för att beivra att ungdomar kör som galningar på gångvägar i området. Men den polis som försöker få stopp på en av marodörerna riskerar att straffas hårt om den jagade skadar sig då han flyr. Och om man mot förmodan får tag på någon så är påföljden dessutom obefintlig, och varken hindrar eller avskräcker. Så vad skall man göra?

Slutligen, om polisen hade följt myndighetens direktiv, nämligen att "trängande fall" (den angelägenhetsgrad som medger att köra mot rött, använda blåljus/sirener, mm) bara får brukas då det råder "fara för liv/hälsa eller omfattande skada på egendom", så hade det i praktiken gjort den närmast omöjligt att följa efter flyende bilar. Det gör man ju för att gripa för/beivra brott, inte för att avvärja skada för liv/hälsa. Det finns dem som argumenterar att en flyende bil i sig innebär en skada för liv/hälsa, men det går inte riktigt ihop men att man tvingar patruller att avbryta just då den förföljde kör allt för fort, då förföljandet ju snarare anses öka risken för skada...

Vill man hårddra hur reglerna faktiskt ser ut ännu mer, så kan man ta exemplet med en polisbil som står för rött, och där ser hur allmänheten pekar efter en överfallsvåldtäktsman som efter fullbordad gärning flyr iväg. Vid tillfället torde det inte föreligga fara för ytterligare skada på liv/hälsa, men däremot ett stort behov av att gripa en gärningsman. Men det finns inte med som kriterium. Så det är bara att vänta tills det blir grönt (vilket förhoppningsvis ingen polis i Sverige skulle ha gjort)...

Slutsatsen är att det enda sättet du som förare av en polisbil kan vara säker på att du inte riskerar att ställas till svars för att ha brutit mot varken lagar eller direktiv, är att göra så lite som möjligt, och det gäller dessvärre inte bara bilkörning. Som tur är finns det även bland poliser ett visst mått av "flexibilitet" då man efter bästa förmåga försöker fullgöra sitt uppdrag...

Se även inlägget på polisbloggen om hur det är att köra utan dubbdäck på vintern.

8 kommentarer:

Janne M,  13 mars 2012 22:29  

Bra att du påpekar denna märkliga regel. Att JO dömer till polisernas nackdel är kanske inte så konstigt, regeln säger ju att "om den flyendes farlighet inte är känd eller om den inte bedöms vara av svårartad beskaffenhet, bör förföljandet avbrytas så snart det innebär fara för att någon skadas." Du beskriver hur en sådan här regel är svår att överhuvudtaget följa om er myndighetsutövning i trafiken skall kunna fungera. En liten tröst är att regler i stora organisationer (särskilt inte de offentliga) ofta faktiskt inte utformas för att få organisationen att fungera, utan för att skydda regelutfärdarens intresse av att skydda sig själv om något skulle hända. Det skulle alltså vara intressant att veta vilken grupp det var som beslutade om regeln i förstone.

Martin 14 mars 2012 22:16  

Tack för din insatta kommentar, Janne! Var kommer texten som du citerar ifrån? Sen har du satt huvudet på spiken till 100% i ditt resonemang!

Janne M,  15 mars 2012 19:02  

Regeln står beskriven i JO-beslutet 1614-2010 (det du länkar till) sist under rubriken "Rättslig reglering". Och den som vill veta mer om varför regler inte alltid utformas för att kunna efterlevas kan t.ex. läsa March, Schulz och Zhou (2002) "The Dynamics of Rules". March är en meriterad Stanford-professor vilket ger lite extra 'umpf' när man behöver dänga boken i huvudet på någon illasinnad byråkrat. Tyvärr hjälper det inte alltid men det känns så mycket bättre efteråt.

Anonym,  17 mars 2012 14:31  

Hej Martin,

En fråga som inte direkt är relaterad till posten ovan kanske, men vad tycker du om de nya, sänkta, intagningskraven för polisutbildningen? Speciellt sänkt krav på Svensk läs och skrivförståelse tycker jag verkar konstigt.

Mvh, Per

Martin 22 mars 2012 11:10  

Tack igen, Janne. Så går det om man, som jag, inte läser hela texten... Jag har noterat ditt lästips :-).

Per, jag är inte lika bekymrad som många andra verkar vara över att de "sänkta kraven" på svenska. Det man har gjort där är att man har tagit bort ett separat svenskaprov som tidigare fanns. Men det innebär bara att man har samma krav som till t.ex. läkarlinjen, d.v.s. godkända betyg i svenska. Sen ser man till helheten då man prövar en ansökan. Så om inte läkare, lärare, sjuksköterskor, m.fl. behöver ett svenskaprov så klarar sig nog poliser utan det också.

Anonym,  23 mars 2012 23:42  

Det är idiotisk att inte polisen får använda samma utrustning i sina fordon som allmänenheten.
Anonym

Filip Brzezinski,  15 april 2012 13:06  

Hej
Mycket intressant läsning måste jag säga, bägge bloggar.
Jag jobbar som ordningsvakt på High Chapparral i Småland.
Jag skulle vilja veta vad du tycker om den nya OV uniformen och vad anser du om att utrusta ordningsvakter med pepparspray?

Martin 19 april 2012 11:12  

Håller med, polisen skall vara bättre utrustade och snabbare på vägarna än allmänheten, inte tvärt om.

Vad gäller dina frågor, Filip, så har jag ingen stark åsikt om den nya OV-uniformen, men föredrog nog som det var förut. Nu ser man knappt skillnad på OV och polis. Vad gäller OC-spray till OV, så är jag skeptisk. Även om många både skulle behöva och kunna hantera det, så är urvalet av OV för brett och utbildningen för kort. Risken är uppenbar att det skulle missbrukas.

Skicka en kommentar