Vargen igen

onsdag 13 januari 2010


Ett antal experter går nu ut och kritiserar Andreas Carlgren klart och tydligt för att han felaktigt har angett vargstammens genetiska hälsa som orsak till vargjakten. Carlgren väljer att inte kommentera. Det är synd, för det vore intressant att få klart för sig om han hade missförstått grundläggande fakta bakom den vargjakt han själv ytterst fattat beslut om, eller om han förstått, men medvetet försökt förvrida dessa fakta i debatten för att minska kritiken mot vargjakten. Inget av alternativen är dock särskilt smickrande för miljöministern.

Photocredit: Nature's Crusaders

2 kommentarer:

Ladybrille.com 13 januari 2010 01:11  

A number of experts are now out and criticize Andreas Carlgren clear that he wrongly stated wolf population genetic health as a cause of wolf hunting. Carlgren choose to not comment. It is a pity, for it would be interesting to get clear about whether he had misunderstood the basic facts behind the hunting of wolves he ultimately decided on, or if he understood, but deliberately tried to distort the facts in the debate in order to reduce criticism of the wolf hunt. None of the options are particularly flattering for the Environment Minister.

~Interesting Martin. Now I have to translate everything to get what you are saying. Welcome to blogsville.

my,  17 januari 2010 16:58  

Undrade samma sak när jag först hörde kovändningen, märkligt att det inte fått mer uppmärksamhet!
I och för sig över lag inte en debatt där det dräller om balanserade kommentarer...

Skicka en kommentar