Skatteavdrag för gåvor till ideell sektor

söndag 10 januari 2010


Två företrädare för det ideella, judiska intressen skriver på DN Debatt att skatteavdrag för gåvor bör gälla även den ideella sektorn.. Jag håller helt med om principen att gåvor till ideell verksamhet bör främjas med skatteavdrag. Problemet blir naturligtvis att klassificera vilken sorts verksamhet som bör klassificeras som ideell, och jag är inte säker på att jag och artikelföfattarna har samma uppfattningar där. För min del, så ser jag gärna att gåvor till etablerade frivilligorganisationers verksamhet skattebefrias, men jag är skeptisk till att detta bör gälla hela det civila samhället. Jag ser til exempel ingen anledning att skattebefria gåvor till tex idrottsklubbar, eller till religiösa samfund eller skolor. Det viktiga är att gåvan i slutända går till verkligt behövande, och inte till gåvogivarens subgrupp i samhället.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar