Värderingar grundläggande i polisarbete

torsdag 25 juli 2013

Polisen fick för ett par år sedan en "nationell värdegrund" bestående av orden "engagerade, effektiva & tillgängliga". Bra ord, alla tre, men de kanske inte säger så mycket? Just värdegrund, och värderingar tror jag dock är helt grundläggande för polisarbete.

Som det ser ut idag så styrs polisen av "resultat" (NPM, New Public Management). Det som fäller eller öppnar för befordringar och löneförhöjningar igenom hela hierarkin upp till rikspolischef är att leverera bra siffror. Siffrorna säger i sin tur relativt lite om vilken samhällsnytta man har gjort, och inte ett skvatt om hur man har hanterat de mjuka bitarna, hur man har bemött människor, etc. Statistiken bryr sig inte heller om huruvida man exempelvis räddar livet på ett relationsvåldsoffer eller en självmordskandidat. Det är väldigt tydligt att på de enheter där statistiken inte dominerar beslutsfattandet så fattas vid prioritering och ledning av arbetet i mycket högre grad beslut baserat på etiska avgöranden om samhällsnytta och enskildas behov.

Jag tror att man behöver lyfta fram hur viktig den "etiska kompassen" är i allt polisarbete. Det gäller så väl då utryckningspoliser åker på larm som då utredare hanterar brottsoffer, och det har inte enbart med att vara effektiv, engagerad och tillgänglig att göra. Hanteringen av de människor man möter i yrket är central, och den hamnar i skymundan i en verksamhet som blir allt för "resultatstyrd", speciellt eftersom man lider av en konstant resursbrist. En så enkel sak som att på ett förståeligt sätt förklara varför en brottsutredning blev nedlagd eller varför man tyvärr måste lägga angelägna ärenden på hög när ingen har tid att ta i dem skulle minska risken att ett brottsoffer känner sig kränkt även av polisen. Inte minst då chefer fattar beslut om inriktningar och prioriteringar (och även i behandlingen av den egna personalen) är den etiska kompassen viktig. Beslut enbart grundade på att producera av överordnade efterfrågade resultat/siffror gör att samhällsnytta och medborgarperspektiv kommer i skymundan.  Dessutom, om man har personal som arbetar för att de känner att det de gör är rätt och meningsfullt, så minskar behovet av att försöka mäta och kontrollera i detalj. Ett skräckexempel på hur det kan sluta då man kombinerar mät/resultathets och bristande etisk kompass finns i den här videon ifrån New York (med reservation för att jag inte har gjort någon källkontroll av filmen).

Polisförbundet har också, under Lena Nitz ledning, flera gånger tagit upp frågan om att etik och värderingar behöver lyftas fram i polisarbetet, senast här. Alla försök att få till stånd en diskussion med rikspolisstyrelsen om ämnet har dock mötts av kalla handen..

Visst behöver polisverksamhet granskas och följas upp. Statistik, rätt använd, kan ge kunskap som man kan nyttja för att utveckla verksamheten. Tyvärr saknas mognaden för att hantera statistiken på rätt sätt i dagens polis-Sverige.

Vad gäller granskning, så finns det mycket bättre sätt att utvärdera och utveckla polisverksamhet än med stapeldiagram. En sak som jag själv flera gånger har tagit upp som ett bra verktyg för att få en bättre polisverksamhet i Sverige, är en extern granskande myndighet (likt Skolinspektionen). En kunnig och professionell granskning som riktar in sig på hur och med vad polisen jobbar/strukturella frågor skulle kunna vara en utmärkt motpart för att komma åt avarter av "pinnjakt" eller arbetsmetoder som är onödigt kränkande. I det förslag för ny organisation av polisen som kom kom nyligen, så finns en sådan myndighet med (inrättas den förste januari 2015). Jag hoppas att den får ett brett mandat.

10 kommentarer:

Anonym,  25 juli 2013 22:42  

Detta är ett ämne som är viktigt att prata om. Min upplevelse är att det faktiskt har varit skadligt för värdegrundsarbetet inom polisen att man tog fram en värdegrund. Anledningen är att det tyvärr begränsats till att man bara pratar om orden engagerad, effektiv och tillgänglig. De flesta gånger pratar man inte heller om orden, utan man blir påmind om dem av sin chef så man inte glömmer dessa tre ord. Det är tråkigt att något så viktigt och centralt inom polisen inte behandlas på ett bättre sätt.
Tittar man i lagtext på hur en polis ska uppträda så står det i polisförordningen:

”Anställda inom polisen skall i
arbetet uppträda på ett sätt som
inger förtroende och aktning. De
skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta
självbehärskning och undvika vad
som kan uppfattas som utslag av
ovänlighet eller småaktighet.”

Jag tycker detta är bättre att utgå ifrån och säger mig mer om hur man ska vara som polis.

Vad det gäller den berömda pinnjakten så håller jag ju självklart med dig. Jag hoppas verkligen att vi snart får mandat att jobba mer lokalt och kring de problem som vi poliser och medborgare ser. Jag kan rekommendera en dokumentär som berör ämnet. Den heter The House I Live In och sändes på SVT för ett tag sedan. http://www.youtube.com/watch?v=orAtTCKA6Qs

Något som verkligen är en framgång är hur
polisen nu använder sociala medier. Det finns många fördelar enligt mig, men för att ta ett enkelt exempel så har man gått ut och frågat via facebook var medborgarna tycker att man ska göra trafikkontroller. Sedan ställer polisen sig och gör detta på platser som medborgarna önskat. På detta sätt kommer man närmare de man ska verka för. /Jon

Anonym,  25 juli 2013 22:58  

Vad det gäller dokumentären man man börja titta vid 47 min och ett par minuter fram. http://www.youtube.com/watch?v=orAtTCKA6Qs

Anonym,  26 juli 2013 11:23  

Jag hinner inte läsa så mycket idag, men det ser ut som du har skrivit mycket som är värd att fundera på. Bra gjort! /David

Anonym,  10 augusti 2013 22:03  

Lite OT. Drastiskt som jag upplever det:
Då polisen tar i med starka nypor, då ropar brottslingen "kränkt",
därefter faller mediaetablissemanget in och ropar "övergrepp", sedan kommer de politiskt tillsatta höjderna inom polisen och säger "dialog",
politiker vågar nu ut ur sina varma nästen och ropar "utanförskap"
Till slut står den vanlige polisen där med två tomma händer och förstår att det bästa är att göra ingenting.

N Newman

Martin 14 augusti 2013 15:12  

Jag ber så mycket om ursäkt för det erbarmligt långsamma svaret. Jag tycker ju som sagt att det är jättekul med kommentarer, så jag borde verkligen svara snabbare...

Jon, jag håller som vanligt med dig om allt du säger. Tror också att det att värdegrundsarbete har blivit någon sorts fasad eller pappersprodukt är djupt skadligt.

David, tack så mycket igen!

Newman, jag håller med dig till viss del om din satir, men vi måste ockspå vara medvetna om att det faktiskt begås en del övergrepp och att dialog är väldigt viktigt. Risken att man som polis blir hängd efter ett korrekt ingripande får nog ändå ses som liten

Anonym,  18 augusti 2013 03:36  

Finns visst bra poliser, det trodde man inte efter de usla erfarenheter jag haft från de tillfällen jag haft oturen att träffa polismän i Sverige. De har uppträtt kaxigt, hotfullt och har rent ut sagt varit uppstöddiga jävla idioter. Kul att du verkar vilja förändra polisen, det behövs verkligen!

Anonym,  18 augusti 2013 10:10  

Hej Martin,
du pekar på något som är svårt överallt, att leva som man lär. Att fina ord blir verlighet och inte floskler. Som sagt svårt överallt, men säker extra svårt inom polisen. Därför extra bra att du engagerar sig. Bra jobbat!

// Tina Thorsell

Anonym,  18 augusti 2013 12:11  

Jag träffar nästan aldrig poliser, så jag vet egentligen inget om övergrepp och händer det att vi träffas, så kostar det pengar. De säger med en neutral röst:
"Här gick det visst lite för fort!"
-
Fast jag jag kan tolka att rösten är fylld med skadeglädje, sarkasm och ironi.
Fas det är den ju inte, om jag ska vara ärlig.....

N Newman

Tania Randby Garthus,  29 augusti 2013 05:14  

Takk for at du setter søkelyset på etikk og verdier. Jeg har akkurat skrevet en masteroppgave om politilederes forhold til verdier og mener som deg at også norsk politi må begynne å bruke Verdibasert ledelse i mye større grad en NPM. Politiarbeid handler om møtet med mennesker og dette arbeidet kan ikke veies eller måles. Takk for en utrolig reflektert og fin blogg som gjør meg stolt av å være din kollega i nabolandet!

Martin 15 september 2013 15:48  

Tack igen, för kommentarerna! Och tack för berömmet, Tina mfl!

Tania, kul att du skriver om värderingsbaserat ledarskap! Jag gissar att NPM betyder New Public Management, som har varit med om att trasa sönder stora delar av det offentliga uppdraget...? Lycka till med din mastersuppsats!

Skicka en kommentar