Fördomar, hat och attacker mot poliser enormt problem i de segregerade förorterna

fredag 31 augusti 2012

Texten nedan har redan publicerats på Newsmill, men läggs nu även upp här på min blogg:


Jag skriver det här i ilska. En ilska som utlöstes av att två kollegor i mitt arbetslag fick en 11,7 kg tung gatsten kastad ifrån flera meters höjd på den bil i vilken de satt för några dagar sedan. Stenen träffade det takräcke på vilket blåljusanordningen är fäst, studsade, och gick inte igenom plåten. Om den istället hade träffat vindrutan några decimeter bort hade den troligtvis gått igenom och totalt krossat alla kroppsdelar som kom i vägen. Dessutom hade glassplittret som i så fall hade exploderat igenom hela bilen riskerat att göra båda kollegorna som satt där blinda. Och varför? För att de satt utanför en adress i Tensta och väntade på den låssmed som var tillkallad för att hjälpa dem att ta sig in i en lägenhet där en person befarades vara avliden (vilket denne också var). De satt med ljusen på, så det fanns ingen tvekan om att dem som kastade stenen förstod att de befann sig i bilen. Det var ren tur att de klarade sig oskadda, stenkastarna hade antingen för avsikt att allvarligt skada dem, eller var helt likgiltiga inför risken.

Denna händelse är inte ens unik. I områden som Tensta, Rinkeby och Husby utsätts poliser, väktare, ordningsvakter och till och med brandmän regelbundet för bakhåll och stenkastning. Man ringer in falska larm om bränder och lägenhetsbråk för att locka in oss i gränder runt vilka det finns byggnader där man samlat stenar på hög som regnar ned på den första patrullen som anländer. Det är bara på grund av tillfälligheter och ren tur som inga allvarliga skador eller dödsfall har inträffat ännu. Om den här utvecklingen fortsätter så är det bara en tidsfråga tills någon skadas allvarligt eller i värsta fall dör, antingen en polis eller väktare som träffas illa av någon av alla tunga gatstenar som kastas ifrån höjd, eller en stenkastande ungdom som blir skjuten i nödvärn av en trängd polis. 

De regelrätta attackerna och våldet mot person är dessutom bara toppen på ett berg av illvilja och hat mot samhällets företrädare, och kanske allra främst polisen, som florerar bland stora ungdomsgrupper i flera av de segregerade förorterna. Parkerar man bilen utanför en lägenhet i centrala Tensta på väg upp för att få stopp på en hustrumisshandel så riskerar däcken att vara sönderskurna och rutorna krossade då man kommer tillbaka. Går man förbi ett ungdomsgäng i Rinkeby på jakt efter en bortsprungen treåring blir man ofta utsatt för glåpord och provokationer. Men det stannar inte där, även bland etablerade, laglydiga samhällsmedborgare sprids det regelbundet regelrätt hat och fördomsfull missaktning mot polisen.

Jag blev nyligen inbjuden att i egenskap av polis diskutera problemen mellan polis och ungdomar i de segregerade förorterna med några unga män som hade olika ledarroller i civilsamhället. Organisatören av mötet gick i god för att de alla var förebilder för lokala ungdomar och tog avstånd ifrån brott. Samtliga betonade att de sociala problemen med arbetslöshet, utanförskap och dåliga skolor var orsaken till problemen och att ”fler poliser” inte var lösningen. Jag förklarade att jag håller med helhjärtat om att det viktigaste är att lösa de sociala problemen som skapar grogrund för kriminalitet, men att man även måste upprätthålla ordning och bekämpa brott så att de boende kan känna sig trygga i sitt samhälle. Den mest militante av ungdomsledarna sa då att polisen egentligen inte vill bekämpa brott i förorterna, för brottsligheten hjälper dem med det deras egentliga syfte, att förtrycka medborgarna. Han hävdade också att förortsborna inte vill att några ”vita” skall komma in och styra över deras liv, varken poliser, tjänstemän eller lärare. Om man däremot frågade honom om ansvar vad gäller att tala med polisen då brott begås (”gola”), då var det inte aktuellt. Att lösa brott var polisens problem, inte hans.

Samtalet blev en aha-upplevelse för mig som gjorde att ett antal pusselbitar föll på plats. Jag var redan medveten om att en av de främsta anledningarna till attitydproblemen bland ungdomar i förorterna är den utbredda kriminaliteten och det faktum att kriminella fungerar som trendsättare och kulturbärare för en del av den lokala ungdomskulturen. Och kriminella har ett stort egenintresse i att sprida polis- och samhällshat, det gynnar deras status och deras affärer. Det har också genom åren blivit allt tydligare att en stor del av problemen har med makt och chauvinism att göra, vilket illustrerades solklart av ungdomsledaren som inte ville att några ”vita” skulle komma och bestämma i deras område. Vi avvisar, kontrollerar, visiterar och griper människor (ofta unga män) och utövar därigenom en auktoritet som är okänslig för lokala hierarkier. Det är en del av vårt jobb för att utreda och beivra brott samt upprätthålla ordning i samhället. Men enbart i de segregerade socioekonomiskt utsatta förorterna möts vi regelbundet av attityden att vi inte har rätt att vara där då det inte är ”vårt” (utan ”deras”) område.

Den sista pusselbiten som föll på plats tack vare samtalet handlar dock om hat och fördomar. Beskrivningen om att polisen skulle vilja upprätthålla kriminalitet i förorterna för att förtrycka medborgarna har ingen som helst verklighetsanknytning utan är en konspirationsteori som är ägnad att öka samhälls- och polishatet. Det är en ideologi som leder till stenkastningar i förorterna på samma sätt som den islamofobiska Eurabia-teorin leder till diskriminering av muslimer och den nazistiska ZOG-teorin leder till övergrepp mot judar. Och just det faktum att en del av problemet faktiskt inte beror på skolor och arbetslöshet, utan på oresonligt och omotiverat hat är ett faktum som är mycket viktigt att förstå. Om ett gäng ungdomar ger sig på och trakasserar somaliska familjer i småländska Forserum så räcker det inte att fundera på vad som är fel med skolsystemet, eller vad vi kan göra för att komma till bukt med arbetslösheten (även om de frågorna måste ställas). Rasism, hat och fördomar har sin egen logik, och de måste hanteras och konfronteras.

Nej, jag drar inte likhetstecken mellan polishat och rasism. Det är skillnad på att hatas på grund av sitt ursprung eller sin tro och på grund av sitt yrke. Polisen har dessutom inte det underläge och den maktlöshet som en utsatt minoritet har. Det finns en anledning till att etnicitet och tro är lagstadgade diskrimineringsgrunder medan yrke inte är det. Men det finns också ett stort antal paralleller. Man kan argumentera att det finns anledning till att hata polisen på grund av de misstag eller övergrepp som ibland begås. Men det argumentet bygger på att alla poliser skall hållas ansvariga för vad några enskilda individer gör. När liknande argument appliceras på grupper som ”invandrare”, ”muslimer” eller ”romer” så protesteras det lyckligtvis ljudligt. Man påpekar det orimliga i att dra alla invandrare över en kam bara för att någon blev nedslagen av ett förortsgäng. Man poängterar att det faktum att två personer delar religion inte innebär att de har samma övertygelse eller människosyn. Och man är snabb med att inse att det mesta av hatet och anklagelserna mot den grupp hataren hyser agg mot är illa underbyggt och beror på fördomar och allmän missaktning. Man inser också att de attacker som sker mot den hatade gruppen beror på att det finns människor som upplever att de får ut eller vinner något av att ge sig på och kränka andra. Allt detta gäller även hatet och attackerna mot poliser.

Jag är hjärtligt trött på att höra ursäktande och bortförklarande undanflykter då grova brott begås mot människor som också är av kött och blod. Mina kollegor kunde ha blivit invalidiserade för livet av den där stenen. Men då jag nämnde stenkastningen på Twitter så kom reaktioner som ” Någon av er som försökt prata med "folksamlingen?” (hur det nu skulle ha gått till i det här fallet) och ” Om man inte provoceras av er, mindre jobbigt för alla” (ja, det brukar de som ”knackar bögar” också säga). När twittraren bakom det senaste uttalandet fick nyanserat mothugg så svarade han ” Jo, alltså ni verkar ju vettiga. Syftar mer på alla andra” (paralleller med rasism, någon?). Att överhuvudtaget börja prata om hur offren för en attack egentligen är skyldiga till den är för mig djupt provocerande, men tyvärr väldigt vanligt då det är polis som attackeras. Att sedan försöka stöpa om attackerna till någon sorts politiska protester mot sociala orättvisor är rena rama dumheterna. Stenen mot kollegorna var inte en protest mot någonting, den var ett uttryck för polis- och samhällshat och ett led i en chauvinistisk kamp om att få vara den som bestämmer, den som står över och utanför alla lagar och regler i sitt "eget" område.

Huvudsyftet med den här texten är att väcka tankar hos de människor som slentrianmässigt sprider hat och fördomar mot polis och andra samhällsföreträdare omkring sig. Ni har ett ansvar. Hatisk och onyanserad retorik får konsekvenser (och det gäller inte bara rasism). Det leder i värsta fall till grovt våld mot oskyldiga människor. Och polisen är inte de enda förlorarna i den här tragedin. Hatretoriken bidrar till utvecklingen med fler bränder i förorterna och djupare klyftor i samhället. De stadsdelar i vilka samhällshatet frodas blir lätt plantskolor för kriminalitet och hamnar i negativa spiraler där brott och otrygghet ökar, samhällsfunktioner och näringsliv flyr, arbetslöshet och utanförskap blir värre och det skapas ännu mer grogrund för hat och kriminalitet.

Jag påstår inte att man inte bör bekämpa sociala orättvisor. Det är tvärtom mycket viktigt, helt grundläggande, att det görs, men utan konspirationsteorier och mytbildning. Och om fokus läggs på att se de möjligheter som faktiskt finns för boende (speciellt ungdomar) och samtidigt demokratiskt jobba för att dessa skall kraftigt förbättras så kan man skapa en positiv spiral istället för den negativa spiral som blir konsekvensen av att hävda att eftersom samhället svikit så är det ingen idé att försöka och det finns inget ansvar gentemot omgivningen, allt är tillåtet. Och vad gäller polisen så får man gärna kritisera oss, både för individuella misstag som dåliga ingripanden och för strukturella fel. Men det bör ske nyanserat och konstruktivt, annars gör kritiken absolut ingen nytta utan spär bara på existerande fördomar. Och det är faktiskt enormt tröttsamt att som polis, då man valt ett yrke med dålig lön och hårda arbetsvillkor för att man vill hjälpa människor i behov och jobba för ett bättre samhälle, ideligen utsättas för skällsord och fördomar. Men det stora problemet är som sagt inte ord, utan stenar. Så jag slutar där jag började: om inte utvecklingen vänds så kommer någon snart att skadas allvarligt eller i värsta fall dö. Och ansvaret kommer att vila tungt över många, inte minst dem som piskar upp motsättningar med hatisk retorik. 

18 kommentarer:

Miljöpartist i grönt 31 augusti 2012 11:16  

Fruktansvärd läsning Martin. Ser du några förutsättningar för att vårt parti ska kunna bidra med förslag på politiska lösningar?
/Jakob Wedman

Anonym,  31 augusti 2012 12:34  

Jag har tidigare sagt det och jag säger det igen. Ett stort problem är att polisen i yttre tjänst inte är rätt bemannade samt att patrullerande poliser ses som "resursslöseri". Det största problemet är dock att polisen inte har något politiskt stöd, snarare tvärtom.

Jag kan också förstå en del ungdomar i dessa förorter. När man inte ens kan åka på skollunch med bil för att man är rädd för att bli stoppad av polisen så är det något vajsing.

Även om den enstaka polismannen stoppar dessa ungdomar för första gången så kanske han är den trejde-fjärde polis som stoppat dem de senaste två-tre veckorna.

Återigen ett problem med yttre bemaning. Med korrekt yttre bemaning så är behovet mindre för er poliser att stoppa ”suspekta individer” utan att det finns någon misstanke om brott. Detta då ni har en snabbare responstid om något väl händer och därmed större chans att faktist ta personen på plats.

Det som stör mig, är att jag läser hur du blir påhoppad av en yrkeskriminell så att hans polare kan dra där ifrån med eventuellt stöldgods och det enda du och din kollega gör är att dumpa honom på någon halvt avsides plats?

Har personliga erfarenheter av att bli plockad av er poliser.

Är på en konsert och 8 poliser stormar in och sliter med sig en av de jag är där med. Jag undrar vad katten som händer och försöker ta reda på detta. Jag knackar en kvinnlig polis på axel för att få hennes uppmärksamhet, hon skiter i mig eller liknande. Då går jag vidare och snackar med två av hennes kollegor. Ung, dum, dryg samt full är en dålig kombination när man talar med två poliser.

De bestämmer sig efter ca 10 minuter att sy in mig. Jag har inte gjort ett skit förutom varit ung, dum, dryg och full. Får sitta i en poliscell i några timmar och blir sedan förhörd. Mitt brott? Jag ska ha försökt strypt en kvinnlig polis ...

Polisen menar alltså att jag ska ha försökt strypa en kvinnlig polis utan att de ska ha gjort ett skit åt det? De var ca 6-8 poliser 2-5 meter därifrån och den kvinnliga polisen hade kunnat sopa mig i baken utan större problem. Hon ska alltså ha skitit i att jag försökt strypa henne? Sedan tillåtit mig att gått i 10-15 meter därifrån och stått och snackat med två av hennes kollegor i ca 10 minuter? Under detta "snack" så uppmanar de mig flera gånger att dra därifrån?!

Tog två år innan polisen la ner detta ärende. Två år då jag var misstänkt för ett brott som jag inte begått.

När jag sedan läser hur ni/du hanterar yrkeskriminella som hoppar på er så får det mitt förtroende för polisen att rasa flera kilometer.

Vad du personligen gör i detta fall, är att visa för den yrkeskriminelle att ribban för vad de kan göra mot er är väldigt hög. Där har ni poliser en del i det hela. Påhopp på er ska inte tolereras. Han borde av ren princip fått åka till häktet. Det är er vardag och er trygghet och er säkerhet. I dessa fall gäller en markering oavsett vilka resurser era chefer tycker ni slösar.Kan man hoppa på er utan efterspel så kommer man göra det, får man det jobbigt om man gör det så kommer man vara mer försöktig med sådana dumheter.

Anonym,  31 augusti 2012 13:18  

Ett mkt bra och tänkvärt inlägg.
Sot

Anonym,  31 augusti 2012 14:29  

Hej,
intressant läsning och jag håller med dig i mångt och mycket, förutom kanske jämförelsen om hat mot polisen/rasism som du även själv verkar ha svårt att formulera och ett ambivalent förhållande till.

Måste dock påpeka att jag även håller med en av kommentatorerna här, det finns vettiga poliser, som du själv verkar vara, men det finns även en hel del skumrask i polisen, som det finns i alla yrkeskårer.
Poliser är också människor, därav förekommer även dåliga beslut som baseras på rädsla och den utsatta situationen ni ofta befinner er i, beslut om t.ex. omhändertagande som, till skillnad från andra yrkeskårers agerande, kan ha oerhörda konsekvenser på en persons liv.

Jag bor själv i ett "segregerat område", antagligen det mest utsatta området i Malmö.
Hur som haver så befinner sig Polisen här i området titt som tätt, i vissa perioder mer, i andra perioder (vad som känns som) inte alls och då vill jag poängtera att detta är ett område där det pågår kriminalitet dagligen och öppet!
Jag har alltid tyckt att det var skönt och känts tryggt när polisen är här, och på något plan känner jag väl så fortfarande, men den senaste tiden har jag börjat fråga mig själv om det faktiskt inte är tvärtom. Det är oftast lugnare här när gänget får styra och ställa och sköta sina affärer i lugn och ro, när polisen kommer in i området blir de oroliga och uppretade, något som ofta går ut över oss boende och när det händer så lyser polisen väldigt ofta med sin frånvaro alternativt dröjer väldigt länge innan de kommer. Missförstå mig inte nu, jag hade helst blivit av med den kriminaliteten som pågår här så jag och mina grannar kunde leva normala vardagsliv som vem som helst men det vardagslivet raseras av sammandrabbningar mellan polis och kriminella. Sammandrabbningar som helt ärligt inte alltid är framkallade av gänget, utan av t.ex. att poliser kommer in i området utan att något har hänt, ställer sig provokativt nära ansikte mot ansikte till killarna och säger till dem att gå hem följt av "blattejävel", jag förstår verkligen inte hur det är i linje med att upprätthålla ordningen. Å andra sidan har jag hört att Malmöpolisen är rötägg som Stockholmspolisen ogärna samarbetar med (t.ex. op alfred), skulle vara väldigt intressant att höra vad du dina åsikter om detta är?

På senaste tid har vi haft en närmare polisbevakning här i området än vad som brukar och för första gången har detta gett mig obehagskänslor, jag kan inte ens stå på gatan och prata med en granne utan att en civilare står och blänger på oss, "guilty by association", jag känner mig som en misstänkt bara för att jag valt att bo i "fel" område och vill då påpeka här att jag absolut inte är kriminell och aldrig varit och har heller inte något uppseendeväckande utseende, inte ens ett utseende eller demografi som kan associeras till gänget. Väldigt ofta har mina grannar som ringt polisen för att anmäla brott fått höra att lösningen är att flytta, vilket leder mig in på din beskrivning av en önskan att hålla dessa områden fria från ”vita”, jag har nämligen fått höra samma sak från gängen här och finner det väldigt märkligt att polisens lösning på problemen här i området är det samma som de kriminellas lösning, något som vad jag förstod av din text inte alls är önskvärt från din sida och inte min heller.

Nu börjar denna kommentar likna en uppsats så jag ska försöka sammanfatta, jag förstår din frustration och håller helt och hållet med dig i det mesta du säger, som jag nämnde i början, men min upplevelse som en ”neutral part” i det du beskriver är att även polisen börjar bli, i alla fall i mitt område, en bidragande faktor till problemen, jag skulle väldigt gärna höra dina tankar om detta och vad den optimala lösningen borde vara? Jag tror nämligen att inkonsekvensen, dvs. nya poliser i området varje gång, är en bidragande faktor. Vi är många här som hade velat ha en patrullerande kvarterspolis som lärde känna området och de boende och verkande och tror att detta hade skapat mindre ”osämja” mellan alla parter, hur ser du på detta?

Mikael 31 augusti 2012 18:36  

Skrämmande läsning.


Mikael

Anonym,  31 augusti 2012 19:33  

Det är något bekant över franska banlieus och svenska förorter ..

Anonym,  31 augusti 2012 20:42  

Tack för en bra läsning och en motvikt till pressen som får en att TÄNKA till. Att dina texter sen lockar fram bra kommentarer är bara grädde på moset./NIL

KnownUnknowns 1 september 2012 15:59  

@Anonym, 31 augusti 2012 19:33:

Att snuten inte längre fotpatrullerar?

Martin 2 september 2012 14:29  

Tack för alla kommentarerna! Jakob, jag tror definitivt att vårt parti kan bidra, men jag tror att det behövs lite mer insikt om hur allvarliga problemen är och vilka processer som ligger bakom. Mp har ibland en tendens till att idealisera som kan göra att man missar saker...

Angående att jag bara avlägsnade killen som var stökig vid ett ingripande, så finns det en del pragmatism i det. Det fanns ingen möjlighet att få honom anhållen för något, vi kunde tagit med honom till polisstationen och förhört honom, men det hade tagit mer tid och skapat mer administration för oss en vad det varit värt med tanke på att det ändå inte skulle leda till några konsekvenser. Det vi hela tiden efterlyser är adekvata straff. Det är ett jätteproblem att straffen är så låga att de flesta yrkeskriminella knappt är bekymrade för att åka fast för t.ex. inbrott. Att han blev bojad och ivägkörd är dock tyvärr mer än vad som oftast händer då en mobb gör fritagningsförsök...

Apropå polisiär att polisiär närvaro kan stissa upp problem, så stämmer det så klart. Men alternativet, att kapitulera och lämna det fritt fram för kriminella gäng att styra vissa förorter bäst de vill, är inte aktuellt. Och lösningen skall självklart aldrig behöva bli att flytta, även om jag förstår de som gör det. Då krävs det mer, inte mindre närvaro. Sen håller jag med om att det alltid är bättre med poliser som har lokal förankring. Närpolisarbetet prioriteras dock inte alltid i jämförelse med allt annat viktigt som vi gör.

Jag fotpatrullerar gärna om jag får tid, men för utryckningen så prioriteras ofta trafikarbete på den tid vi inte har larm då det är det som ledningen vill att vi främst ägnar oss åt.

Anonym,  2 september 2012 17:36  

Ett mycket intressant inlägg om ett allvarligt problem, jag kan absolut hålla med om det mesta du skriver. En kommentar bara angående jämförelsen mellan polishat och exempelvis rasism: Man kan inte förväntas representera alla i den etniska eller religiösa grupp man tillhör, men det en polis gör i tjänsten gör han eller hon som representant för polismyndigheten (och i förlängningen som representant för samhället). Därför anser jag personligen att det är om inte precis rätt så åtminstone mer förståeligt att tycka att alla poliser har ett ansvar för vad enskilda poliser gör, speciellt i fall där man ser att kollegor håller den som gjort fel om ryggen. Det är ju inte helt sällan media rapporterar om att poliser begår allvarliga fel, men att detta inte får några konsekvenser för poliserna. Det är väl ingen vågad gissning att sådant spär på eventuellt existerande polishat. Kanske borde man från polisens sida bli mer öppen med hur man arbetar för att poliser som begår allvarliga fel inte ska göra om det? (Och så borde brott begångna av poliser utredas av en fristående myndighet, men det är en annan historia...)

Anonym,  4 september 2012 17:00  

De borde få jobba lite hemåt också , många utav dem har anhöriga i ursprungsländerna som behöver hjälpmedel. Som exempel : En som jag åkte med 5 nätter för att visa mig jobbet skulle hem ett år och han tog med sig en rullstol från Sverige till en släkting som var gammal. Visst löser man inte allt bus på så sätt men detta vansinne som att slänga stora stenar hade nog ersatts av eftertänksamhet innan mot likgiltighet nu och möjligen ånger efter om någon blir skadad ordentligt.

Lars

Mia 4 oktober 2012 13:21  

Hej Martin,

Bokredaktören här igen. Jag undrar om det finns något sätt att komma i kontakt med dig, en mail adress kanske? Det gäller en bok som jag funderar på om du kanske vore rätt man att bidra till.
Hör gärna av dig,

Mvh
Mia Sätterlund, Xenofilia

Martin 7 oktober 2012 23:06  

Mia, du når mig på martin.marmgren@gmail.som. Den adressen finns öppet på min profil :-).

Anonym 1: Tack för dina tankar ocg ursäkta mitt långsamma svar. Har haft dålig koll på bloggen och fullt upp med annat under sista tiden. Håller med om att det finns skillnader emellan hat mot poliser och rasism, men vidhåller att likheterna är väldigt relevanta. Visst begås misstag av poliser (som ofta överdrivs/förvrids i beskrivningen), men det är i stort sett omöjligt för andra enskilda poliser att påverka. Sen håller jag till 100% med dig om att öppenhet är bra.

Lars, jag är inte säker på om jag förstod dig, men om enskilda människor med invandrarbakgrund vill göra en insats för släkt och vänner i hemlandet så är det naturligtvis bra.

Anonym,  20 oktober 2012 01:01  

Jag tror att vi går mot en utveckling där våldsnivån kommer att öka i takt med segregering och negativ ekonomisk tillväxt. Nordirland och Frankrike känns inte alls särskilt långt borta. Idag sten, imorgon AK-47:or, IED:er, molotovs och RPG.

Anonym,  1 februari 2013 03:53  

Och varje gång man möter polisen så är det lögner hot och våld. Det spelar ingen roll om man är tillmötesgående. Hoten kommer alltid vara där!

Martin 24 februari 2013 22:31  

Även om mycket är oroande, så tror jag definitivt inte att vi kommer att möta AK-47or och IEDer i attacker mot polisen i någon närtid....

Och nej, det stämmer inte att man möts av hot och lögner av polisen, det gör man inte ens om man är otrevlig, och än mindre om man är tillmötesgående.

Anonym,  13 juni 2013 09:52  

Kan bekräfta att man alltid möts av hot och lögner. Ni kanske inte uppfattar det som ett hot att säga "vi kan ju plocka med dig till stationen" eller "vi kan göra bra mycket mer än att visitera dig". Eller kanske "passa dig jävligt noga".

Men så är ni ju förhärdade våldsverkare som är tränade i att fötrycka andra och bruka just våld och hot för att upprätthålla "ordning".

Anonym,  18 augusti 2013 12:10  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

Skicka en kommentar